Últimas noticias


Canal de subscrición de noticias do Instituto Galego de Estatística:
Publicado: 29/09/2023 10:30:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:28:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:21:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:18:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de innovación

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:16:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Pensións e outras prestacións, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2023 10:09:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Módulo sobre habilidades profesionais, datos correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/09/2023 11:10:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/09/2023 09:48:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/09/2023 10:21:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2023 09:51:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos avance do 1º trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2023 09:33:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Actividade industrial en Galicia, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2023 09:51:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e ede VEB do sector servizos, corresondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 21/09/2023 10:32:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/09/2023 10:29:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/09/2023 09:11:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social pr concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/09/2023 09:11:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 08/09/2023 12:47:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 08/09/2023 12:48:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2023 09:41:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondente do mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2023 09:40:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/09/2023 10:05:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2023 10:28:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2023 09:48:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/08/2023 09:11:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2023 09:42:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2023 09:40:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2023 09:38:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/08/2023 14:05:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/08/2023 11:05:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/08/2023 10:37:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 11/08/2023 12:00:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 07/08/2023 09:09:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2023 10:19:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2023 09:09:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/08/2023 10:07:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/07/2023 09:06:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2023 11:21:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2023 11:18:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o apartado Salarios desde o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2023 11:16:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:59:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:42:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:40:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/07/2023 09:38:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/07/2023 10:09:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/07/2023 11:18:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/07/2023 11:18:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/07/2023 09:31:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/07/2023 12:15:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2023 09:20:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2023 10:09:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2023 09:19:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2023 09:19:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/07/2023 09:28:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2023 10:29:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2023 09:50:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2023 09:50:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2023 11:46:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/06/2023 09:15:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/07/2023 10:09:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 23/06/2023 11:13:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos provisionais do ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 21/06/2023 12:00:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de2023

Resultados detallados

Publicado: 16/06/2023 12:01:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/06/2023 14:09:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/06/2023 14:08:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/06/2023 14:06:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 13/06/2023 12:41:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2023 11:48:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/06/2023 09:19:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:42:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:37:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista, correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:31:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2023 10:27:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de maio de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2023 09:10:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2023 09:09:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 29/05/2023 09:44:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:52:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Proxeccións de taxas de actividade correspondentes ao período 2023-2036

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:50:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:43:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:42:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:34:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:24:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos, correpondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 26/05/2023 12:21:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 25/05/2023 13:41:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/05/2023 11:10:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/05/2023 10:09:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/05/2023 09:38:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/05/2023 13:06:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de conusmo, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 12/05/2023 09:19:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 08/05/2023 09:32:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2023 12:01:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2023 10:24:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/05/2023 10:27:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/05/2023 09:12:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:32:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:30:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:28:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2023 09:27:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística de Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 11:02:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o Índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:50:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:48:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos de poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:45:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 27/04/2023 09:44:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 20/04/2023 11:01:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 19/04/2023 11:06:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 17/04/2023 10:00:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao último día hábil do mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/04/2023 13:04:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 14/04/2023 09:55:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2021 e provisionais do ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/04/2023 09:13:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/04/2023 11:24:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 05/04/2023 09:15:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 04/04/2023 09:16:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/07/2023 09:30:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2023

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:21:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Caracterización socioeconómica das persoas solicitantes de aproveitamentso forestais, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:19:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:18:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2023 10:16:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/03/2023 14:27:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/03/2023 10:41:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/03/2023 09:32:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos avance do 3º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/03/2023 12:45:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 16/03/2023 12:03:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/03/2023 12:03:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/03/2023 12:02:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2023 09:29:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/03/2023 09:28:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/03/2023 11:22:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 10/03/2023 11:22:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 06/03/2023 09:27:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2023 09:26:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2023 09:24:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/03/2023 11:05:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/03/2023 11:05:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/02/2023 09:52:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:55:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 10:43:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares, correspondente ao ano 2020 e datos avance do 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 10:40:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 10:38:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índice de prezos industriais, correspondentes ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:44:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantas nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:42:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/02/2023 09:41:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 21/02/2023 13:02:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos, correspondentes aos anos 2021-2022

Resultados detallados

Publicado: 21/02/2023 13:02:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/02/2023 12:39:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 15/02/2023 09:34:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao 4º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/02/2023 09:32:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/02/2023 09:31:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/02/2023 13:15:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2023 09:26:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2023

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2023 15:30:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2023 15:30:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/01/2023 09:47:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/01/2023 11:45:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:28:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Análise do sector da pesca

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:23:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos avance do 2º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:21:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2023 10:17:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de demografía empresarial, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2023 11:09:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2023 11:08:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/01/2023 11:06:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 20/01/2023 09:31:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 19/01/2023 14:02:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/01/2023 13:35:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/01/2023 12:42:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondentes ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/01/2023 09:19:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2023 12:38:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2023 12:37:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/01/2023 09:57:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 10/01/2023 09:57:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 03/01/2023 09:11:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 12:07:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 12:05:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades I+D, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 10:54:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 10:51:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Mostra continua de vidas laborais, coa información de carácter lonxitudinal (cohortes de idade)

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:38:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:36:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesivilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:18:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2022 09:13:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de2022

Resultados detallados

Publicado: 29/12/2022 11:42:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:49:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais, correspondente a novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:47:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Produto interior bruto municipal, con datos correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:45:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais, con datos correspondentes aos anos 2019 e 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/12/2022 09:42:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2, con datos correspondentes aos anos 2020 e 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/12/2022 12:21:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2022 11:16:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2022 09:25:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Estudo sobre de salarios. Salarios nas fontes tributarias, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2022 09:19:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación Proxección de fogares, correspondentes ao período 2022-2037.

Resultados detallados

Publicado: 15/12/2022 10:16:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 14/12/2022 09:16:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondentes ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/12/2022 12:08:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, corrrespondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/12/2022 09:24:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2022-2037

Resultados detallados

Publicado: 07/12/2022 09:36:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 07/12/2022 09:32:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2022 15:20:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2022 15:19:46
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2022 15:18:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de contabilidade social, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 12:50:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 09:36:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 09:35:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2022 09:32:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de construción de edificios correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:28:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de prezos industriais (IPRI), correspondentes ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:25:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económica anuais, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:23:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2022 09:23:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/11/2022 10:13:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/11/2022 10:12:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/11/2022 12:46:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/11/2022 12:51:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/11/2022 09:50:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web os índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 07/11/2022 09:48:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2022 12:52:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, corrrespondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2022 09:26:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, con datos correspondentes ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2022 09:24:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Constas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2022 10:19:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/10/2022 10:05:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/10/2022 09:25:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2022 10:55:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos. Ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2022 09:54:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotación da Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter transversal do ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2022 09:54:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:34:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:29:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:27:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/10/2022 09:33:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:33:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2022 09:33:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos avance do 1º trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2022 09:58:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2022

Resultados detallados

Publicado: 20/10/2022 12:30:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Escenario macroeconómico, correspondente ao período 2022-2023

Resultados detallados

Publicado: 20/10/2022 12:28:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2022 13:01:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2022 12:59:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de multilocalización empresarial, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:08:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:08:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:07:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2022 13:07:09
O ige publica hoxe na súa páxina web o informe sobre afiliacións á seguridade social, correspondente ao mes de setembro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2022 09:50:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 12:40:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto do 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 12:00:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:53:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a actividade estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:49:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:45:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:41:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de innovación

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:37:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web a EPA. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2022 11:33:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/09/2022 12:47:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 23/09/2022 10:41:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Actividade industrial en Galicia, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2022 12:28:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2022 12:28:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2022 11:33:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2022 11:23:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumol, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/09/2022 13:18:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 09/09/2022 13:18:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2022 09:18:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2022 11:15:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Pensións e outras prestacións, con datos correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2022 10:41:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2022 09:22:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2022 09:20:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2022 09:20:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/08/2022 09:22:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2022 10:34:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/08/2022 11:08:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/08/2022 11:06:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/08/2022 11:06:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 12/08/2022 12:50:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 05/08/2022 12:47:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 05/08/2022 09:05:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2022 09:12:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2022 09:10:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:54:04
O IGE publica hoxe os Indicadores migratortios correspondentes ao período 2019-2020

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:53:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o apartado Salarios dende o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:53:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2022 09:52:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 12:41:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 10:25:37
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2022 10:00:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 10:00:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2022 09:59:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/07/2022 09:27:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Movementos migratorios, correspondentes ao ano 2021

Máis información

Publicado: 22/07/2022 09:28:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/07/2022 11:55:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 15/07/2022 09:39:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento Natural da Poboación (MNP), con datos provisionais do ano 2021. Información máis detallada en:

Nacementos

Matrimonios

Defuncións

Publicado: 13/07/2022 13:28:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2022 11:55:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2022 11:54:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/07/2022 11:53:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/07/2022 10:13:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/07/2022 10:12:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:56:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:53:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:51:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2022 12:49:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:07:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:07:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:07:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista, correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 16/06/2022 11:54:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobrea enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/06/2022 09:55:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de maio de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2022 09:35:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 03/06/2022 10:10:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:42:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:38:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:35:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos

Resultados detallados

Publicado: 27/05/2022 10:33:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente o mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 18/05/2022 10:55:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 06/05/2022 11:12:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Pensión da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/05/2022 11:09:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2022 11:10:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobe as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2022 09:16:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2022 09:24:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2022 09:22:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 26/07/2022 10:06:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 22/04/2022 09:31:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, cos datos definitivos do ano 2020 e os datos avance do 3º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/04/2022 14:37:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, con datos provisionais a 01/01/2022

Resultados detallados

Publicado: 21/04/2022 14:36:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/04/2022 14:44:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 13/04/2022 09:39:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 08/04/2022 14:01:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 08/04/2022 09:35:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2020 e provisionais do ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/04/2022 09:48:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/04/2022 10:04:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2022

Resultados detallados

Publicado: 04/04/2022 10:01:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:43:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:41:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:37:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:36:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2022 09:36:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2022 08:59:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos correspondentes aos anos 2020-2021

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2022 09:57:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Esperanza de vida sen limitación, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2022 09:56:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 24/03/2022 13:43:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2022 13:10:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2022 13:08:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2022 10:49:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/03/2022 13:44:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/03/2022 14:07:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/03/2022 14:07:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 07/03/2022 09:16:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2022 09:17:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2022 09:16:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2022 10:54:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2022 09:13:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2022 09:12:18
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 25/02/2022 09:48:42
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Información máis detallada

Publicado: 25/02/2022 09:33:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:33:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, con datos definitivos correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:33:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019, con datos do ano 2019.

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:32:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019, con datos do ano 2019 e datos avance do 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:31:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao cuarto trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2022 09:31:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 18/02/2022 09:14:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/02/2022 10:36:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/02/2022 10:36:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 11/02/2022 10:01:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municpal de habitantes correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 11/02/2022 10:00:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/02/2022 09:08:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/02/2022 09:09:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 02/02/2022 11:27:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2022

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2022 12:59:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2022 12:57:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/01/2022 12:57:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Análise do sector da automoción, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2022 10:29:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2022 10:27:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de demografía empresarial, correspondentes ao ano 2021

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2022 10:26:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2022 10:27:40
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2022 09:47:10
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2022 09:45:24
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2022 11:03:01
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 21/01/2022 11:27:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2022 09:31:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2022 09:52:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos avance do 2º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 20/01/2022 11:17:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/01/2022 13:45:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/01/2022 13:45:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2022 12:42:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2022 09:10:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2022 09:10:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2022 10:32:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 14:27:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 09:47:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades de I+D, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 09:14:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2021 09:11:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2021 09:36:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2021 09:33:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:16
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de novembro de 2021

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2021.

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2021.

Información máis detallada

Publicado: 17/12/2021 12:12:47
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de outubro de 2021.

Información máis detallada

Publicado: 14/01/2022 13:45:18
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 17/12/2021 11:13:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa a empresas multilocalizadas correspondente aos anos 2018 e 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/12/2021 11:12:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias

Resultados detallados

Publicado: 14/01/2022 13:45:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 10/12/2021 12:09:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 10/12/2021 09:27:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Marco Input-Output de Galicia, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:15:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:13:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores da Axenda 2030 para o desenvolvemento Sustentable

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:09:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de contabilidade social, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:07:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de competitividade exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2021 10:04:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercanti (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2021 11:53:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2021 11:52:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2021 12:48:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/11/2021 09:18:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:30:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:26:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas anuaisde Galicia, correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:23:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2021 10:07:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2021 10:24:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/11/2021 10:55:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/11/2021 10:53:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/11/2021 13:06:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/11/2021 09:35:16
O IGE publica hoxe na súa páxina webContas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 05/11/2021 11:57:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correpondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/11/2021 09:12:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2021 10:06:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afilicacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2021 10:08:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 14:18:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 13:26:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotación da Mostra continua de vidas laborais, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 09:59:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 09:16:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2021 09:14:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 13:27:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:27:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:21:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa, Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:27:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2021 09:15:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/10/2021 09:37:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento natural da poboación, con datos provisionais do ano 2020 e datos avance do 1º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/10/2021 09:34:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2021 10:40:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2021 10:40:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 18/10/2021 13:12:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Escenario macroeconómico, correspondente aos anos 2021-2022

Resultados detallados

Publicado: 15/10/2021 10:00:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de multilocalización empresarial correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2021 13:25:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2021 13:25:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2021 12:45:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2021 10:19:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2021 09:14:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/10/2021 09:12:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 12:14:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 10:05:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 09:46:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2021 09:45:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2021 09:34:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores de innovación correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2021 09:32:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/09/2021 10:32:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 24/09/2021 09:40:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo, con datos do ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 24/09/2021 09:38:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Pensións e outras prestacións, correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 24/09/2021 09:35:06
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 22/09/2021 11:56:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 20/09/2021 11:08:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2021 11:56:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/09/2021 11:56:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correpondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 10/09/2021 13:09:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial (IPI), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/09/2021 09:28:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/09/2021 09:20:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2021 10:22:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/09/2021 10:22:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/08/2021 11:08:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/08/2021 09:38:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes a xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/08/2021 09:09:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 27/09/2021 10:32:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 19/08/2021 10:34:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 19/08/2021 10:34:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 13/08/2021 13:38:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/08/2021 11:43:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/08/2021 09:51:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2021 09:19:40
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/08/2021 09:19:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/07/2021 13:43:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/07/2021 10:00:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Movemento Natural da Poboación (MNP), con datos provisionais do ano 2020. Información máis detallada en:

Nacementos

Matrimonios

Defuncións

Publicado: 30/07/2021 09:58:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o apartado Salarios dende o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 31/08/2021 09:33:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/08/2021 09:39:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2021 10:03:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2021 10:01:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa, Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/07/2021 09:54:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de Poboación Activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/07/2021 10:26:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/08/2021 09:53:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/07/2021 12:02:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 16/07/2021 11:14:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/07/2021 14:10:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/07/2021 14:10:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/07/2021 13:05:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2021 10:11:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2021 10:13:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/07/2021 09:07:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2021 10:16:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2021 10:15:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/06/2021 10:13:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/06/2021 12:15:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/06/2021 12:15:44
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:34:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais correspondentes a maio/2021

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:28:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares. Características e medio correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:23:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:28:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e VEB do sector servizos, correspondente a abril 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/06/2021 13:24:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/06/2021 11:18:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 11/06/2021 12:25:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/06/2021 12:29:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 04/06/2021 09:46:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Resultados detallados

Publicado: 04/06/2021 09:44:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 25/06/2021 11:25:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/06/2021 10:20:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de maio de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/05/2021 12:31:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 12:04:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:53:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:51:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:49:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:47:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:45:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/05/2021 10:44:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 12:51:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:19:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Sistema de indicadores de lonxevidade

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:17:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios desde o punto de vista do perceptor

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:15:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da enquisa de estrutura salarial, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 21/05/2021 10:15:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/05/2021 12:52:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 07/05/2021 13:22:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobreo índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2021 10:12:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2021 09:34:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/05/2021 09:33:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 10:52:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:59:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Panorama dos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:57:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:55:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da información tributaria, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/04/2021 09:53:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:51:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:49:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:48:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/04/2021 09:46:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 28/04/2021 09:23:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/04/2021 10:10:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 23/04/2021 10:06:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019

Resultados detallados

Publicado: 22/04/2021 12:42:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/04/2021 12:42:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, cos datos correspondentes a 01/01/2021

Resultados detallados

Publicado: 16/04/2021 10:17:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2018 e provisionais do 2019

Resultados detallados

Publicado: 16/04/2021 10:15:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019, con datos do ano 2018 e datos avance do 2019

Resultados detallados

Publicado: 16/04/2021 10:13:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación con datos avance correspondentes ao 3º trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 15/04/2021 10:37:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 14/04/2021 13:05:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 09/04/2021 13:01:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 09/04/2021 12:59:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/04/2021 10:37:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 06/04/2021 10:35:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/04/2021 09:25:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:45:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:43:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao 1º trimestre de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:41:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 31/03/2021 09:40:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/03/2021 09:10:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/03/2021 11:35:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 26/03/2021 09:41:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores demográficos correspondentes aos anos 2019-2020

Resultados detallados

Publicado: 25/03/2021 10:11:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2021 12:04:36
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2021 12:02:48
IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 17/03/2021 12:00:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 12/03/2021 13:01:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/03/2021 12:19:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o indice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 08/03/2021 13:11:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o indice de produción industrial correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 05/03/2021 10:12:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salario desde a perspectiva do fogar

Resultados detallados

Publicado: 05/03/2021 10:08:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2021 10:01:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/03/2021 10:00:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 02/03/2021 10:17:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Análise da cadea forestal-madeira

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:18:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, con datos definitivos correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:16:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:13:41
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia. Revisión estatística 2019, correspondentes ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:11:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/02/2021 11:09:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/02/2021 11:01:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 22/02/2021 12:38:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 19/02/2021 10:35:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 19/02/2021 09:15:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 12/02/2021 12:44:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 12/02/2021 10:35:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/02/2021 12:42:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 05/02/2021 09:37:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior correspondentes ao mes decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 05/02/2021 09:36:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2021 09:09:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2021 09:09:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobreas afiliacións á Seguridade Social, correspondentes ao mes de xaneiro de 2021

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 12:20:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 10:03:51
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación, con datos avance correspondentes ao 2º trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 10:01:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 09:57:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/01/2021 09:51:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/02/2021 09:55:17
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2021 09:31:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/01/2021 09:27:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2021 09:34:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/01/2021 09:34:21
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 22/01/2021 09:31:27
O IGE publica hoxe na súa páxina webContas das sociedades mercantís de Galicia. Nova metodoloxía da revisión estatística 2019

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2021 10:56:02
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 21/01/2021 10:54:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 15/01/2021 13:18:54
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 15/01/2021 09:36:04
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación da estatística sobre actividades I+D, correspondente á serie 2008-2019

Resultados detallados

Publicado: 11/01/2021 12:40:13
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:23:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior corespondentes a novembro 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:22
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:24
O IGE publica hoxe a actividade estatística Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais, correspondentes ao periodo 2017-2018

Resultados detallados

Publicado: 05/01/2021 09:28:40
O IGE publica hoxe a operación estatística Enquisa coxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 04/01/2021 09:50:38
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:51:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:51:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:50:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correpondentes ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/12/2020 09:48:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do directorio de empresas e unidades locais, con data de referencia o día 1 de xaneiro de 2019

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/12/2020 11:07:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación estatística Produto interior bruto municipal, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:37
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:39
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 18/12/2020 10:56:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o as Proxeccións de fogares correspondentes ao periíodo 2020-2035

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:43
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:43
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de referencia, correspondentes ao 1 de xaneiro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:46
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:47
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 08/01/2021 09:24:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019

Resultados detallados

Publicado: 04/12/2020 10:38:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2020-2035

Resultados detallados

Publicado: 07/01/2021 09:27:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 03/12/2020 09:41:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2020 11:59:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/12/2020 11:59:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias

Resultados detallados

Publicado: 01/12/2020 09:46:15
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Actividade industrial en Galicia, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2020 09:40:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2020 09:38:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/11/2020 10:40:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/11/2020 09:37:48
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2, correpondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 27/11/2020 09:36:09
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2020 10:28:31
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas anuais. Serie 1995-2018

Resultados detallados

Publicado: 26/11/2020 10:26:12
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/11/2020 09:52:57
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/11/2020 12:40:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Escenario macroeconómico de Galicia, con datos correspondentes ao bienio 2020-2021

Resultados detallados

Publicado: 23/11/2020 12:38:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 20/11/2020 09:57:45
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, cos datos correspondentes ao período 2010-2019

Resultados detallados

Publicado: 20/11/2020 09:56:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 19/11/2020 10:54:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correpondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 13/11/2020 14:35:32
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2020 13:03:29
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2020 13:05:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Contas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 06/11/2020 13:05:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2020 09:28:14
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2020 09:27:01
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotacióndo Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:30:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web a explotación da Mostra continua de vidas laborais, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:28:26
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:27:08
O IGE publica hoxe na súa páxina web a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/10/2020 09:25:36
O IGE publica hoxe na súa páxina web os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2020 09:32:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Explotación do movemento natural da poboación con datos avance correspondentes ao 1º trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 29/10/2020 09:29:56
O IGE publica hoxe na súa páxina web as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2020 12:32:03
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 28/10/2020 12:31:52
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2020 09:41:49
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 27/10/2020 09:40:19
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 26/10/2020 10:18:38
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 23/10/2020 10:37:33
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2020

Resultados detallados

Publicado: 21/10/2020 10:43:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 19/10/2020 10:44:42
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 16/10/2020 09:23:01
O IGE publica hoxe os Indicadores migratortios correspondentes ao período 2019-2020

Resultados detallados

Publicado: 16/10/2020 09:20:33
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 14/10/2020 13:30:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 07/10/2020 12:42:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2020 09:11:00
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Resultados detallados

Publicado: 05/10/2020 09:08:52
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/10/2020 10:17:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2020

Resultados detallados

Publicado: 02/10/2020 09:43:25
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:54:04
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:52:33
O IGE publica hoxe a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2018

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:50:05
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:47:59
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:45:43
O IGE publica hoxe a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:44:28
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes a xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 30/09/2020 09:43:50
O IGE publica hoxe as Pensións non contributivas e outras prestacións, correspondentes ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 29/09/2020 12:47:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/09/2020 10:58:25
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 25/09/2020 10:58:16
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 21/09/2020 10:11:07
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 18/09/2020 09:57:11
O IGE publica hoxe na súa páxina web a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral, correspondente ao ano 2019

Resultados detallados

Publicado: 17/09/2020 12:27:30
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Resultados detallados

Publicado: 11/09/2020 13:02:59
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2020

Resultados detallados

Publicado: 11/09/2020 13:00:55
O IGE publica hoxe na súa páxina web o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2020

Resultados detallados

Publicado: 04/09/2020 09:03:35
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a agosto 2020.

Resultados detallados

Publicado: 03/09/2020 09:28:12
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/09/2020 11:38:14
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2020 09:23:47
O IGE publica hoxe a estatística de Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2020 09:21:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2020 09:18:58
O IGE publica hoxe os Movementos migratorios, correspondentes ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/08/2020 11:24:28
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/08/2020 09:08:08
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia correspondentes ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/08/2020 09:07:36
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 21/08/2020 10:36:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/08/2020 12:38:07
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 13/08/2020 13:21:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondentes ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 07/08/2020 12:39:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2020 09:24:25
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2020 09:23:49
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/09/2020 11:38:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2020 09:38:46
O IGE publica hoxe o apartado Salarios dende o punto de vista do pagador do Estudo sobre salarios, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2020 09:33:25
O IGE publica hoxe o Movemento Natural da Poboación (MNP), con datos provisionais do ano 2019. Información máis detallada en:

Nacementos

Matrimonios

Defuncións

Publicado: 31/07/2020 09:30:55
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2020 09:28:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/07/2020 12:20:04
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:16:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:15:50
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2020 10:04:12
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2020 10:01:53
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 24/07/2020 12:07:11
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/07/2020 12:09:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/07/2020 10:59:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/07/2020 10:59:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondentes ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2020 12:50:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2020 08:53:00
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2020 08:51:53
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2020 11:29:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xuño de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2020 09:38:03
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2020 09:37:43
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao 2º trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2020 10:01:16
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2020 10:01:04
O IGE publica hoxe a estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2020 09:18:41
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:06:39
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 25/06/2020 09:55:46
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 22/06/2020 12:21:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 18/06/2020 10:51:07
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 16/06/2020 10:52:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 12/06/2020 13:34:38
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC) correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 12/06/2020 09:44:22
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2020 13:07:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2020 13:07:47
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2020 09:40:45
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Información máis detallada

Publicado: 03/06/2020 09:29:35
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/06/2020 09:26:30
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/06/2020 09:25:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de maio de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:48:40
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:42:54
O IGE publica hoxe o Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:35:42
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:34:12
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/05/2020 10:29:03
O IGE publica hoxe Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/05/2020 12:33:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/05/2020 09:52:49
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2020 09:44:18
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 21/05/2020 12:34:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 21/05/2020 12:33:07
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/05/2020 13:18:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 08/05/2020 11:59:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 08/05/2020 11:58:16
O IGE publica hoxe o Sistema de indicadores de lonxevidade

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2020 09:28:55
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2020 09:50:43
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2020 09:50:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de abril de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 10:03:17
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:59:29
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:55:01
O IGE publica hoxe a Explotación estatística da información tributaria, correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:53:31
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2020 09:51:25
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2020 12:36:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2020 12:20:18
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2020 09:40:44
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2020 09:54:26
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2020 09:50:21
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2020 13:09:12
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2020 09:56:53
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación con datos avance correspondentes ao 3º trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2020 09:53:43
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI) correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 22/04/2020 09:54:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao me de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 22/04/2020 12:08:35
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes, cos datos provisionais correspondentes ao 01/01/2020

Información máis detallada

Publicado: 22/04/2020 12:08:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 17/04/2020 10:12:28
O IGE publica hoxe as Proxeccións de taxas de actividade correspondentes ao período 2020-2032

Información máis detallada

Publicado: 17/04/2020 10:09:38
O IGE publica hoxe o a operacións estatística COmercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, con datos definitivos do ano 2018 e datos provisionais do ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/04/2020 14:10:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2020 12:53:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2020 09:31:42
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2020 09:28:55
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2020 11:55:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2020 09:23:35
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2020 09:21:23
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2020 10:04:25
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2020 10:01:52
O IGE publica hoxea operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2020 10:00:09
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 30/03/2020 11:37:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 27/03/2020 08:41:45
O IGE publica hoxe a Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/03/2020 09:40:19
O IGE publica hoxe as Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/03/2020 11:55:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 25/03/2020 10:00:29
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de febreiro 2020

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 13:31:58
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 13:29:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 09:35:42
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos correspondentes aos anos 2018-2019

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2020 09:35:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 13/03/2020 12:57:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 11/03/2020 12:42:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 06/03/2020 12:43:55
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2020 09:30:10
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2020 09:28:55
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2020 09:28:12
O IGE publica hoxe oInforme sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:56:17
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:54:10
O IGE publica hoxe a actividade Análise do sector agroalimentario

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:51:40
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2020 09:50:12
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/02/2020 10:04:10
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao 4º trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2020 13:12:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2020 09:26:09
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 20/02/2020 12:31:35
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de decembro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/02/2020 12:11:01
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 14/02/2020 10:16:01
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 10/02/2020 09:55:51
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes correspondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2020 12:50:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2020 09:37:17
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2020 09:16:11
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2020 09:15:00
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2020 09:14:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2020

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:48:02
O IGE publica hoxe os Indicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:46:37
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:44:59
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2020 10:43:16
O IGE publica hoxe Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2020 10:52:38
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2020 09:48:02
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2020 09:47:53
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2020 09:36:13
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2020 09:34:21
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/01/2020 10:11:30
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación con datos provisionais correspondentes ao 2º trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/01/2020 10:09:12
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/01/2020 10:04:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de activodade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/01/2020 14:53:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/01/2020 12:33:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 10/01/2020 12:38:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 10/01/2020 09:42:41
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de referencia, correspondenteas ao 1 de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/01/2020 09:31:27
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 08/01/2020 09:29:10
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2020 10:22:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2020 09:25:53
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 11:30:08
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da contrución, correspondente ao cuarto trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:30:19
O IGE publica hoxe a actividade estatística Análise da cadea forestal-madeira

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:28:57
O IGE publica hoxe a operación estatística Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:28:10
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:26:10
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2019 10:26:22
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correpondentes ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2019 10:14:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2019 10:18:25
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2019 10:18:25
O IGE publica hoxe a Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2019 09:56:28
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 10:12:43
O IGE publica hoxe oMarco Input-Output de Galicia, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 14:39:59
O IGE publica hoxe as Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 10:14:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2019 11:26:07
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/12/2019 11:26:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correpondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 17/12/2019 10:14:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 13/12/2019 10:14:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2019 10:14:27
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2019 10:14:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2019 10:14:28
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2019 10:14:29
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2019 09:24:27
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/12/2019 09:24:49
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2019 10:14:32
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2019 09:33:46
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2019 09:31:54
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correpondentes ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/11/2019 10:13:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/11/2019 10:16:04
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/11/2019 10:16:04
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/11/2019 10:16:03
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2019 10:16:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2019 13:14:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/11/2019 10:16:01
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 14/11/2019 10:16:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2019 10:16:00
O IGE publica hoxe as Contas das sociedades mercantís de Galicia correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2019 09:21:59
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correpondente ao ano 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2019 10:15:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2019 09:13:09
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/11/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 10:15:49
O IGE publica hoxe a explotación da Mostra continua de vidas laborais

Información máis detallada

Publicado: 30/10/2019 09:37:56
O IGE publica hoxe a Explotación do Movemento natural da poboación, con datos avance do 1º trimestre de 2019 e datos provisionais do ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/10/2019 09:49:27
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comerico exterior correspondentes ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/10/2019 09:38:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/10/2019 09:38:04
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2019 10:44:12
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/10/2019 09:38:05
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/10/2019 09:30:18
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/10/2019 09:28:42
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correpondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 18/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe o Escenario macroeconómico 2019-2020

Información máis detallada

Publicado: 18/10/2019 10:15:29
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial

Información máis detallada

Publicado: 11/10/2019 10:15:28
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/10/2019 10:15:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2019 10:15:24
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2019 10:27:59
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2019 10:27:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correpondente ao mes de setembro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2019 10:28:00
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 10:28:00
O IGE publica hoxe as Pensións non contributivas e outras prestacións, correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 11:13:54
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 11:11:56
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 09:45:47
O IGE publica hoxe a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 09:13:34
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/09/2019 09:11:24
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/09/2019 11:07:55
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 27/09/2019 09:53:49
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/09/2019 09:52:15
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/09/2019 10:39:32
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/09/2019 12:32:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/09/2019 11:21:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/09/2019 11:20:56
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 13/09/2019 12:44:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 11/09/2019 12:34:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2019 09:10:59
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2019 09:10:30
O IGE publica hoxe os índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2019 09:10:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 12:58:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 09:45:16
O IGE publica hoxe a Explotación dos movementos migratorios correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 09:43:01
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2019 09:40:27
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/08/2019 09:57:37
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 26/08/2019 10:04:31
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/08/2019 10:27:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 14/08/2019 11:00:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 14/08/2019 11:00:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/08/2019 12:29:48
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente a xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2019 09:11:34
O IGE publica hoxe os índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/08/2019 09:11:02
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2019 10:50:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, referido ao mes de xullo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2019 09:27:29
O IGE publica hoxe a operación estatística Explotación do Movemento Natural da Poboación, con datos referidos ao ano 2018 (provisionais)

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2019 09:24:38
O IGE publica hoxe a operación estatística Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías, con datos referidos ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2019 09:19:34
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente a abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/07/2019 09:35:07
O IGE publica hoxe o apartado do Estudo sobre salarios relativo aos Salarios dende o punto de vista do pagador, con datos do ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2019 11:51:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2019 11:49:13
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada, correspondentes ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/07/2019 11:47:05
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/07/2019 10:58:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 23/07/2019 10:57:35
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 12/07/2019 12:54:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/07/2019 13:01:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2019 10:29:55
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2019 10:28:50
O IGE publica hoxe os índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2019 10:27:54
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente a xuño de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2019 10:41:42
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:46:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice do comercio polo miúdo, correspondente a maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:44:14
O IGE publica hoxe a operación estatística Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:19:17
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 10:17:34
O IGE publica hoxe a operación estatística Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2019 09:44:51
O IGE publica hoxe a operación estatística Construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/06/2019 13:50:22
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais (IPRI), correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2019 10:03:05
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2019 10:01:28
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/06/2019 11:36:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/06/2019 11:36:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 14/06/2019 09:33:07
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/06/2019 10:08:18
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 12:41:32
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 10:38:39
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 10:36:45
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/06/2019 10:36:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de maio de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2019 10:07:55
O IGE publica hoxe a operación Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2019 10:05:56
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2019 10:04:21
O IGE publica hoxea operación Construción de edificios correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2019 09:45:01
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2019 09:42:52
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2019 09:41:14
O IGE publica hoxe o Sistema de indicadores de lonxevidade

Información máis detallada

Publicado: 23/05/2019 09:59:17
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/05/2019 11:34:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/05/2019 11:34:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/05/2019 13:15:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 09/05/2019 13:31:31
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2019 11:08:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 06/05/2019 11:06:51
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/05/2019 09:33:19
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de abril de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 10:37:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 10:35:55
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 09:41:32
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 09:39:00
O IGE publica hoxe a Explotación estatística da información tributaria correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2019 09:36:50
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2019 11:36:03
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/04/2019 11:33:44
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2019 09:56:50
O IGE publica hoxe o Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, datos definitivos de 2017 e provisionais de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2019 09:54:24
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación con datos provisionais correspondentes ao 3º trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 10:09:04
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 09:32:25
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 09:30:50
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2019 09:29:16
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2019 13:04:58
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 24/04/2019 12:54:47
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 12/04/2019 12:47:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC). correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 11/04/2019 14:31:41
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e o Padrón Municipal de Habitantes correspondente aos datos provisionais a 01/01/2019

Información máis detallada

Publicado: 05/04/2019 12:08:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/04/2019 09:45:07
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2019 09:42:43
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/04/2019 09:42:25
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2019

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2019 11:02:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de marzo de 2019

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:51:03
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao 4º trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 10:00:05
O IGE publica hoxe a operación esatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:58:18
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos correspondentes ao período 2017-2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:26:25
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:25:11
O IGE publica hoxe o a operación Construción de edificios correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/03/2019 09:23:20
O IGE publica hoxe o Índices de de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 25/03/2019 13:35:02
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2019 13:22:47
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2019 13:21:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2019 11:13:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 20/03/2019 09:45:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/03/2019 12:17:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 11/03/2019 10:58:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice dde comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2019 12:34:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2019 12:34:16
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/03/2019 09:11:52
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/03/2019 10:40:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de febreiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2019 09:34:10
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2019 09:33:01
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2019 09:30:47
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/02/2019 10:16:56
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 22/02/2019 09:43:39
O IGE publica hoxe a Renda dos fogares municipal

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2019 13:06:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2019 12:30:56
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 18/02/2019 10:03:06
O IGE publica hoxe as Contas do sector fogares correspondentes ao período 2010-2016

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2019 12:42:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2019 09:50:40
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2019 09:48:14
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2019 09:54:41
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e padrón municipal de habitantes correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2019 09:52:54
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade, correspondente ao período 2014-2017

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2019 12:56:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/02/2019 12:56:02
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2019 09:50:07
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/02/2019 10:32:26
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xaneiro de 2019

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2019 10:13:57
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes a novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2019 10:12:31
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2019 10:10:05
O IGE publica hoxe a actividade Análise da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos

Información máis detallada

Publicado: 30/01/2019 13:54:32
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/01/2019 13:54:24
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2019 10:32:39
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo da relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2019 09:31:09
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2019 09:29:08
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/01/2019 09:12:32
O IGE publica hoxe os Indicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2019 10:15:52
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2019 10:12:46
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar. Datos correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2019 10:12:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/01/2019 11:05:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 18/01/2019 09:26:25
O IGE publica hoxe a Explotación do Movemento Natural da Poboación, correspondente ao 2º trimestre de 2018 (os datos son provisionais)

Información máis detallada

Publicado: 18/01/2019 09:25:09
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia, correspondentes ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 15/01/2019 12:14:35
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2019 11:49:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre o Índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/01/2019 09:04:42
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2019 09:22:47
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondentes ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2019 09:19:07
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2019 10:49:54
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de decembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2019 09:18:56
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:50:41
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente a setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:49:14
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:46:57
O IGE publica hoxe a Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2018 09:45:37
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2018 11:06:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2018 09:15:31
O IGE publica hoxe o Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/12/2018 10:56:41
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2018 13:10:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2018 09:58:26
O IGE publica hoxe as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2018-2033

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2018 09:56:46
O IGE publica hoxe as Proxeccións de fogares correspondentes ao período 2016-2033

Información máis detallada

Publicado: 20/12/2018 11:20:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondenete ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 19/12/2018 09:57:57
O IGE publica hoxe o Produto interior bruto municipal correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 19/12/2018 09:57:48
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2018 13:00:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2018 09:32:54
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2018 09:30:14
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de referencia, correspondentes ao 1 de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/12/2018 09:16:26
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 11:16:59
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 09:10:16
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 09:08:27
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2018 09:07:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de novembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2018 11:09:20
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2018 09:54:57
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2018 09:52:52
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2018 09:50:55
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2018 11:10:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2018 09:32:09
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais. Base 2010, correspondentes ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2018 09:30:03
O IGE publica hoxe as Contas económicas anuais. Base 2010, correspondentes á serie 1995-2016

Información máis detallada

Publicado: 23/11/2018 10:39:09
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2018 13:13:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2018 13:11:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/11/2018 12:24:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/11/2018 09:44:12
O IGE publica hoxe as Contas das sociedades mercantís de Galicia correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2018 11:42:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2018 11:42:32
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/11/2018 10:36:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de outubro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/11/2018 09:45:46
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/11/2018 09:32:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/11/2018 09:30:53
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2018 09:22:35
O IGE publica hoxe a Explotación da Mostra continua de vidas laborais.

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2018 09:20:40
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2018 09:20:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/10/2018 09:48:19
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/10/2018 10:36:37
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación. 1º trimestre/datos avance 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:16:42
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondentes a o mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:14:03
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:04:17
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:01:58
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2018 11:01:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 22/10/2018 12:06:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 19/10/2018 09:53:07
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial

Información máis detallada

Publicado: 11/10/2018 12:38:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/10/2018 11:15:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/10/2018 09:21:36
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2018 09:33:18
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2018 09:33:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de setembro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2018 10:25:09
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/10/2018 09:13:43
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 01/10/2018 12:46:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:05:35
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:04:15
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao 2º trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:02:36
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2018 11:02:02
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 13:24:02
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 13:21:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correpondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 09:21:11
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2018 09:21:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 12/09/2018 12:11:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 07/09/2018 12:20:18
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/09/2018 09:11:00
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), correspondente a agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/09/2018 09:09:58
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/09/2018 10:37:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de agosto de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2018 10:37:11
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2018 10:43:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2018 09:18:36
O IGE publica hoxe a Explotación dos movementos migratorios correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2018 09:16:03
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/08/2018 09:31:11
O IGE publica hoxe as Contas económicas de Galicia. Base 2010, correspondentes ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 24/08/2018 10:33:53
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/08/2018 13:08:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/08/2018 13:08:14
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/08/2018 11:12:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/08/2018 12:50:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/08/2018 09:10:32
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/08/2018 09:12:52
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2018 10:39:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social, correspondente ao mes de xullo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2018 10:41:42
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior, correspondentes ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2018 09:52:14
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2018 09:48:38
O IGE publica hoxe as Pensións non contributivas e outras prestacións, correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2018 09:46:39
O IGE publica hoxe a explotación do Movemento Natural da Poboación (MNP), correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/07/2018 11:40:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/07/2018 09:24:06
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:30:32
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais. Base 2015, correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:28:08
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:26:15
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2018 10:23:24
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA), correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/07/2018 13:25:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/07/2018 09:42:22
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares: coidado de menores e conciliación familiar, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/07/2018 12:38:32
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/07/2018 12:54:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondentes ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/07/2018 09:30:05
O IGE publica hoxe a Renda dos fogares municipal

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2018 09:48:22
O IGE publica hoxe as Contas do sector fogares, correspondentes ao período 2010-2015

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2018 09:45:58
O IGE publica hoxe a operación estatística Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia, correspondente ao período 2011-2016

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2018 09:43:53
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/07/2018 11:20:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/07/2018 11:18:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias do mes de xuño de 2018

Información máis detallada

Publicado: 03/07/2018 11:26:35
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2018 09:27:11
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao segundo trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/07/2018 09:25:08
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:29:12
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondentes ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:27:55
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:25:45
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:23:27
O IGE publica hoxea operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 29/06/2018 10:22:21
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2018 10:26:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/06/2018 10:27:32
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2018 13:06:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2018 12:49:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 18/09/2018 10:30:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/06/2018 13:18:23
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 08/06/2018 09:28:23
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 11:27:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 09:26:19
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 09:24:25
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2018 09:24:02
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/06/2018 10:50:24
O IGE publica hoxe Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias do mes de maio de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/06/2018 10:52:13
O IGE publica hoxe a operación Emprego na Seguridade Social e mutualidades, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2018 09:25:45
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia, base 2010, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2018 09:23:44
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/05/2018 12:55:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/05/2018 11:00:08
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2018 13:45:37
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2018 09:26:49
O IGE publica hoxe o Sistema de indicadores de lonxevidade

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2018 13:43:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2018 13:43:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 11/05/2018 13:05:48
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/05/2018 12:57:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2018 10:53:39
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias do mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2018 10:09:00
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de abril de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2018 10:09:22
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/05/2018 09:31:24
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 30/04/2018 09:42:02
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 10:22:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:53:18
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:45:58
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:44:24
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2018 09:42:01
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2018 09:37:40
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2018 09:35:24
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2018 09:33:10
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/05/2018 13:44:10
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2018 09:51:08
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e o Padrón Municipal de Habitantes correspondente aos datos provisionais a 01/01/2018

Información máis detallada

Publicado: 23/04/2018 12:47:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/04/2018 13:08:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 20/04/2018 10:40:04
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación correspondente ao 3º trimestre/datos avance 2017

Información máis detallada

Publicado: 18/04/2018 09:38:37
O IGE publica hoxe o Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, datos definitivos de 2016 e provisionais de 2017

Información máis detallada

Publicado: 13/04/2018 12:32:45
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 13/04/2018 10:10:03
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2018 12:26:42
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2018 09:22:47
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2018 09:21:04
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente a marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/04/2018 09:35:16
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 04/04/2018 09:34:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de marzo de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/04/2018 09:19:37
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao primeiro trimestre de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 11:28:31
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 11:27:25
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 10:19:08
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 10:16:54
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/03/2018 10:17:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 23/03/2018 09:31:23
O IGE publica hoxe os datos definitivos de Comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 23/03/2018 10:29:21
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 21/03/2018 13:08:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 16/03/2018 10:30:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/03/2018 09:16:05
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 14/03/2018 12:11:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 14/03/2018 12:11:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/03/2018 13:05:25
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/03/2018 13:05:02
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/03/2018 09:22:44
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/03/2018 09:18:57
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2018 10:58:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de febreiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 01/03/2018 09:36:23
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais, correspondentes ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/02/2018 09:36:21
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 23/02/2018 10:21:03
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2018 12:25:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/02/2018 12:24:24
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/02/2018 09:29:33
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao 1 de xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2018 12:10:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 09/02/2018 12:30:10
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e Padrón Municipal de Habitantes correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 09/02/2018 09:39:40
O IGE publica hoxe a Análise das proxeccións de poboación en Galicia

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2018 12:52:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2018 12:52:02
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 05/02/2018 09:34:41
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 02/02/2018 10:36:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de xaneiro de 2018

Información máis detallada

Publicado: 02/02/2018 10:36:38
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correpondentes ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2018 09:11:40
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2018 09:13:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/01/2018 09:27:14
O IGE publica hoxe as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/01/2018 09:48:59
O IGE publica hoxe os Indicadores de demografía empresarial correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 09:38:33
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2018 09:35:22
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2018 09:33:35
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/01/2018 11:45:37
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/01/2018 13:26:00
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/01/2018 10:58:01
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2017

Información máis detallada

Publicado: 19/01/2018 10:51:51
O IGE publica hoxe o Movemento Natural da Poboación. 2º trimestre/datos avance 2017

Información máis detallada

Publicado: 12/01/2018 13:02:44
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 12/01/2018 13:01:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2018 11:27:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2018 09:51:41
O IGE publica hoxe a Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondente ao mes de decembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2018 09:21:49
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2018 10:17:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de decembro 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2018 09:40:44
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao cuarto trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/01/2018 09:38:33
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 11:31:40
O IGE publica hoxe o Seguimento e análise da construción, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 09:58:20
O IGE publica hoxe a operación estatística Accesibilidade á vivenda, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 09:56:33
O IGE publica hoxe a Estatística de construción de edificios, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/12/2017 09:54:42
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2017 09:34:27
O IGE publica hoxe a Análise do sector téxtil, confección e calzado

Acceso ao catálogo de publicacións

Publicado: 27/12/2017 10:40:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/12/2017 09:24:06
O IGE publica hoxe o Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2017 13:31:14
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2017 10:10:51
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios, con datos correspondentes aos anos 2015 e 2016

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2017 10:08:11
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/12/2017 12:54:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 18/12/2017 11:31:06
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 15/12/2017 09:52:39
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia. Datos correspondentes ao ano 2015.

Información máis detallada

Publicado: 15/12/2017 09:50:21
O IGE publica hoxe a Matriz de Contabilidad Social de Galicia, cos datos definitivos correspondentes ao nao 2013 e os datos provisionais correspondentes a 2015

Información máis detallada

Publicado: 14/12/2017 12:44:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/12/2017 09:19:05
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2017 11:21:51
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2017 11:21:40
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/12/2017 09:19:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes ao mes de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/12/2017 11:29:58
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de novembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2017 09:37:45
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais, correspondentes ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2017 09:34:01
O IGE publica hoxe as Contas económicas anuais, correspondentes á serie 1995-2015

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2017 09:10:26
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2017 09:42:37
O IGE publica hoxe a operación Emprego na Seguridade Social e mutualidades

Información máis detallada

Publicado: 29/11/2017 09:42:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/11/2017 09:24:11
O IGE publica hoxe a actualización do Marco Input-Output de Galicia correspondente ao ano 2013

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2017 12:58:19
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais, correspondentes ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2017 09:32:05
O IGE publica hoxe as Contas das sociedades mercantís de Galicia, correspondentes ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2017 09:31:57
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2017 13:13:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/11/2017 12:40:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 10/11/2017 09:17:46
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, cos datos definitivos correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 08/11/2017 11:15:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/11/2017 09:18:08
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/11/2017 11:20:53
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes ao mes de outubro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/11/2017 10:59:02
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de outubro 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/11/2017 09:15:02
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/11/2017 09:16:01
O IGE publica hoxe a Estatística de multilocalización empresarial

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2017 09:25:07
O IGE publica hoxe a Explotación da Mostra continua de vidas laborais.

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2017 09:23:13
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 11:50:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 09:33:02
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 09:30:55
O IGE publica hoxe as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a setembro 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2017 09:26:17
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación. 1º trimestre/datos avance 2017 e nomes dos recén nados

Información máis detallada

Publicado: 26/10/2017 09:37:21
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/10/2017 09:35:43
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/10/2017 12:56:07
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 23/10/2017 11:11:04
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 20/10/2017 13:09:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/10/2017 11:48:18
O IGE publica hoxeo Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/10/2017 09:33:28
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes ao mes de setembro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/10/2017 09:22:53
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2017 09:17:11
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondente ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2017 09:16:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de setembro 2017

Información máis detallada

Publicado: 03/10/2017 11:10:38
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 13:13:09
O IGE publica hoxe os resultados da operación Accesibilidade á vivenda, correspondentes ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 10:01:18
O IGE publica hoxe a operación estatistica Esperanza de vida sen limitación, correspondente ao ano 2014

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 09:57:40
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 09:33:21
O IGE publica hoxe os resultados da operación Seguimento e análise da construción, correspondentes ao terceiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 29/09/2017 09:18:55
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/09/2017 11:08:12
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/09/2017 15:22:44
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais, correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/09/2017 13:18:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior, correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/09/2017 12:02:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 15/09/2017 12:46:47
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 13/09/2017 12:29:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/09/2017 10:44:11
O IGE publica hoxe o Informe sobre o Índice de produción industrial correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/09/2017 09:14:50
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/09/2017 09:10:24
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a agosto de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/09/2017 09:10:16
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/09/2017 11:10:40
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de agosto 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2017 11:02:53
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/08/2017 11:03:27
O IGE publica hoxe a operación Construción de edificios, correspondente ao mes de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/08/2017 10:09:19
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais en base 2010, correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 25/08/2017 09:19:33
O IGE publica hoxe a Explotación dos movementos migratorios correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 24/08/2017 09:19:43
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia correspondentes ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 24/08/2017 09:20:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 11/08/2017 13:20:31
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 11/08/2017 13:17:49
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/08/2017 09:37:06
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 07/08/2017 09:36:27
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a xullo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/08/2017 11:15:43
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes a maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/08/2017 11:15:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre o Índice de produción industrial correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/08/2017 10:57:39
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afilicacións medias de xullo 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/07/2017 09:06:46
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2017 09:51:19
O IGE publica hoxe Pensións e outras prestacións correspondentes ao ano 2016.

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2017 09:50:48
O IGE publica hoxe a Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo correspondente ao ano 2016.

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2017 09:50:10
O IGE publica hoxe as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/07/2017 09:49:35
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/07/2017 09:23:49
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/07/2017 09:23:06
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2017 11:56:50
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais en base 2010, correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/07/2017 11:56:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/07/2017 13:09:41
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de maio de 2016

Información máis detallada

Publicado: 21/07/2017 10:21:14
O IGE publica hoxe a Explotación do movemento natural da poboación, correspondente ao ano 2016 (datos provisionais)

Información máis detallada

Publicado: 14/07/2017 12:06:05
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 13/07/2017 12:07:44
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/07/2017 12:13:08
O IGE publica hoxe o Informe sobre o Índice de produción industrial correspondente ao mes de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2017 09:25:05
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2017 09:23:19
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/07/2017 09:23:02
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de xuño de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/07/2017 10:52:04
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondentes ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/07/2017 10:11:07
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes a abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2017 10:46:31
O IGE publica hoxe os resultados da operación Seguimento e análise da construción, correspondentes ao segundo trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2017 09:55:22
O IGE publica hoxe os Indicadores de innovación

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2017 09:53:04
O IGE publica hoxe os resultados da operación Accesibilidade á vivenda, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 30/06/2017 09:50:47
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/06/2017 10:44:19
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/06/2017 11:50:59
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais en base 2010, correspondente ao mes de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 23/06/2017 09:45:45
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do perceptor, correspondente ao ano 2014

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2017 12:29:47
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/06/2017 12:29:38
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/06/2017 11:57:58
O IGE publica hoxe as Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista, correspondentes ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 16/06/2017 11:43:13
O IGE publica hoxe o Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 16/06/2017 11:43:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/06/2017 10:00:10
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 07/06/2017 11:09:53
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/06/2017 11:12:31
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes a marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2017 09:33:23
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/06/2017 10:28:01
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións a Seguridade Social, afiliacións medias de maio de 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/06/2017 09:35:27
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Variables de submostra 2016

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2017 09:24:47
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/05/2017 09:24:36
O IGE publica hoxe o Indicador da intensidade da demanda turística, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 08:38:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente ao mes de abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 08:38:21
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia correspondentes ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 24/05/2017 10:15:27
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais en base 2010, correspondentes a abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 23/05/2017 13:16:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 08:38:17
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/10/2019 08:38:09
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 08/05/2017 09:32:07
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 05/05/2017 12:22:30
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 05/05/2017 09:27:50
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Merxcantil (BORME) correspondentes a abril de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/05/2017 10:52:29
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias de abril 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/06/2017 09:41:12
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes a febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2017 12:02:46
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2017 09:50:18
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2017 09:47:24
O IGE publica hoxe as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2017 09:44:55
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 28/04/2017 09:42:37
O IGE publica hoxe a Información estatística do sistema sanitario galego correspondente ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2017 09:56:28
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil, correspondente ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 27/04/2017 09:50:55
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2017 15:31:17
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e o Padrón Municipal de Habitantes correspondente aos datos provisionais a 01/01/2017

Información máis detallada

Publicado: 26/04/2017 09:40:23
O IGE publica hoxe o Panorama dos sete grandes concellos

Información máis detallada

Publicado: 25/04/2017 10:14:58
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais en base 2010, correspondentes a marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/05/2017 12:34:15
O IGE publica hoxe o Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos, correspondente ao mes de febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/04/2017 13:05:49
O IGE publica hoxe o Informe sobre comercio exterior correspondente ao mes de febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 21/04/2017 09:34:00
O IGE publica hoxe os Indicadores demográficos

Información máis detallada

Publicado: 21/04/2017 09:33:53
O IGE publica hoxe a Explotación do Movemento natural da poboación correspondente ao 3º trimestre/datos avance 2016

Información máis detallada

Publicado: 17/04/2017 09:56:49
O IGE publica hoxe o Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía, datos definitivos de 2015 e provisionais de 2016

Información máis detallada

Publicado: 12/04/2017 12:12:27
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 07/04/2017 12:39:21
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2017 09:21:10
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a marzo de 2017

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2017 09:19:02
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/04/2017 09:18:50
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afilicacións medias de marzo 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/04/2017 10:45:05
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 04/04/2017 09:25:08
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes a xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2017 10:47:31
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2017 10:04:50
O IGE publica hoxe os resultados da operación Accesibilidade á vivenda, correspondentes ao cuarto trimestre de 2016

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2017 09:50:10
O IGE publica hoxe os resultados da operación Seguimento e análise da construción, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/03/2017 09:32:39
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 24/03/2017 09:06:40
O IGE publica hoxe o Índice de prezos industriais en base 2010, correspondentes a febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 24/03/2017 09:17:04
O IGE publica hoxe a Actualización do Panorama rural-urbano de Galicia.

Información máis detallada

Publicado: 24/03/2017 09:13:06
O IGE publica hoxe as Táboas de mortalidade correspondentes ao ano 2014

Información máis detallada

Publicado: 23/03/2017 13:13:02
O IGE publica hoxe os Indicadores de actividades e de VEB do sector servizos, correspondentes a xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 22/03/2017 10:29:29
O IGE publica hoxe os datos definitivos do comercio exterior e intracomunitario correspondentes ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 22/03/2017 10:29:07
O IGE publica hoxe a Informe sobre o comercio exterior correspondente ao mes de xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 17/03/2017 09:56:00
O IGE publica hoxe a Análise do sector do transporte e da loxística correspondente ao ano 2014

Información máis detallada

Publicado: 16/03/2017 10:42:51
O IGE publica hoxe o informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral correspondente ao cuarto trimestre de 2016

Información máis detallada

Publicado: 16/03/2017 10:42:34
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 10/03/2017 11:19:33
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente ao mes de xaneiro de 2017.

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2017 11:16:10
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial correspondente ao mes de xaneiro de 2017.

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2017 09:25:28
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 08/03/2017 09:25:16
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 06/03/2017 09:18:58
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a febreiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2017 11:03:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias febreiro 2017

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2017 09:25:57
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais de Galicia correspondentes ao cuarto trimestre de 2016

Información máis detallada

Publicado: 02/03/2017 09:25:42
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a novembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 24/02/2017 10:03:24
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais en base 2010, correspondentes a xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 24/02/2017 09:28:38
O IGE publica hoxe as Cifras poboacionais de referencia correspondentes ao 1 de xaneiro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 24/02/2017 09:28:25
O IGE publica hoxe os Indicadores de actividade e VEB do sector servizos correspondentes a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 20/02/2017 13:10:52
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior correspondente a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 17/02/2017 09:50:17
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación correspondente ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 15/02/2017 12:37:50
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de xaneiro de 2017

Información máis detallada

Publicado: 14/02/2017 13:14:41
O IGE publica hoxe os nomes e apelidos da poboación de Galicia a 1 de xullo de 2016

Información máis detallada

Publicado: 14/02/2017 10:32:47
O IGE publica hoxe o Nomenclátor e Padrón Municipal de Habitantes correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 10/02/2017 09:36:30
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica, correspondente ao ano 2016

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2017 11:47:20
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de decembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 08/02/2017 11:47:16
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior

Información máis detallada

Publicado: 06/02/2017 09:12:18
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a xaneiro 2017.

Resultados detallados

Publicado: 03/02/2017 10:04:35
O IGE publica hoxe a Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro correspondente ao ano 2014.

Información máis detallada

Publicado: 03/02/2017 09:55:54
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondente a novembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 03/02/2017 10:02:57
O IGE publica hoxe o Informe sobre afiliacións á Seguridade Social, afiliacións medias xaneiro 2017

Información máis detallada

Publicado: 31/01/2017 11:19:33
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a outubro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2017 10:54:36
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo correspondente a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 02/02/2017 11:21:08
O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a decembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2017 09:35:50
O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 27/01/2017 09:30:35
O IGE publica hoxe o Decil de salarios do emprego principal. Datos correspondentes ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 26/01/2017 12:18:27
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil correspondente ao cuarto trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 26/01/2017 12:05:09
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao cuarto trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 25/01/2017 11:15:28
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais en base 2010, correspondentes a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 23/01/2017 12:17:26
O IGE publica hoxe os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos correspondentes a novembro de 2016

Resultados detallados

Publicado: 20/01/2017 10:30:12
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación. 2º trimestre/Datos avance 2016.

Resultados detallados

Publicado: 19/01/2017 13:11:43
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior correspondente a novembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 26/01/2017 12:05:02
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións no índice de prezos de consumo (IPC), correspondente ao mes de decembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 11/01/2017 12:48:22
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de produción industrial, correspondente ao mes de novembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 10/01/2017 10:00:00
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior.

Información máis detallada

Publicado: 03/02/2017 09:56:52
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondente a outubro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 05/01/2017 09:34:24
O IGE publica hoxe os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil, correspondentes a decembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 04/01/2017 12:41:53
O IGE publica hoxe os resultados da Enquisa conxuntural a fogares, correspondentes ao cuarto trimestre de 2016

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2016 09:58:09
O IGE publica hoxe os resultados da operación Seguimento e análise da construción, correspondentes ao cuarto trimestre de 2016

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2016 09:56:17
O IGE publica hoxe os resultados da operación Accesibilidade á vivenda, correspondentes ao terceiro trimestre de 2016

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2016 09:54:38
O IGE publica hoxe os resultados da operación Construción de edificios, correspondentes a setembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 30/12/2016 09:49:42
O IGE publica hoxe o módulo xeral da Enquisa estrutural a fogares, correspondente ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 28/12/2016 09:49:03
O IGE publica hoxe o Informe sobre o índice de comercio polo miúdo, correspondente a novembro de 2016

Acceso ao informe

Publicado: 27/12/2016 10:00:00
O IGE publica hoxe o Directorio de empresas e unidades locais, correspondente ao ano 2015

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2016 09:48:54
O IGE publica hoxe os Índices de prezos industriais en base 2010, correspondentes a novembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2016 10:46:16
O IGE publica hoxe o Informe sobre o comercio exterior correspondente a outubro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2016 10:44:09
O IGE publica hoxe as Proxeccións de fogares correspondentes ao período 2016-2031

Información máis detallada

Publicado: 23/12/2016 10:39:41
O IGE publica hoxe as Proxeccións de poboación a curto prazo correspondentes ao período 2016-2031

Información máis detallada

Publicado: 22/12/2016 10:52:34
O IGE publica hoxe o Estudo sobre salarios

Resultados detallados

Publicado: 23/01/2017 12:17:06
O IGE publica hoxe os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos correspondentes a outubro de 2016

Resultados detallados

Publicado: 21/12/2016 11:56:52
O IGE publica hoxe o Produto interior bruto municipal. Ano 2014

Resultados detallados

Publicado: 16/12/2016 10:15:05
O IGE publica hoxe a actividade o Emprego na Seguridade Social e mutualidades

Información máis detallada

Publicado: 16/12/2016 10:14:09
O IGE publica hoxe a Actividade industrial en Galicia. Datos correspondentes ao ano 2014.

Información máis detallada

Publicado: 16/12/2016 10:14:01
O IGE publica hoxe o Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo correspondente a novembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 09/12/2016 09:15:43
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior.

Resultados detallados

Publicado: 09/01/2017 08:50:32
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondente a setembro de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 02/12/2016 09:48:34
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a novembro 2016.

Resultados detallados

Publicado: 30/11/2016 09:14:41
O IGE publica hoxe a estatística de construción de edificios correspondente ao mes de agosto de 2016

Información máis detallada

Publicado: 30/11/2016 09:14:38
O IGE publica hoxe os Indicadores do sector empresarial correspondente ao ano 2014.

Información máis detallada

Publicado: 24/11/2016 09:39:27
O IGE publica hoxe as Contas económicas trimestrais correspondentes ao terceiro trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 23/11/2016 11:28:10
O IGE publica hoxe os Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos correspondentes a Setembro de 2016

Información máis detallada

Publicado: 04/11/2016 09:10:48
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior.

Resultados detallados

Publicado: 04/11/2016 09:08:00
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a outubro 2016.

Resultados detallados

Publicado: 03/11/2016 09:26:57
Hoxe o IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado e correspondentes a setembro de 2016. Resultados detallados
Publicado: 03/11/2016 09:25:08
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondente a agosto de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 28/10/2016 10:05:28
O IGE publica hoxe a estatística de construción de edificios correspondente ao mes de xullo de 2016

Información máis detallada

Publicado: 28/10/2016 08:46:18
O IGE publica hoxe a Estadística de fluxos da poboación activa, correspondente ao terceiro trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 27/10/2016 09:08:31
O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa (EPA) correspondente ao terceiro trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 21/10/2016 10:28:14
O IGE publica hoxe a Matriz de Contabilidade Social de Galicia. Ano 2013.

Resultados detallados

Publicado: 07/10/2016 10:26:29
O IGE publica hoxe o Movemento natural da poboación. 1º trimestre/Datos avance 2016.

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2016 09:23:59
O IGE publica hoxe os Índices de competitividade exterior.

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2016 09:21:20
O IGE publica hoxe na súa páxina web os datos da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) correspondentes a setembro 2016.

Resultados detallados

Publicado: 06/10/2016 09:21:02
O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao 3º trimestre de 2016.

Información máis detallada

Publicado: 04/10/2016 09:14:26
O IGE publica hoxe os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondente a xullo de 2016.

Información máis detallada

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo