Calendario 2020 por temas

Calendario 2020 por temas


No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.
2020
INDICADORES
Data de referencia Data de publicación
4º Trimestre 2019 Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Xaneiro  2020
Decembro 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Xaneiro  2020
Decembro 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME).Decembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
8  Xaneiro  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
8  Xaneiro  2020
2018 Cifras poboacionais de referencia
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
10  Xaneiro  2020
Novembro 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Novembro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
10  Xaneiro  2020
Decembro 2019 Índice de prezos ao consumo. Decembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Xaneiro  2020
Novembro 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Xaneiro  2020
Novembro 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Xaneiro  2020
2º Trimestre 2019 Explotación do Movemento natural da poboación. 2º trimestre/2019 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
24  Xaneiro  2020
Decembro 2019 Índice de prezos industriais. Decembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Xaneiro  2020
4º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. 4º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
28  Xaneiro  2020
4º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
28  Xaneiro  2020
4º Trimestre 2019 Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
28  Xaneiro  2020
Decembro 2019 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Xaneiro  2020
Decembro 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Decembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Xaneiro  2020
2019 Cifras poboacionais de referencia. Ano 2019
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
31  Xaneiro  2020
Outubro 2019 Construción de edificios. Outubro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xaneiro  2020
2018 Indicadores de demografía empresarial. Ano 2018
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
31  Xaneiro  2020
Novembro 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
31  Xaneiro  2020
Xaneiro 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Febreiro  2020
Xaneiro 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME).Xaneiro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Febreiro  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Febreiro  2020
2018 Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
7  Febreiro  2020
Decembro 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Decembro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Febreiro  2020
2019 Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2019
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
10  Febreiro  2020
Datos definitivos 2018 Explotación do movemento natural da poboación. Datos definitivos do ano 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
14  Febreiro  2020
Xaneiro 2020 Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Febreiro  2020
Decembro 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Febreiro  2020
2017 Táboas de mortalidade. Ano 2017
TÁBOAS DE MORTALIDADE
21  Febreiro  2020
Decembro 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Febreiro  2020
Xaneiro 2020 Índice de prezos industriais. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Febreiro  2020
4º Trimestre 2019 Contas económicas trimestrais. 4º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
27  Febreiro  2020
Novembro 2019 Construción de edificios. Novembro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Febreiro  2020
Salarios desde a perspectiva do fogar Estudo sobre salarios.Salarios desde a perspectiva do fogar
ESTUDO SOBRE SALARIOS
28  Febreiro  2020
Decembro 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Febreiro  2020
Febreiro 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Marzo  2020
Febreiro 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Marzo  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
4  Marzo  2020
Xaneiro 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Xaneiro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Marzo  2020
Xaneiro 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
11  Marzo  2020
Febreiro 2020 Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Marzo  2020
4º Trimestre 2019 Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Marzo  2020
Datos definitivos 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Marzo  2020
Xaneiro 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Marzo  2020
2018/2019 Indicadores demográficos. 2018-2019
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
20  Marzo  2020
Xaneiro 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
25  Marzo  2020
Febreiro 2020 Índice de prezos industriais. Febreiro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Marzo  2020
Serie 2010-2017 e datos avance 2018 Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019
CONTAS DO SECTOR FOGARES
27  Marzo  2020
2000-2017 Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL
27  Marzo  2020
Febreiro 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Febreiro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Marzo  2020
4º Trimestre 2019 Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
31  Marzo  2020
Decembro 2019 Construción de edificios. Decembro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Marzo  2020
Xaneiro 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
31  Marzo  2020
4º Trimestre 2019 Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
31  Marzo  2020
1º Trimestre 2020 Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Abril  2020
Marzo 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Abril  2020
Marzo 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Abril  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Abril  2020
Febreiro 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Febreiro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
3  Abril  2020
Marzo 2020 Índice de prezos ao consumo. Marzo 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Abril  2020
Datos definitivos 2018 e provisionais 2019 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Datos definitivos 2018 e provisionais 2019
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA
17  Abril  2020
2020-2032 Proxeccións de taxas de actividade. 2020-2032
PROXECCIÓNS DE TAXAS DE ACTIVIDADE
17  Abril  2020
Febreiro 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Abril  2020
2020 Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Datos provisionais a 01/01/2020
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
22  Abril  2020
Febreiro 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Abril  2020
3º Trimestre 2019 Explotación do Movemento natural da poboación. 3º trimestre/2019 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
24  Abril  2020
Marzo 2020 Índice de prezos industriais. Marzo 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Abril  2020
O mercado de traballo en Galicia Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia
ESTUDO SOBRE SALARIOS
27  Abril  2020
1º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa. 1º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
28  Abril  2020
1º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
28  Abril  2020
1º Trimestre 2020 Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
28  Abril  2020
Marzo 2020 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Abril  2020
Marzo 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Marzo 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Abril  2020
Xaneiro 2020 Construción de edificios. Xaneiro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Abril  2020
Febreiro 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Abril  2020
2018 Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2018
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO
30  Abril  2020
2019 Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS
30  Abril  2020
2019 Explotación estatística da información tributaria. Ano 2019
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
30  Abril  2020
Abril 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Abril 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
5  Maio  2020
Abril 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Abril 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Maio  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Maio  2020
Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE
8  Maio  2020
Marzo 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Marzo 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Maio  2020
Abril 2020 Índice de prezos ao consumo. Abril 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Maio  2020
Marzo 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Maio  2020
Marzo 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Maio  2020
Abril 2020 Índice de prezos industriais. Abril 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Maio  2020
1º Trimestre 2020 Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
28  Maio  2020
Abril 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Abril 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Maio  2020
2019 Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2019
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
29  Maio  2020
2019 Enquisa estrutual a fogares. Capital social: benestar. Ano 2019
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CAPITAL SOCIAL: BENESTAR
29  Maio  2020
Febreiro 2020 Construción de edificios. Febreiro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Maio  2020
2019 Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2019
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA
29  Maio  2020
Marzo 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Maio  2020
Maio 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Maio 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Xuño  2020
Maio 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Maio 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Xuño  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Xuño  2020
2019 Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
5  Xuño  2020
Remuneración do factor traballo na economía galega Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega
ESTUDO SOBRE SALARIOS
5  Xuño  2020
Abril 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Abril 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Xuño  2020
2019 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2019
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
12  Xuño  2020
Maio 2020 Índice de prezos ao consumo. Maio 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Xuño  2020
1º Trimestre 2020 Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
16  Xuño  2020
Abril 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
18  Xuño  2020
Abril 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Xuño  2020
Maio 2020 Índice de prezos industriais. Maio 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Xuño  2020
Maio 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
26  Xuño  2020
1º Trimestre 2020 Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Xuño  2020
Marzo 2020 Construción de edificios. Marzo 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Xuño  2020
Abril 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Xuño  2020
1º Trimestre 2020 Seguimento e análise da construción. Primerio trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Xuño  2020
2º Trimestre 2020 Enquisa conxuntural a fogares. 2º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Xullo  2020
Xuño 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Xullo  2020
Xuño 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Xullo  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Xullo  2020
Maio 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Maio 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Xullo  2020
Xuño 2020 Índice de prezos ao consumo. Xuño 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Xullo  2020
Maio 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Xullo  2020
Maio 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
17  Xullo  2020
Xuño 2020 Índice de prezos industriais. Xuño 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Xullo  2020
2º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa (EPA). 2º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
28  Xullo  2020
2º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
28  Xullo  2020
2º Trimestre 2020 Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
28  Xullo  2020
Xuño 2020 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño/2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Xullo  2020
Xuño 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Xullo  2020
Abril 2020 Construción de edificios. Abril 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xullo  2020
Salarios desde o punto de vista do pagador Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do pagador. Ano 2019
ESTUDO SOBRE SALARIOS
31  Xullo  2020
Datos provisionais 2019 Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais do ano 2019
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
31  Xullo  2020
Maio 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
31  Xullo  2020
Xullo 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Agosto  2020
Xullo 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Agosto  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Agosto  2020
Xuño 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Xuño 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Agosto  2020
Xullo 2020 Índice de prezos ao consumo. Xullo 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Agosto  2020
Xuño 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
14  Agosto  2020
Xuño 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Agosto  2020
Xullo 2020 Índice de prezos industriais. Xullo 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Agosto  2020
2º Trimestre 2020 Contas económicas trimestrais. 2º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
27  Agosto  2020
Xullo 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Agosto  2020
Maio 2020 Construción de edificios. Maio 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Agosto  2020
2019 Explotación dos movementos migratorios. Ano 2019
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS
31  Agosto  2020
Xuño 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
31  Agosto  2020
Agosto 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Setembro  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Setembro  2020
Agosto 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Setembro  2020
Agosto 2020 Índice de prezos ao consumo. Agosto 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Setembro  2020
Xullo 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Xullo 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
11  Setembro  2020
2º Trimestre 2020 Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Setembro  2020
2019 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral. Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE ORGANIZACIÓN E DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
18  Setembro  2020
Xullo 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Setembro  2020
Xullo 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Setembro  2020
Agosto 2020 Índice de prezos industriais. Agosto 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Setembro  2020
2019 Pensións e outras prestacións. Ano 2019
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
29  Setembro  2020
Agosto 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Setembro  2020
2º Trimestre 2020 Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Setembro  2020
2018 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. Ano 2018
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA
30  Setembro  2020
Xuño 2020 Construción de edificios. Xuño 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Setembro  2020
2019 Indicadores de innovación. Ano 2019
INDICADORES DE INNOVACIÓN
30  Setembro  2020
Xullo 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Setembro  2020
2º Trimestre 2020 Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Setembro  2020
3º Trimestre 2020 Enquisa conxuntural a fogares. 3º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Outubro  2020
Setembro 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Outubro  2020
Setembro 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Outubro  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Outubro  2020
Agosto 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Agosto 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Outubro  2020
Setembro 2020 Índice de prezos ao consumo. Setembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Outubro  2020
2018 Estatística de multilocalización empresarial. Ano 2018
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
16  Outubro  2020
2019-2020 Indicadores migratorios. 2019-2020
INDICADORES MIGRATORIOS
16  Outubro  2020
Agosto 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Outubro  2020
Agosto 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Outubro  2020
2018 Explotación estatística da información tributaria. Ano 2018
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
22  Outubro  2020
2020 Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
23  Outubro  2020
Setembro 2020 Índice de prezos industriais. Setembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Outubro  2020
3º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa (EPA). 3º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
27  Outubro  2020
3º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 3º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
27  Outubro  2020
3º Trimestre 2020 Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
27  Outubro  2020
Setembro 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Outubro  2020
Setembro 2020 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro/2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Outubro  2020
1º Trimestre 2020 Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/2020 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
29  Outubro  2020
Xullo 2020 Construción de edificios. Xullo 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Outubro  2020
Salarios nos sete grandes concellos Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos
ESTUDO SOBRE SALARIOS
30  Outubro  2020
Agosto 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Outubro  2020
2018 Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER ANUAL (TRANSVERSAL)
30  Outubro  2020
Outubro 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Outubro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Novembro  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
4  Novembro  2020
Outubro 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Novembro  2020
2018 Contas das sociedades mercantis de Galicia. Ano 2018
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA
6  Novembro  2020
Setembro 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Setembro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Novembro  2020
Outubro 2020 Índice de prezos ao consumo. Outubro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Novembro  2020
Setembro 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Novembro  2020
Datos definitivos 2019 Construción de edificios. Datos definitivos 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
20  Novembro  2020
2010-2019 Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. 2010-2019
INDICADORES DA AXENDA 2030 PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE
20  Novembro  2020
2020-2021 Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO
23  Novembro  2020
Setembro 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
23  Novembro  2020
Outubro 2020 Índice de prezos industriais. Outubro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Novembro  2020
Serie 1995-2018 Contas económicas anuais. Serie 1995-2018
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS
26  Novembro  2020
3º Trimestre 2020 Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
26  Novembro  2020
2019 Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
27  Novembro  2020
2018 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN DE GALICIA POR CUADRÍCULA DE 1KM2
27  Novembro  2020
Outubro 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Novembro  2020
Agosto 2020 Construción de edificios. Agosto 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Novembro  2020
Setembro 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Novembro  2020
2018 Actividade industrial en Galicia. Ano 2018
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA
1  Decembro  2020
Salarios nas fontes tributarias Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS
1  Decembro  2020
Novembro 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Decembro  2020
Novembro 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Decembro  2020
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Decembro  2020
Definitivos 2017 e provisionais 2018 Matriz de contabilidade social
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL
4  Decembro  2020
Proxeccións de poboación. 2020-2035
PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
4  Decembro  2020
Outubro 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
9  Decembro  2020
Novembro 2020 Índice de prezos ao consumo. Novembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Decembro  2020
2020 Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de poboación. Ano 2020
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
16  Decembro  2020
3º Trimestre 2020 Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Decembro  2020
Outubro 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
18  Decembro  2020
Proxeccións de fogares. 2020-2035
PROXECCIÓNS DE FOGARES
18  Decembro  2020
Outubro 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Decembro  2020
Novembro 2020 Índice de prezos industriais. Novembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
23  Decembro  2020
2010-2018 Produto interior bruto municipal. Ano 2018
PRODUTO INTERIOR BRUTO MUNICIPAL
28  Decembro  2020
Novembro 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Decembro  2020
2019 Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Ano 2019
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS
29  Decembro  2020
3º Trimestre 2020 Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Decembro  2020
2019 Enquisa estrutural a fogares. Ano 2019
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
30  Decembro  2020
Setembro 2020 Construción de edificios. Setembro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Decembro  2020
Outubro 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Decembro  2020
3º Trimestre 2020 Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Decembro  2020

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo