Calendario 2020 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

INDICADORES
2019 | 2020
Data de referencia  Data de publicación 
4º Trimestre/2019

Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

3 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME).Decembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

8 Xaneiro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

8 Xaneiro 2020
2018

Cifras poboacionais de referencia
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

10 Xaneiro 2020
Novembro/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Novembro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

10 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Índice de prezos ao consumo. Decembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Xaneiro 2020
Novembro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xaneiro 2020
Novembro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xaneiro 2020
2º Trimestre/2019

Explotación do Movemento natural da poboación. 2º trimestre/2019 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

24 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Índice de prezos industriais. Decembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Xaneiro 2020
4º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. 4º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Xaneiro 2020
4º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Xaneiro 2020
4º Trimestre/2019

Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Decembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xaneiro 2020
2019

Cifras poboacionais de referencia. Ano 2019
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

31 Xaneiro 2020
Outubro/2019

Construción de edificios. Outubro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xaneiro 2020
2018

Indicadores de demografía empresarial. Ano 2018
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

31 Xaneiro 2020
Novembro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Xaneiro 2020
Xaneiro/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Febreiro 2020
Xaneiro/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME).Xaneiro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Febreiro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2020
2018

Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

7 Febreiro 2020
Decembro/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Decembro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Febreiro 2020
2019

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2019
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

10 Febreiro 2020
Datos definitivos 2018

Explotación do movemento natural da poboación. Datos definitivos do ano 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

14 Febreiro 2020
Xaneiro/2020

Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Febreiro 2020
Decembro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Febreiro 2020
2017

Táboas de mortalidade. Ano 2017
TÁBOAS DE MORTALIDADE

21 Febreiro 2020
Decembro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Febreiro 2020
Xaneiro/2020

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Febreiro 2020
4º Trimestre/2019

Contas económicas trimestrais. 4º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

27 Febreiro 2020
Novembro/2019

Construción de edificios. Novembro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Febreiro 2020
Salarios desde a perspectiva do fogar

Estudo sobre salarios.Salarios desde a perspectiva do fogar
ESTUDO SOBRE SALARIOS

28 Febreiro 2020
Decembro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Febreiro 2020
Febreiro/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Marzo 2020
Febreiro/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Marzo 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Xaneiro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

11 Marzo 2020
Febreiro/2020

Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Marzo 2020
4º Trimestre/2019

Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Marzo 2020
Datos definitivos 2018

Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Marzo 2020
2018/2019

Indicadores demográficos. 2018-2019
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

20 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

25 Marzo 2020
Febreiro/2020

Índice de prezos industriais. Febreiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Marzo 2020
Serie 2010-2017 e datos avance 2018

Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019
CONTAS DO SECTOR FOGARES

27 Marzo 2020
2000-2017

Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL

27 Marzo 2020
Febreiro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Febreiro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Marzo 2020
4º Trimestre/2019

Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

31 Marzo 2020
Decembro/2019

Construción de edificios. Decembro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Marzo 2020
4º Trimestre/2019

Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

31 Marzo 2020
1º Trimestre/2020

Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Abril 2020
Marzo/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Abril 2020
Marzo/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Abril 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Abril 2020
Febreiro/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Febreiro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

3 Abril 2020
Marzo/2020

Índice de prezos ao consumo. Marzo 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Abril 2020
Datos definitivos 2018 e provisionais 2019

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Datos definitivos 2018 e provisionais 2019
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA

17 Abril 2020
2020-2032

Proxeccións de taxas de actividade. 2020-2032
PROXECCIÓNS DE TAXAS DE ACTIVIDADE

17 Abril 2020
Febreiro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Abril 2020
2020

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Datos provisionais a 01/01/2020
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

22 Abril 2020
Febreiro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Abril 2020
3º Trimestre/2019

Explotación do Movemento natural da poboación. 3º trimestre/2019 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

24 Abril 2020
Marzo/2020

Índice de prezos industriais. Marzo 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Abril 2020
O mercado de traballo en Galicia

Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia
ESTUDO SOBRE SALARIOS

27 Abril 2020
1º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa. 1º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2020
1º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Abril 2020
1º Trimestre/2020

Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2020
Marzo/2020

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Abril 2020
Marzo/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Marzo 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Abril 2020
Xaneiro/2020

Construción de edificios. Xaneiro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Abril 2020
Febreiro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Abril 2020
2018

Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2018
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO

30 Abril 2020
2019

Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS

30 Abril 2020
2019

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2019
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

30 Abril 2020
Abril/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Abril 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

5 Maio 2020
Abril/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Abril 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Maio 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Maio 2020

Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE

8 Maio 2020
Marzo/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Marzo 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Maio 2020
Abril/2020

Índice de prezos ao consumo. Abril 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Maio 2020
Marzo/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Maio 2020
Marzo/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Maio 2020
Abril/2020

Índice de prezos industriais. Abril 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Maio 2020
1º Trimestre/2020

Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

28 Maio 2020
Abril/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Abril 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Maio 2020
2019

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2019
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

29 Maio 2020
2019

Enquisa estrutual a fogares. Capital social: benestar. Ano 2019
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CAPITAL SOCIAL: BENESTAR

29 Maio 2020
Febreiro/2020

Construción de edificios. Febreiro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Maio 2020
2019

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2019
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

29 Maio 2020
Marzo/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Maio 2020
Maio/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Maio 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xuño 2020
Maio/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Maio 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Xuño 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xuño 2020
2019

Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

5 Xuño 2020
Remuneración do factor traballo na economía galega

Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega
ESTUDO SOBRE SALARIOS

5 Xuño 2020
Abril/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Abril 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Xuño 2020
2019

Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2019
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA

12 Xuño 2020
Maio/2020

Índice de prezos ao consumo. Maio 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xuño 2020
1º Trimestre/2020

Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Xuño 2020
Abril/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

18 Xuño 2020
Abril/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Xuño 2020
Maio/2020

Índice de prezos industriais. Maio 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2020
Maio/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

26 Xuño 2020
1º Trimestre/2020

Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Xuño 2020
Marzo/2020

Construción de edificios. Marzo 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Xuño 2020
Abril/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Xuño 2020
1º Trimestre/2020

Seguimento e análise da construción. Primerio trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Xuño 2020
2º Trimestre/2020

Enquisa conxuntural a fogares. 2º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Xullo 2020
Xuño/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xullo 2020
Xuño/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Xullo 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xullo 2020
Maio/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Maio 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Xullo 2020
Xuño/2020

Índice de prezos ao consumo. Xuño 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Xullo 2020
Maio/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

17 Xullo 2020
Maio/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

17 Xullo 2020
Xuño/2020

Índice de prezos industriais. Xuño 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Xullo 2020
2º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa (EPA). 2º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2020
2º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Xullo 2020
2º Trimestre/2020

Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2020
Xuño/2020

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño/2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Xullo 2020
Xuño/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xullo 2020
Abril/2020

Construción de edificios. Abril 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xullo 2020
Salarios desde o punto de vista do pagador

Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do pagador. Ano 2019
ESTUDO SOBRE SALARIOS

31 Xullo 2020
Datos provisionais 2019

Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais do ano 2019
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

31 Xullo 2020
Maio/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Xullo 2020
Xullo/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Agosto 2020
Xullo/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Agosto 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Agosto 2020
Xuño/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Xuño 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Agosto 2020
Xullo/2020

Índice de prezos ao consumo. Xullo 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Agosto 2020
Xuño/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

14 Agosto 2020
Xuño/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Agosto 2020
Xullo/2020

Índice de prezos industriais. Xullo 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Agosto 2020
2º Trimestre/2020

Contas económicas trimestrais. 2º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

27 Agosto 2020
Xullo/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Agosto 2020
Maio/2020

Construción de edificios. Maio 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Agosto 2020
2019

Explotación dos movementos migratorios. Ano 2019
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

31 Agosto 2020
Xuño/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Agosto 2020
Agosto/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Setembro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Setembro 2020
Agosto/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Setembro 2020
Agosto/2020

Índice de prezos ao consumo. Agosto 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Setembro 2020
Xullo/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Xullo 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

11 Setembro 2020
2º Trimestre/2020

Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Setembro 2020
2019

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral. Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE ORGANIZACIÓN E DURACIÓN DA XORNADA LABORAL

18 Setembro 2020
Xullo/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Setembro 2020
Xullo/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Setembro 2020
Agosto/2020

Índice de prezos industriais. Agosto 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Setembro 2020
2019

Pensións e outras prestacións. Ano 2019
PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS

29 Setembro 2020
Agosto/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Setembro 2020
2º Trimestre/2020

Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Setembro 2020
2018

Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. Ano 2018
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA

30 Setembro 2020
Xuño/2020

Construción de edificios. Xuño 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Setembro 2020
2019

Indicadores de innovación. Ano 2019
INDICADORES DE INNOVACIÓN

30 Setembro 2020
Xullo/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Setembro 2020
2º Trimestre/2020

Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Setembro 2020
3º Trimestre/2020

Enquisa conxuntural a fogares. 3º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Outubro 2020
Setembro/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Outubro 2020
Setembro/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Outubro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Outubro 2020
Agosto/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Agosto 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Outubro 2020
Setembro/2020

Índice de prezos ao consumo. Setembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Outubro 2020
2018

Estatística de multilocalización empresarial. Ano 2018
ESTATÍSTICA DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

16 Outubro 2020
2019-2020

Indicadores migratorios. 2019-2020
INDICADORES MIGRATORIOS

16 Outubro 2020
Agosto/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Outubro 2020
Agosto/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Outubro 2020
2018

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2018
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

22 Outubro 2020
2020

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

23 Outubro 2020
Setembro/2020

Índice de prezos industriais. Setembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Outubro 2020
3º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa (EPA). 3º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2020
3º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 3º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Outubro 2020
3º Trimestre/2020

Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2020
Setembro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Outubro 2020
Setembro/2020

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro/2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Outubro 2020
1º Trimestre/2020

Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/2020 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

29 Outubro 2020
Xullo/2020

Construción de edificios. Xullo 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Outubro 2020
Salarios nos sete grandes concellos

Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos
ESTUDO SOBRE SALARIOS

30 Outubro 2020
Agosto/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Outubro 2020
2018

Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

30 Outubro 2020
Outubro/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Outubro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Novembro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Novembro 2020
Outubro/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Novembro 2020
2018

Contas das sociedades mercantis de Galicia. Ano 2018
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA

6 Novembro 2020
Setembro/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Setembro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Novembro 2020
Outubro/2020

Índice de prezos ao consumo. Outubro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Novembro 2020
Setembro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Novembro 2020
Datos definitivos 2019

Construción de edificios. Datos definitivos 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

20 Novembro 2020
2010-2019

Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. 2010-2019
INDICADORES DA AXENDA 2030 PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

20 Novembro 2020
2020-2021

Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO

23 Novembro 2020
Setembro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Novembro 2020
Outubro/2020

Índice de prezos industriais. Outubro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Novembro 2020
Serie 1995-2018

Contas económicas anuais. Serie 1995-2018
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS

26 Novembro 2020
3º Trimestre/2020

Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

26 Novembro 2020
2019

Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

27 Novembro 2020
2018

Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN DE GALICIA POR CUADRÍCULA DE 1KM2

27 Novembro 2020
Outubro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Novembro 2020
Agosto/2020

Construción de edificios. Agosto 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Novembro 2020
Setembro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Novembro 2020
2018

Actividade industrial en Galicia. Ano 2018
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA

1 Decembro 2020
Salarios nas fontes tributarias

Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS

1 Decembro 2020
Novembro/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Decembro 2020
Novembro/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Decembro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Decembro 2020
Definitivos 2017 e provisionais 2018

Matriz de contabilidade social
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL

4 Decembro 2020

Proxeccións de poboación. 2020-2035
PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN

4 Decembro 2020
Outubro/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

9 Decembro 2020
Novembro/2020

Índice de prezos ao consumo. Novembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Decembro 2020
2020

Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de poboación. Ano 2020
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

16 Decembro 2020
3º Trimestre/2020

Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Decembro 2020
Outubro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

18 Decembro 2020

Proxeccións de fogares. 2020-2035
PROXECCIÓNS DE FOGARES

18 Decembro 2020
Outubro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Decembro 2020
Novembro/2020

Índice de prezos industriais. Novembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Decembro 2020
2010-2018

Produto interior bruto municipal. Ano 2018
PRODUTO INTERIOR BRUTO MUNICIPAL

28 Decembro 2020
Novembro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Decembro 2020
2019

Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Ano 2019
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS

29 Decembro 2020
3º Trimestre/2020

Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Decembro 2020
2019

Enquisa estrutural a fogares. Ano 2019
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES

30 Decembro 2020
Setembro/2020

Construción de edificios. Setembro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Decembro 2020
Outubro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Decembro 2020
3º Trimestre/2020

Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Decembro 2020
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Táboas de mortalidade
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Indicadores migratorios
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Mostra continua de vidas laborais
    Proxeccións de taxas de actividade
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Pensións e outras prestacións
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: