Resumo de resultados


Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión Estatística 2019

Resumo de resultados 24/11/2023
Datos correspondentes ao terceiro trimestre de 2023

Introdución

A Contabilidade trimestral é unha estatística de síntese de carácter conxuntural. O seu obxectivo primordial é proporcionar unha descrición cuantitativa e coherente do conxunto da actividade económica galega, mediante a elaboración dun cadro macroeconómico que ofreza o ritmo de crecemento do PIB galego e das súas compoñentes.

Esta actividade é unha réplica trimestral simplificada das Contas económicas anuais que, pola súa maior frecuencia de elaboración, permite o seguimento conxuntural da actividade económica. Estas estimacións axústanse aos mesmos principios de coherencia e equilibrio contable que as contas de frecuencia anual e, por conseguinte, ao marco do Sistema Europeo de Contas 2010 (SEC-2010). Pódese dicir que a Contabilidade trimestral é un compromiso entre o rigor e a amplitude das Contas anuais e a rapidez e oportunidade dos indicadores conxunturais.

As utilidades concretas da Contabilidade trimestral de Galicia son as seguintes:

  • Medir a evolución da economía no tempo de forma continua e coherente.
  • Incrementar a calidade do sistema estatístico conxuntural.
  • Dado o seu carácter sintético e integrador, identifica carencias, suxire cambios e propón un marco de referencia común, susceptible de utilización por estatísticas dispares.
  • Permite estimar modelos econométricos trimestrais, útiles na análise de políticas económicas e na previsión.

Evolución do Produto Interior Bruto (PIB) a prezos de mercado de Galicia

Produto Interior Bruto (PIB) a prezos de mercado. Volume encadeado de referencia (base 2015). Datos corrixidos de estacionalidade e calendario. Galicia
Tanto por cento (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Produto Interior Bruto (PIB) a prezos de mercado. Volume encadeado de referencia (base 2015). Variacións interanuais. Galicia
Tanto por cento (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Demanda

Achega da demanda exterior e da demanda interna ao crecemento do PIB. Volume encadeado de referencia (base 2015). Datos corrixidos de estacionalidade e calendario. Galicia
Tanto por cento (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compoñentes do PIB a prezos de mercado, pola vía da demanda. Índices de volume (base 2015). Datos corrixidos de estacionalidade e calendario. Galicia
Tanto por cento (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Oferta

Estrutura do Produto Interior Bruto (PIB) a prezos de mercado, pola vía da oferta. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario (base 2015). Galicia
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Emprego

Emprego por ramas de actividade. Postos de traballo equivalentes a tempo completo. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario. Taxas de variación interanual. Galicia
Tanto por cento (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo