Últimas noticias


Canal de subscrición de noticias do Instituto Galego de Estatística:
Publicado: 19/07/2024 11:28:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 18/07/2024 13:53:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 12/07/2024 11:35:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xuño de 2024

Resultados detallados

Publicado: 08/07/2024 10:22:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2024 11:00:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondentes ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 03/07/2024 09:21:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2024

Resultados detallados

Publicado: 03/07/2024 09:20:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2024

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2024 09:58:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2024 09:59:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Bases de cotización no Réxime Xeral da Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes aos anos 2022 e 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2024 09:55:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2024 09:53:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2024 09:51:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2024 09:49:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 27/06/2024 10:10:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 27/06/2024 10:08:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 21/06/2024 14:16:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondentes ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 21/06/2024 10:48:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos provisionais do ano 2023p>Resultados detallados

Publicado: 20/06/2024 09:13:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 17/06/2024 10:28:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 17/06/2024 09:58:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 14/06/2024 10:11:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Posición cíclica da economía galega, correspondente período 2023-2028

Resultados detallados

Publicado: 13/06/2024 11:01:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 07/06/2024 09:30:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 07/06/2024 09:29:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/06/2024 09:26:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista, correspondentes ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2024 10:48:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondentes ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2024 09:31:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2024 09:29:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, referido ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 04/06/2024 10:05:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), con datos correspondentes ao mes de maio de 2024

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:50:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:47:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2024

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:43:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:39:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:36:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao primeiro trimestrel de 2024

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:33:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2024 10:29:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 29/05/2024 10:11:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 24/05/2024 09:47:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 24/05/2024 09:45:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/05/2024 09:40:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores migratorios, correspondentes ao período 2022-2024

Resultados detallados

Publicado: 23/05/2024 09:50:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 23/05/2024 09:50:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector sertvizos, correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 20/05/2024 10:50:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 16/05/2024 10:06:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondente ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 16/05/2024 10:05:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 08/05/2024 10:02:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o Índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 08/05/2024 09:13:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 06/05/2024 10:06:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 03/05/2024 10:09:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenlátor. Nomes e apelidos da poboación de Galicia

Resultados detallados

Publicado: 03/05/2024 10:14:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2024

Resultados detallados

Publicado: 03/05/2024 10:14:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estastística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2024 09:23:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2024 12:31:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondentes ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2024 11:11:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2024 10:21:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia, con datos do ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2024 10:15:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondentes ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2024 10:12:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondentes ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2024 09:54:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 25/04/2024 11:09:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondentes ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 25/04/2024 11:08:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 19/04/2024 10:43:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 19/04/2024 09:23:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 19/04/2024 09:20:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/04/2024 12:32:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 12/04/2024 11:28:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 12/04/2024 09:45:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior e produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2022 e provisionais do ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/04/2024 09:54:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 10/04/2024 09:55:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 03/04/2024 09:15:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 03/04/2024 09:15:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de marzo de 2024

Resultados detallados

Publicado: 02/04/2024 10:05:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao primeiro trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 01/04/2024 10:32:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 27/03/2024 10:19:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 27/03/2024 09:29:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación dos movementos migratorios, correspondentes aos anos 2021-2022

Resultados detallados

Publicado: 27/03/2024 09:26:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/03/2024 09:24:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2024

Resultados detallados

Publicado: 27/03/2024 09:09:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2024 09:24:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2024 09:16:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exrterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 22/03/2024 13:26:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 22/03/2024 09:27:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos avance correspondentes ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/03/2024 13:02:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos definitivos do Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/03/2024 13:01:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2024 10:19:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2024 10:15:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos, correspondentes aos anos 2022-2023

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2024 10:12:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 14/03/2024 11:56:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 11/03/2024 12:22:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 08/03/2024 10:18:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 06/03/2024 09:59:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 04/03/2024 10:15:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións da Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 04/03/2024 09:42:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación doBoletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 01/03/2024 09:39:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Caracterización socioeconómica das persoa solicitantes de aproveitamentos forestais, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 01/03/2024 09:37:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Resultados detallados

Publicado: 29/02/2024 09:14:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/02/2024 09:34:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2024 12:29:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI)correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 23/02/2024 10:18:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 23/02/2024 10:15:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares, correspondentes ao ano 2021 e con datos avance de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/02/2024 10:13:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/02/2024 10:09:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrias de Galicia, correspondentes ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/02/2024 09:13:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 21/02/2024 10:43:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/02/2024 13:29:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondentes ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 16/02/2024 09:32:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondentes ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/02/2024 12:31:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondentes ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 15/02/2024 10:11:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 09/02/2024 09:34:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/02/2024 10:51:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/02/2024 09:58:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2024 10:54:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2024 10:54:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao anos 2021 e 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2024 09:14:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2024

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2024 12:33:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2024 09:16:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 11:15:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Análise do sector cultural, correspondente ao período 2016-2021

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 11:11:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de demografía empresarial, correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 11:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Carga de pobooación estacional dos concellos de Galicia, cos datos provisionais correspondentes aos 1º e 2º trimestres de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 11:04:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos avance do 2º trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 11:01:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 10:53:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 10:52:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2024 10:50:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/01/2024 10:39:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/01/2024 09:12:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/01/2024 13:24:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos correspondente ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/01/2024 10:35:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/01/2024 09:42:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/01/2024 12:30:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2024 09:59:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondentes ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/01/2024 09:25:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/01/2024 09:24:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/01/2024 10:09:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/01/2024 10:03:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2023 09:50:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2023 09:31:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2023 09:30:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2023 09:30:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2023 09:29:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa a empresas multilocalizadas correspondente aos anos 2018 e 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2023 09:28:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/12/2023 10:01:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/12/2023 09:21:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/12/2023 09:19:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/12/2023 10:09:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/12/2023 10:06:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades I+D, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/12/2023 10:04:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Conta satélite da cultura, correspondente á serie de anos 2016-2021

Resultados detallados

Publicado: 19/12/2023 11:45:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/12/2023 10:19:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/12/2023 10:47:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/12/2023 09:19:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Estudo sobre de salarios. Salarios nas fontes tributarias, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/12/2023 09:19:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/12/2023 12:30:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de novembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/12/2023 09:33:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/12/2023 09:15:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/12/2023 09:15:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe o índice de produción industrial, correspondente ao mes de outubro de 2023<

Resultados detallados

Publicado: 05/12/2023 09:59:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2023<

Resultados detallados

Publicado: 04/12/2023 10:08:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2023<

Resultados detallados

Publicado: 01/12/2023 09:49:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de contabilidade social, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2023 09:09:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística de Construción de edificios, correspondentes ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2023 13:04:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondentes ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2023 09:33:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2023 09:33:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2023 13:00:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/11/2023 12:03:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web Enquisa sobre vacantas nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/11/2023 12:01:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas anuais, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/11/2023 11:55:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/11/2023 11:51:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/11/2023 11:04:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/11/2023 09:43:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/11/2023 09:42:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/11/2023 12:24:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2023 09:22:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2023 09:59:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2023 09:16:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2023 09:15:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2023 13:01:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondentes ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2023 10:30:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2023 10:27:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Carga de poboación estacinal dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2023 10:24:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal), correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2023 10:14:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/10/2023 09:29:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/10/2023 09:27:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/10/2023 09:26:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/10/2023 13:02:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/10/2023 09:48:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/10/2023 09:47:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de multilocalización empresarial, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 19/10/2023 09:47:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 18/10/2023 10:42:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 16/10/2023 09:32:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 13/10/2023 11:13:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2023 10:11:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2023 12:38:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2023 09:09:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de2023

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2023 09:09:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/10/2023 10:03:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceriro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:30:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:28:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:21:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:18:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de innovación

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:16:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Pensións e outras prestacións, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:09:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Módulo sobre habilidades profesionais, datos correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/09/2023 11:10:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/09/2023 09:48:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/09/2023 10:21:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2023 09:51:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos avance do 1º trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2023 09:33:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Actividade industrial en Galicia, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2023 09:51:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e ede VEB do sector servizos, corresondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 21/09/2023 10:32:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/09/2023 10:29:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/09/2023 09:11:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social pr concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/09/2023 09:11:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 08/09/2023 12:47:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 08/09/2023 12:48:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2023 09:41:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondente do mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2023 09:40:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/09/2023 10:05:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2023 10:28:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2023 09:48:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/08/2023 09:11:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2023 09:42:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2023 09:40:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2023 09:38:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/08/2023 14:05:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/08/2023 11:05:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/08/2023 10:37:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 11/08/2023 12:00:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/08/2023 09:09:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2023 10:19:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2023 09:09:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/08/2023 10:07:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/07/2023 09:06:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2023 11:21:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2023 11:18:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o apartado Salarios desde o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2023 11:16:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:59:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:42:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:40:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:38:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/07/2023 10:09:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/07/2023 11:18:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/07/2023 11:18:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/07/2023 09:31:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/07/2023 12:15:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2023 09:20:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2023 10:09:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2023 09:19:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2023 09:19:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/07/2023 09:28:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2023 10:29:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2023 09:50:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2023 09:50:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2023 11:46:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2023 09:15:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/07/2023 10:09:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 23/06/2023 11:13:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos provisionais do ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 21/06/2023 12:00:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de2023

Resultados detallados

Publicado: 16/06/2023 12:01:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/06/2023 14:09:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/06/2023 14:08:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/06/2023 14:06:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 13/06/2023 12:41:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2023 11:48:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/06/2023 09:19:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:42:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:37:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista, correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:31:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:27:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2023 09:10:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2023 09:09:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/05/2023 09:44:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:52:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Proxeccións de taxas de actividade correspondentes ao período 2023-2036

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:50:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:43:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:42:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:34:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:24:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos, correpondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:21:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/05/2023 13:41:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/05/2023 11:10:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/05/2023 10:09:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/05/2023 09:38:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/05/2023 13:06:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de conusmo, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/05/2023 09:19:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 08/05/2023 09:32:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2023 12:01:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2023 10:24:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/05/2023 10:27:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/05/2023 09:12:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:32:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:30:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:28:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:27:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística de Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 11:02:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o Índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:50:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:48:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos de poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:45:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:44:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/04/2023 11:01:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/04/2023 11:06:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/04/2023 10:00:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao último día hábil do mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/04/2023 13:04:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/04/2023 09:55:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2021 e provisionais do ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/04/2023 09:13:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/04/2023 11:24:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/04/2023 09:15:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/04/2023 09:16:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/07/2023 09:30:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:21:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Caracterización socioeconómica das persoas solicitantes de aproveitamentso forestais, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:19:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:18:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:16:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/03/2023 14:27:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/03/2023 10:41:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/03/2023 09:32:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos avance do 3º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/03/2023 12:45:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 16/03/2023 12:03:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/03/2023 12:03:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/03/2023 12:02:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2023 09:29:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2023 09:28:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/03/2023 11:22:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/03/2023 11:22:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/03/2023 09:27:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2023 09:26:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2023 09:24:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/03/2023 11:05:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/03/2023 11:05:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/02/2023 09:52:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:55:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 10:43:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares, correspondente ao ano 2020 e datos avance do 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 10:40:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 10:38:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índice de prezos industriais, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:44:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantas nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:42:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:41:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 21/02/2023 13:02:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos, correspondentes aos anos 2021-2022

Resultados detallados

Publicado: 21/02/2023 13:02:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/02/2023 12:39:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/02/2023 09:34:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao 4º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/02/2023 09:32:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/02/2023 09:31:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/02/2023 13:15:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2023 09:26:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2023 15:30:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2023 15:30:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/01/2023 09:47:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/01/2023 11:45:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:28:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Análise do sector da pesca

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:23:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos avance do 2º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:21:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:17:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de demografía empresarial, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2023 11:09:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2023 11:08:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2023 11:06:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 20/01/2023 09:31:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 19/01/2023 14:02:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/01/2023 13:35:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/01/2023 12:42:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondentes ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/01/2023 09:19:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2023 12:38:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2023 12:37:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/01/2023 09:57:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/01/2023 09:57:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 03/01/2023 09:11:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 12:07:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 12:05:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades I+D, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 10:54:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 10:51:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Mostra continua de vidas laborais, coa información de carácter lonxitudinal (cohortes de idade)

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:38:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:36:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:18:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:13:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de2022

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2022 11:42:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:49:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente a novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:47:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Produto interior bruto municipal, con datos correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:45:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais, con datos correspondentes aos anos 2019 e 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:42:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2, con datos correspondentes aos anos 2020 e 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/12/2022 12:21:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2022 11:16:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2022 09:25:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Estudo sobre de salarios. Salarios nas fontes tributarias, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2022 09:19:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación Proxección de fogares, correspondentes ao período 2022-2037.

Resultados detallados

Publicado: 15/12/2022 10:16:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 14/12/2022 09:16:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondentes ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/12/2022 12:08:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, corrrespondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/12/2022 09:24:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2022-2037

Resultados detallados

Publicado: 07/12/2022 09:36:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 07/12/2022 09:32:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2022 15:20:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2022 15:19:46
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2022 15:18:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de contabilidade social, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 12:50:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 09:36:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 09:35:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 09:32:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de construción de edificios correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:28:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de prezos industriais (IPRI), correspondentes ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:25:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económica anuais, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:23:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:23:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/11/2022 10:13:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/11/2022 10:12:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/11/2022 12:46:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/11/2022 12:51:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/11/2022 09:50:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web os índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 07/11/2022 09:48:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2022 12:52:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, corrrespondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2022 09:26:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, con datos correspondentes ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2022 09:24:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Constas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2022 10:19:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/10/2022 10:05:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/10/2022 09:25:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2022 10:55:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos. Ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2022 09:54:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotación da Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter transversal do ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2022 09:54:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:34:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:29:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:27:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/10/2022 09:33:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:33:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:33:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos avance do 1º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2022 09:58:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 20/10/2022 12:30:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Escenario macroeconómico, correspondente ao período 2022-2023

Resultados detallados

Publicado: 20/10/2022 12:28:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2022 13:01:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2022 12:59:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de multilocalización empresarial, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:08:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:08:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:07:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:07:09
O ige publica hoxe na súa páxina web o informe sobre afiliacións á seguridade social, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2022 09:50:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 12:40:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto do 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 12:00:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:53:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:49:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:45:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:41:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de innovación

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:37:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web a EPA. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:33:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/09/2022 12:47:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/09/2022 10:41:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Actividade industrial en Galicia, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2022 12:28:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2022 12:28:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2022 11:33:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2022 11:23:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumol, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/09/2022 13:18:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/09/2022 13:18:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2022 09:18:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2022 11:15:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Pensións e outras prestacións, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2022 10:41:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2022 09:22:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2022 09:20:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2022 09:20:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/08/2022 09:22:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2022 10:34:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/08/2022 11:08:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/08/2022 11:06:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/08/2022 11:06:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 12/08/2022 12:50:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 05/08/2022 12:47:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 05/08/2022 09:05:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2022 09:12:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2022 09:10:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:54:04
O IGE publica hoxe os Indicadores migratortios correspondentes ao período 2019-2020

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:53:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o apartado Salarios dende o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:53:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:52:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 12:41:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 10:25:37
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2022 10:00:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 10:00:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 09:59:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/07/2022 09:27:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Movementos migratorios, correspondentes ao ano 2021

Máis información

Publicado: 22/07/2022 09:28:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/07/2022 11:55:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/07/2022 09:39:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento Natural da Poboación (MNP), con datos provisionais do ano 2021. Información máis detallada en:

Nacementos

Matrimonios

Defuncións

Publicado: 13/07/2022 13:28:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2022 11:55:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2022 11:54:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2022 11:53:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/07/2022 10:13:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/07/2022 10:12:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:56:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:53:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:51:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:49:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:07:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:07:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:07:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/06/2022 11:54:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobrea enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2022 09:55:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2022 09:35:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 03/06/2022 10:10:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:42:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:38:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:35:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:33:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente o mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/05/2022 10:55:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/05/2022 11:12:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Pensión da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/05/2022 11:09:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2022 11:10:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobe as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2022 09:16:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2022 09:24:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2022 09:22:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/04/2022 09:31:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, cos datos definitivos do ano 2020 e os datos avance do 3º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/04/2022 14:37:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, con datos provisionais a 01/01/2022

Resultados detallados

Publicado: 21/04/2022 14:36:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/04/2022 14:44:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/04/2022 09:39:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 08/04/2022 14:01:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 08/04/2022 09:35:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2020 e provisionais do ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/04/2022 09:48:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/04/2022 10:04:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/04/2022 10:01:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:43:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:41:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:37:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:36:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:36:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2022 08:59:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos correspondentes aos anos 2020-2021

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2022 09:57:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Esperanza de vida sen limitación, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2022 09:56:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/03/2022 13:43:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2022 13:10:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2022 13:08:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2022 10:49:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/03/2022 13:44:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/03/2022 14:07:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/03/2022 14:07:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 07/03/2022 09:16:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2022 09:17:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2022 09:16:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2022 10:54:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2022 09:13:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2022 09:12:18
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 25/02/2022 09:48:42
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 25/02/2022 09:33:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:33:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, con datos definitivos correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:33:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019, con datos do ano 2019.

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:32:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019, con datos do ano 2019 e datos avance do 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:31:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao cuarto trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:31:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 18/02/2022 09:14:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/02/2022 10:36:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/02/2022 10:36:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/02/2022 10:01:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municpal de habitantes correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 11/02/2022 10:00:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/02/2022 09:08:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/02/2022 09:09:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2022 11:27:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2022 12:59:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2022 12:57:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2022 12:57:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Análise do sector da automoción, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2022 10:29:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2022 10:27:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de demografía empresarial, correspondentes ao ano 2021

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2022 10:26:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2022 10:27:40
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2022 09:47:10
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2022 09:45:24
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2022 11:03:01
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 21/01/2022 11:27:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2022 09:31:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2022 09:52:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos avance do 2º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 20/01/2022 11:17:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/01/2022 13:45:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/01/2022 13:45:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2022 12:42:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2022 09:10:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2022 09:10:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2022 10:32:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 14:27:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 09:47:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades de I+D, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 09:14:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 09:11:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2021 09:36:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2021 09:33:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:16
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2021.

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2021.

Información máis detallada

Publicado: 17/12/2021 12:12:47
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de outubro de 2021.

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:18
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 17/12/2021 11:13:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa a empresas multilocalizadas correspondente aos anos 2018 e 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/12/2021 11:12:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias

Resultados detallados

Publicado: 14/01/2022 13:45:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 10/12/2021 12:09:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 10/12/2021 09:27:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Marco Input-Output de Galicia, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:15:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:13:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores da Axenda 2030 para o desenvolvemento Sustentable

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:09:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de contabilidade social, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:07:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de competitividade exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:04:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercanti (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2021 11:53:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2021 11:52:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2021 12:48:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2021 09:18:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:30:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:26:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas anuaisde Galicia, correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:23:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:07:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2021 10:24:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/11/2021 10:55:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/11/2021 10:53:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/11/2021 13:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/11/2021 09:35:16
O IGE publica hoxe na súa páxina webContas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 05/11/2021 11:57:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correpondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/11/2021 09:12:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2021 10:06:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afilicacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2021 10:08:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 14:18:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 13:26:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotación da Mostra continua de vidas laborais, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 09:59:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 09:16:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 09:14:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 13:27:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:27:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:21:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa, Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:27:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:15:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/10/2021 09:37:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos provisionais do ano 2020 e datos avance do 1º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/10/2021 09:34:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2021 10:40:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2021 10:40:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 18/10/2021 13:12:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Escenario macroeconómico, correspondente aos anos 2021-2022

Resultados detallados

Publicado: 15/10/2021 10:00:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de multilocalización empresarial correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2021 13:25:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2021 13:25:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2021 12:45:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2021 10:19:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2021 09:14:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2021 09:12:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 12:14:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 10:05:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 09:46:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 09:45:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2021 09:34:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de innovación correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2021 09:32:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/09/2021 10:32:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/09/2021 09:40:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo, con datos do ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 24/09/2021 09:38:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións e outras prestacións, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 24/09/2021 09:35:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2021 11:56:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 20/09/2021 11:08:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2021 11:56:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2021 11:56:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correpondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 10/09/2021 13:09:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial (IPI), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2021 09:28:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/09/2021 09:20:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2021 10:22:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2021 10:22:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/08/2021 11:08:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/08/2021 09:38:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes a xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/08/2021 09:09:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/09/2021 10:32:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 19/08/2021 10:34:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 19/08/2021 10:34:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 13/08/2021 13:38:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/08/2021 11:43:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/08/2021 09:51:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2021 09:19:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2021 09:19:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/07/2021 13:43:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/07/2021 10:00:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento Natural da Poboación (MNP), con datos provisionais do ano 2020. Información máis detallada en:

Nacementos

Matrimonios

Defuncións

Publicado: 30/07/2021 09:58:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o apartado Salarios dende o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2021 09:33:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/08/2021 09:39:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2021 10:03:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2021 10:01:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa, Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2021 09:54:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2021 10:26:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2021 09:53:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/07/2021 12:02:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/07/2021 11:14:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/07/2021 14:10:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/07/2021 14:10:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2021 13:05:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2021 10:11:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2021 10:13:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2021 09:07:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2021 10:16:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2021 10:15:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2021 10:13:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/06/2021 12:15:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/06/2021 12:15:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:34:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais correspondentes a maio/2021

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:28:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares. Características e medio correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:23:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:28:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e VEB do sector servizos, correspondente a abril 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/06/2021 13:24:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/06/2021 11:18:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 11/06/2021 12:25:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/06/2021 12:29:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/06/2021 09:46:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 04/06/2021 09:44:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:25:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2021 10:20:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2021 12:31:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 12:04:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:53:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:51:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:49:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:47:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:45:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:44:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 12:51:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:19:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:17:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde o punto de vista do perceptor

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:15:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da enquisa de estrutura salarial, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:15:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/05/2021 12:52:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/05/2021 13:22:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobreo índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2021 10:12:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2021 09:34:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2021 09:33:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 10:52:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:59:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:57:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:55:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da información tributaria, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:53:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:51:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:49:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:48:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:46:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2021 09:23:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2021 10:10:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 23/04/2021 10:06:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019

Resultados detallados

Publicado: 22/04/2021 12:42:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/04/2021 12:42:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, cos datos correspondentes a 01/01/2021

Resultados detallados

Publicado: 16/04/2021 10:17:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2018 e provisionais do 2019

Resultados detallados

Publicado: 16/04/2021 10:15:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019, con datos do ano 2018 e datos avance do 2019

Resultados detallados

Publicado: 16/04/2021 10:13:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación con datos avance correspondentes ao 3º trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 15/04/2021 10:37:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/04/2021 13:05:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 09/04/2021 13:01:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 09/04/2021 12:59:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/04/2021 10:37:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/04/2021 10:35:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/04/2021 09:25:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:45:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:43:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao 1º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:41:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:40:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/03/2021 09:10:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/03/2021 11:35:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/03/2021 09:41:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos correspondentes aos anos 2019-2020

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2021 10:11:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2021 12:04:36
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2021 12:02:48
IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2021 12:00:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 12/03/2021 13:01:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/03/2021 12:19:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o indice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 08/03/2021 13:11:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o indice de produción industrial correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/03/2021 10:12:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salario desde a perspectiva do fogar

Resultados detallados

Publicado: 05/03/2021 10:08:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2021 10:01:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2021 10:00:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/03/2021 10:17:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Análise da cadea forestal-madeira

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:18:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, con datos definitivos correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:16:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:13:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:11:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:09:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2021 11:01:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/02/2021 12:38:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 19/02/2021 10:35:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 19/02/2021 09:15:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 12/02/2021 12:44:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/02/2021 10:35:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/02/2021 12:42:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 05/02/2021 09:37:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 05/02/2021 09:36:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2021 09:09:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2021 09:09:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobreas afiliacións á Seguridade Social, correspondentes ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 12:20:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 10:03:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, con datos avance correspondentes ao 2º trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 10:01:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 09:57:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 09:51:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/02/2021 09:55:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2021 09:31:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2021 09:27:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2021 09:34:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2021 09:34:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 22/01/2021 09:31:27
O IGE publica hoxe na súa páxina webContas das sociedades mercantís de Galicia. Nova metodoloxía da revisión estatística 2019

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2021 10:56:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2021 10:54:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 15/01/2021 13:18:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 15/01/2021 09:36:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades I+D, correspondente á serie 2008-2019

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2021 12:40:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:23:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior corespondentes a novembro 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:24
O IGE publica hoxe a actividade estatística Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais, correspondentes ao periodo 2017-2018

Resultados detallados

Publicado: 05/01/2021 09:28:40
O IGE publica hoxe a operación estatística Enquisa coxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 04/01/2021 09:50:38
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:51:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:51:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:50:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correpondentes ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:48:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, con data de referencia o día 1 de xaneiro de 2019

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/12/2020 11:07:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Produto interior bruto municipal, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 18/12/2020 10:56:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o as Proxeccións de fogares correspondentes ao periíodo 2020-2035

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:43
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de referencia, correspondentes ao 1 de xaneiro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019

Resultados detallados

Publicado: 04/12/2020 10:38:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2020-2035

Resultados detallados

Publicado: 07/01/2021 09:27:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2020 09:41:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2020 11:59:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2020 11:59:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias

Resultados detallados

Publicado: 01/12/2020 09:46:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Actividade industrial en Galicia, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2020 09:40:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2020 09:38:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/11/2020 10:40:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/11/2020 09:37:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2, correpondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 27/11/2020 09:36:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2020 10:28:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas anuais. Serie 1995-2018

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2020 10:26:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2020 09:52:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/11/2020 12:40:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Escenario macroeconómico de Galicia, con datos correspondentes ao bienio 2020-2021

Resultados detallados

Publicado: 23/11/2020 12:38:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 20/11/2020 09:57:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, cos datos correspondentes ao período 2010-2019

Resultados detallados

Publicado: 20/11/2020 09:56:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 19/11/2020 10:54:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correpondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 13/11/2020 14:35:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2020 13:03:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2020 13:05:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2020 13:05:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2020 09:28:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2020 09:27:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotacióndo Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:30:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotación da Mostra continua de vidas laborais, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:28:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:27:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:25:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2020 09:32:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación con datos avance correspondentes ao 1º trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2020 09:29:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2020 12:32:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2020 12:31:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2020 09:41:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2020 09:40:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/10/2020 10:18:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/10/2020 10:37:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2020 10:43:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 19/10/2020 10:44:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 16/10/2020 09:23:01
O IGE publica hoxe os Indicadores migratortios correspondentes ao período 2019-2020

Resultados detallados

Publicado: 16/10/2020 09:20:33
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2020 13:30:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 07/10/2020 12:42:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2020 09:11:00
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2020 09:08:52
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/10/2020 10:17:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/10/2020 09:43:25
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:54:04
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:52:33
O IGE publica hoxe a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:50:05
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:47:59
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:45:43
O IGE publica hoxe a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:44:28
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes a xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:43:50
O IGE publica hoxe as Pensións non contributivas e outras prestacións, correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2020 12:47:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/09/2020 10:58:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/09/2020 10:58:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 21/09/2020 10:11:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 18/09/2020 09:57:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/09/2020 12:27:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 11/09/2020 13:02:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 11/09/2020 13:00:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 04/09/2020 09:03:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a agosto 2020.

Resultados detallados

Publicado: 03/09/2020 09:28:12
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/09/2020 11:38:14
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2020 09:23:47
O IGE publica hoxe a estatística de Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2020 09:21:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2020 09:18:58
O IGE publica hoxe os Movementos migratorios, correspondentes ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/08/2020 11:24:28
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/08/2020 09:08:08
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia correspondentes ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/08/2020 09:07:36
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 21/08/2020 10:36:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/08/2020 12:38:07
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 13/08/2020 13:21:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondentes ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 07/08/2020 12:39:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2020 09:24:25
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2020 09:23:49
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/09/2020 11:38:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2020 09:38:46
O IGE publica hoxe o apartado Salarios dende o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2020 09:33:25
O IGE publica hoxe o Movemento Natural da Poboación (MNP), con datos provisionais do ano 2019. Información máis detallada en:

Nacementos

Matrimonios

Defuncións

Publicado: 31/07/2020 09:30:55
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2020 09:28:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/07/2020 12:20:04
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:16:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:15:50
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2020 10:04:12
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2020 10:01:53
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 24/07/2020 12:07:11
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/07/2020 12:09:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/07/2020 10:59:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/07/2020 10:59:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondentes ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2020 12:50:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2020 08:53:00
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2020 08:51:53
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2020 11:29:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2020 09:38:03
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2020 09:37:43
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao 2º trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2020 10:01:16
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2020 10:01:04
O IGE publica hoxe a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2020 09:18:41
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:06:39
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 25/06/2020 09:55:46
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 22/06/2020 12:21:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 18/06/2020 10:51:07
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 16/06/2020 10:52:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 12/06/2020 13:34:38
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC) correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 12/06/2020 09:44:22
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2020 13:07:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2020 13:07:47
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2020 09:40:45
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Información máis detallada

Publicado: 03/06/2020 09:29:35
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/06/2020 09:26:30
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/06/2020 09:25:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:48:40
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:42:54
O IGE publica hoxe o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:35:42
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:34:12
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:29:03
O IGE publica hoxe Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/05/2020 12:33:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/05/2020 09:52:49
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2020 09:44:18
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 21/05/2020 12:34:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 21/05/2020 12:33:07
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/05/2020 13:18:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 08/05/2020 11:59:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 08/05/2020 11:58:16
O IGE publica hoxe o Sistema de indicadores de lonxevidade

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2020 09:28:55
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2020 09:50:43
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2020 09:50:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 10:03:17
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:59:29
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:55:01
O IGE publica hoxe a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:53:31
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:51:25
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2020 12:36:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:20:18
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2020 09:40:44
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2020 09:54:26
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2020 09:50:21
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2020 13:09:12
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2020 09:56:53
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación con datos avance correspondentes ao 3º trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2020 09:53:43
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI) correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 22/04/2020 09:54:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao me de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 22/04/2020 12:08:35
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, cos datos provisionais correspondentes ao 01/01/2020

Información máis detallada

Publicado: 22/04/2020 12:08:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/04/2020 10:12:28
O IGE publica hoxe as Proxeccións de taxas de actividade correspondentes ao período 2020-2032

Información máis detallada

Publicado: 17/04/2020 10:09:38
O IGE publica hoxe o a operacións estatística COmercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2018 e datos provisionais do ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/04/2020 14:10:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2020 12:53:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2020 09:31:42
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2020 09:28:55
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2020 11:55:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2020 09:23:35
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2020 09:21:23
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2020 10:04:25
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2020 10:01:52
O IGE publica hoxea operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2020 10:00:09
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/03/2020 11:37:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/03/2020 08:41:45
O IGE publica hoxe a Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/03/2020 09:40:19
O IGE publica hoxe as Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/03/2020 11:55:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 25/03/2020 10:00:29
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro 2020

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 13:31:58
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 13:29:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 09:35:42
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos correspondentes aos anos 2018-2019

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 09:35:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 13/03/2020 12:57:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 11/03/2020 12:42:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 06/03/2020 12:43:55
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2020 09:30:10
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2020 09:28:55
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2020 09:28:12
O IGE publica hoxe oInforme sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:56:17
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:54:10
O IGE publica hoxe a actividade Análise do sector agroalimentario

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:51:40
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:50:12
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/02/2020 10:04:10
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao 4º trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2020 13:12:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2020 09:26:09
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 20/02/2020 12:31:35
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de decembro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/02/2020 12:11:01
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/02/2020 10:16:01
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 10/02/2020 09:55:51
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2020 12:50:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2020 09:37:17
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2020 09:16:11
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2020 09:15:00
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2020 09:14:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:48:02
O IGE publica hoxe os Indicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:46:37
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:44:59
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:43:16
O IGE publica hoxe Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2020 10:52:38
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2020 09:48:02
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2020 09:47:53
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2020 09:36:13
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2020 09:34:21
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/01/2020 10:11:30
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación con datos provisionais correspondentes ao 2º trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/01/2020 10:09:12
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/01/2020 10:04:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de activodade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/01/2020 14:53:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/01/2020 12:33:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 10/01/2020 12:38:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 10/01/2020 09:42:41
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de referencia, correspondenteas ao 1 de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/01/2020 09:31:27
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 08/01/2020 09:29:10
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2020 10:22:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2020 09:25:53
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 11:30:08
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da contrución, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:30:19
O IGE publica hoxe a actividade estatística Análise da cadea forestal-madeira

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:28:57
O IGE publica hoxe a operación estatística Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:28:10
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:26:10
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:26:22
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correpondentes ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2019 10:14:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2019 10:18:25
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2019 10:18:25
O IGE publica hoxe a Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2019 09:56:28
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 10:12:43
O IGE publica hoxe oMarco Input-Output de Galicia, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 14:39:59
O IGE publica hoxe as Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 10:14:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 11:26:07
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/12/2019 11:26:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correpondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 17/12/2019 10:14:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 13/12/2019 10:14:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2019 10:14:27
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2019 10:14:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2019 10:14:28
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2019 10:14:29
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2019 09:24:27
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/12/2019 09:24:49
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2019 10:14:32
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2019 09:33:46
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2019 09:31:54
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correpondentes ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/11/2019 10:13:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/11/2019 10:16:04
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/11/2019 10:16:04
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/11/2019 10:16:03
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2019 10:16:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2019 13:14:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/11/2019 10:16:01
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 14/11/2019 10:16:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2019 10:16:00
O IGE publica hoxe as Contas das sociedades mercantís de Galicia correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2019 09:21:59
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correpondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2019 10:15:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2019 09:13:09
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/11/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe a explotación da Mostra continua de vidas laborais

Información máis detallada

Publicado: 30/10/2019 09:37:56
O IGE publica hoxe a Explotación do Movemento natural da poboación, con datos avance do 1º trimestre de 2019 e datos provisionais do ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/10/2019 09:49:27
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comerico exterior correspondentes ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/10/2019 09:38:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/10/2019 09:38:04
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2019 10:44:12
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/10/2019 09:38:05
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/10/2019 09:30:18
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/10/2019 09:28:42
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correpondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 18/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe o Escenario macroeconómico 2019-2020

Información máis detallada

Publicado: 18/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial

Información máis detallada

Publicado: 11/10/2019 10:15:28
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/10/2019 10:15:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2019 10:15:24
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2019 10:27:59
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2019 10:27:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correpondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2019 10:28:00
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 10:28:00
O IGE publica hoxe as Pensións non contributivas e outras prestacións, correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 11:13:54
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 11:11:56
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 09:45:47
O IGE publica hoxe a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 09:13:34
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 09:11:24
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/09/2019 11:07:55
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/09/2019 09:53:49
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/09/2019 09:52:15
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/09/2019 10:39:32
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/09/2019 12:32:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/09/2019 11:21:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/09/2019 11:20:56
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 13/09/2019 12:44:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 11/09/2019 12:34:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2019 09:10:59
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2019 09:10:30
O IGE publica hoxe os índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2019 09:10:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 12:58:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 09:45:16
O IGE publica hoxe a Explotación dos movementos migratorios correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 09:43:01
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 09:40:27
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/08/2019 09:57:37
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 26/08/2019 10:04:31
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/08/2019 10:27:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 14/08/2019 11:00:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 14/08/2019 11:00:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/08/2019 12:29:48
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente a xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2019 09:11:34
O IGE publica hoxe os índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2019 09:11:02
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2019 10:50:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, referido ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2019 09:27:29
O IGE publica hoxe a operación estatística Explotación do Movemento Natural da Poboación, con datos referidos ao ano 2018 (provisionais)

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2019 09:24:38
O IGE publica hoxe a operación estatística Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías, con datos referidos ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2019 09:19:34
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente a abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/07/2019 09:35:07
O IGE publica hoxe o apartado do Estudo sobre salarios relativo aos Salarios dende o punto de vista do pagador, con datos do ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2019 11:51:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2019 11:49:13
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2019 11:47:05
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/07/2019 10:58:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/07/2019 10:57:35
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 12/07/2019 12:54:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/07/2019 13:01:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2019 10:29:55
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2019 10:28:50
O IGE publica hoxe os índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2019 10:27:54
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente a xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2019 10:41:42
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:46:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice do comercio polo miúdo, correspondente a maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:44:14
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:19:17
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:17:34
O IGE publica hoxe a operación estatística Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 09:44:51
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/06/2019 13:50:22
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2019 10:03:05
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2019 10:01:28
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/06/2019 11:36:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/06/2019 11:36:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 14/06/2019 09:33:07
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/06/2019 10:08:18
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 12:41:32
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 10:38:39
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 10:36:45
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 10:36:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2019 10:07:55
O IGE publica hoxe a operación Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2019 10:05:56
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2019 10:04:21
O IGE publica hoxea operación Construción de edificios correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2019 09:45:01
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2019 09:42:52
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2019 09:41:14
O IGE publica hoxe o Sistema de indicadores de lonxevidade

Información máis detallada

Publicado: 23/05/2019 09:59:17
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/05/2019 11:34:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/05/2019 11:34:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/05/2019 13:15:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 09/05/2019 13:31:31
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2019 11:08:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2019 11:06:51
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/05/2019 09:33:19
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 10:37:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 10:35:55
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 09:41:32
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 09:39:00
O IGE publica hoxe a Explotación estatística da información tributaria correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 09:36:50
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2019 11:36:03
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2019 11:33:44
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2019 09:56:50
O IGE publica hoxe o Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, datos definitivos de 2017 e provisionais de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2019 09:54:24
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación con datos provisionais correspondentes ao 3º trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 10:09:04
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 09:32:25
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 09:30:50
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 09:29:16
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2019 13:04:58
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2019 12:54:47
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 12/04/2019 12:47:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC). correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 11/04/2019 14:31:41
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e o Padrón Municipal de Habitantes correspondente aos datos provisionais a 01/01/2019

Información máis detallada

Publicado: 05/04/2019 12:08:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/04/2019 09:45:07
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2019 09:42:43
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2019 09:42:25
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2019 11:02:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:51:03
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao 4º trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 10:00:05
O IGE publica hoxe a operación esatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:58:18
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos correspondentes ao período 2017-2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:26:25
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:25:11
O IGE publica hoxe o a operación Construción de edificios correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:23:20
O IGE publica hoxe o Índices de de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/03/2019 13:35:02
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2019 13:22:47
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2019 13:21:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2019 11:13:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2019 09:45:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/03/2019 12:17:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 11/03/2019 10:58:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice dde comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2019 12:34:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2019 12:34:16
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/03/2019 09:11:52
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2019 10:40:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2019 09:34:10
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2019 09:33:01
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2019 09:30:47
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/02/2019 10:16:56
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/02/2019 09:43:39
O IGE publica hoxe a Renda dos fogares municipal

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2019 13:06:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2019 12:30:56
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 18/02/2019 10:03:06
O IGE publica hoxe as Contas do sector fogares correspondentes ao período 2010-2016

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2019 12:42:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2019 09:50:40
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2019 09:48:14
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2019 09:54:41
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2019 09:52:54
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao período 2014-2017

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2019 12:56:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2019 12:56:02
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2019 09:50:07
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/02/2019 10:32:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2019 10:13:57
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes a novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2019 10:12:31
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2019 10:10:05
O IGE publica hoxe a actividade Análise da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos

Información máis detallada

Publicado: 30/01/2019 13:54:32
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/01/2019 13:54:24
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2019 10:32:39
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo da relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2019 09:31:09
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2019 09:29:08
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2019 09:12:32
O IGE publica hoxe os Indicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2019 10:15:52
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2019 10:12:46
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar. Datos correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2019 10:12:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/01/2019 11:05:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 18/01/2019 09:26:25
O IGE publica hoxe a Explotación do Movemento Natural da Poboación, correspondente ao 2º trimestre de 2018 (os datos son provisionais)

Información máis detallada

Publicado: 18/01/2019 09:25:09
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia, correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 15/01/2019 12:14:35
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2019 11:49:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre o Índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/01/2019 09:04:42
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2019 09:22:47
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2019 09:19:07
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2019 10:49:54
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2019 09:18:56
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:50:41
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente a setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:49:14
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:46:57
O IGE publica hoxe a Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:45:37
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2018 11:06:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2018 09:15:31
O IGE publica hoxe o Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/12/2018 10:56:41
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2018 13:10:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2018 09:58:26
O IGE publica hoxe as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2018-2033

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2018 09:56:46
O IGE publica hoxe as Proxeccións de fogares correspondentes ao período 2016-2033

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2018 11:20:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondenete ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 19/12/2018 09:57:57
O IGE publica hoxe o Produto interior bruto municipal correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 19/12/2018 09:57:48
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2018 13:00:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2018 09:32:54
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2018 09:30:14
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de referencia, correspondentes ao 1 de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/12/2018 09:16:26
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 11:16:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 09:10:16
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 09:08:27
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 09:07:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2018 11:09:20
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2018 09:54:57
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2018 09:52:52
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2018 09:50:55
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2018 11:10:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2018 09:32:09
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2018 09:30:03
O IGE publica hoxe as Contas económicas anuais. Base 2010, correspondentes á serie 1995-2016

Información máis detallada

Publicado: 23/11/2018 10:39:09
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2018 13:13:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2018 13:11:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/11/2018 12:24:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/11/2018 09:44:12
O IGE publica hoxe as Contas das sociedades mercantís de Galicia correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2018 11:42:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2018 11:42:32
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/11/2018 10:36:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/11/2018 09:45:46
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/11/2018 09:32:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/11/2018 09:30:53
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2018 09:22:35
O IGE publica hoxe a Explotación da Mostra continua de vidas laborais.

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2018 09:20:40
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2018 09:20:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/10/2018 09:48:19
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/10/2018 10:36:37
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación. 1º trimestre/datos avance 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:16:42
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondentes a o mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:14:03
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:04:17
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:01:58
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:01:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 22/10/2018 12:06:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 19/10/2018 09:53:07
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial

Información máis detallada

Publicado: 11/10/2018 12:38:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/10/2018 11:15:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/10/2018 09:21:36
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2018 09:33:18
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2018 09:33:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2018 10:25:09
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2018 09:13:43
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 01/10/2018 12:46:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:05:35
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:04:15
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao 2º trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:02:36
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:02:02
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 13:24:02
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 13:21:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correpondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 09:21:11
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 09:21:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 12/09/2018 12:11:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/09/2018 12:20:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/09/2018 09:11:00
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente a agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/09/2018 09:09:58
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/09/2018 10:37:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2018 10:37:11
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2018 10:43:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2018 09:18:36
O IGE publica hoxe a Explotación dos movementos migratorios correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2018 09:16:03
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2018 09:31:11
O IGE publica hoxe as Contas económicas de Galicia. Base 2010, correspondentes ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 24/08/2018 10:33:53
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/08/2018 13:08:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/08/2018 13:08:14
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/08/2018 11:12:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/08/2018 12:50:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/08/2018 09:10:32
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/08/2018 09:12:52
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2018 10:39:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2018 10:41:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2018 09:52:14
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2018 09:48:38
O IGE publica hoxe as Pensións non contributivas e outras prestacións, correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2018 09:46:39
O IGE publica hoxe a explotación do Movemento Natural da Poboación (MNP), correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/07/2018 11:40:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/07/2018 09:24:06
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:30:32
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:28:08
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:26:15
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:23:24
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/07/2018 13:25:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/07/2018 09:42:22
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares: coidado de menores e conciliación familiar, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/07/2018 12:38:32
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/07/2018 12:54:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/07/2018 09:30:05
O IGE publica hoxe a Renda dos fogares municipal

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2018 09:48:22
O IGE publica hoxe as Contas do sector fogares, correspondentes ao período 2010-2015

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2018 09:45:58
O IGE publica hoxe a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao período 2011-2016

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2018 09:43:53
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/07/2018 11:20:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/07/2018 11:18:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias do mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2018 11:26:35
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2018 09:27:11
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2018 09:25:08
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:29:12
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:27:55
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:25:45
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:23:27
O IGE publica hoxea operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:22:21
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2018 10:26:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/06/2018 10:27:32
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2018 13:06:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2018 12:49:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 18/09/2018 10:30:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/06/2018 13:18:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/06/2018 09:28:23
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 11:27:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 09:26:19
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 09:24:25
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 09:24:02
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/06/2018 10:50:24
O IGE publica hoxe Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias do mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/06/2018 10:52:13
O IGE publica hoxe a operación Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2018 09:25:45
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia, base 2010, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2018 09:23:44
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/05/2018 12:55:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/05/2018 11:00:08
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2018 13:45:37
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2018 09:26:49
O IGE publica hoxe o Sistema de indicadores de lonxevidade

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2018 13:43:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2018 13:43:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 11/05/2018 13:05:48
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/05/2018 12:57:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2018 10:53:39
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias do mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2018 10:09:00
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2018 10:09:22
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/05/2018 09:31:24
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2018 09:42:02
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 10:22:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:53:18
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:45:58
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:44:24
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:42:01
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2018 09:37:40
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2018 09:35:24
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2018 09:33:10
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2018 13:44:10
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2018 09:51:08
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e o Padrón Municipal de Habitantes correspondente aos datos provisionais a 01/01/2018

Información máis detallada

Publicado: 23/04/2018 12:47:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/04/2018 13:08:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/04/2018 10:40:04
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación correspondente ao 3º trimestre/datos avance 2017

Información máis detallada

Publicado: 18/04/2018 09:38:37
O IGE publica hoxe o Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, datos definitivos de 2016 e provisionais de 2017

Información máis detallada

Publicado: 13/04/2018 12:32:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/04/2018 10:10:03
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2018 12:26:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2018 09:22:47
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2018 09:21:04
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente a marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/04/2018 09:35:16
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/04/2018 09:34:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2018 09:19:37
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 11:28:31
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 11:27:25
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 10:19:08
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 10:16:54
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 10:17:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/03/2018 09:31:23
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 23/03/2018 10:29:21
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2018 13:08:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 16/03/2018 10:30:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/03/2018 09:16:05
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 14/03/2018 12:11:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/03/2018 12:11:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/03/2018 13:05:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/03/2018 13:05:02
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/03/2018 09:22:44
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/03/2018 09:18:57
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2018 10:58:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 01/03/2018 09:36:23
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais, correspondentes ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2018 09:36:21
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 23/02/2018 10:21:03
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2018 12:25:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2018 12:24:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/02/2018 09:29:33
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao 1 de xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2018 12:10:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/02/2018 12:30:10
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e Padrón Municipal de Habitantes correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 09/02/2018 09:39:40
O IGE publica hoxe a Análise das proxeccións de poboación en Galicia

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2018 12:52:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2018 12:52:02
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2018 09:34:41
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/02/2018 10:36:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/02/2018 10:36:38
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correpondentes ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2018 09:11:40
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2018 09:13:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2018 09:27:14
O IGE publica hoxe as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/01/2018 09:48:59
O IGE publica hoxe os Indicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 09:38:33
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2018 09:35:22
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2018 09:33:35
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/01/2018 11:45:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/01/2018 13:26:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/01/2018 10:58:01
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/01/2018 10:51:51
O IGE publica hoxe o Movemento Natural da Poboación. 2º trimestre/datos avance 2017

Información máis detallada

Publicado: 12/01/2018 13:02:44
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 12/01/2018 13:01:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2018 11:27:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2018 09:51:41
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2018 09:21:49
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2018 10:17:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de decembro 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2018 09:40:44
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2018 09:38:33
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 11:31:40
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 09:58:20
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 09:56:33
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 09:54:42
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2017 09:34:27
O IGE publica hoxe a Análise do sector téxtil, confección e calzado

Acceso ao catálogo de publicacións

Publicado: 27/12/2017 10:40:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2017 09:24:06
O IGE publica hoxe o Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2017 13:31:14
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2017 10:10:51
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios, con datos correspondentes aos anos 2015 e 2016

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2017 10:08:11
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2017 12:54:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 18/12/2017 11:31:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 15/12/2017 09:52:39
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia. Datos correspondentes ao ano 2015.

Información máis detallada

Publicado: 15/12/2017 09:50:21
O IGE publica hoxe a Matriz de Contabilidad Social de Galicia, cos datos definitivos correspondentes ao nao 2013 e os datos provisionais correspondentes a 2015

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2017 12:44:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/12/2017 09:19:05
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2017 11:21:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2017 11:21:40
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2017 09:19:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2017 11:29:58
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2017 09:37:45
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais, correspondentes ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2017 09:34:01
O IGE publica hoxe as Contas económicas anuais, correspondentes á serie 1995-2015

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2017 09:10:26
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2017 09:42:37
O IGE publica hoxe a operación Emprego na Seguridade Social e mutualidades

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2017 09:42:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/11/2017 09:24:11
O IGE publica hoxe a actualización do Marco Input-Output de Galicia correspondente ao ano 2013

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2017 12:58:19
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais, correspondentes ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2017 09:32:05
O IGE publica hoxe as Contas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2017 09:31:57
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2017 13:13:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2017 12:40:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 10/11/2017 09:17:46
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2017 11:15:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/11/2017 09:18:08
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2017 11:20:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/11/2017 10:59:02
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de outubro 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/11/2017 09:15:02
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/11/2017 09:16:01
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2017 09:25:07
O IGE publica hoxe a Explotación da Mostra continua de vidas laborais.

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2017 09:23:13
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 11:50:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 09:33:02
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 09:30:55
O IGE publica hoxe as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a setembro 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 09:26:17
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación. 1º trimestre/datos avance 2017 e nomes dos recén nados

Información máis detallada

Publicado: 26/10/2017 09:37:21
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/10/2017 09:35:43
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2017 12:56:07
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 23/10/2017 11:11:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 20/10/2017 13:09:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/10/2017 11:48:18
O IGE publica hoxeo Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/10/2017 09:33:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/10/2017 09:22:53
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2017 09:17:11
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2017 09:16:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de setembro 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2017 11:10:38
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 13:13:09
O IGE publica hoxe os resultados da operación Accesibilidade á vivenda, correspondentes ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 10:01:18
O IGE publica hoxe a operación estatistica Esperanza de vida sen limitación, correspondente ao ano 2014

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 09:57:40
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 09:33:21
O IGE publica hoxe os resultados da operación Seguimento e análise da construción, correspondentes ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 09:18:55
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2017 11:08:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comerc