Calendario 2019 por temas

Calendario 2019 por temas


No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.
2019
INDICADORES
Data de referencia Data de publicación
INDICADORES DE XÉNERO 2019
INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL 2019
SISTEMA DE INDICADORES COMPLEMENTARIOS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2019
INDICADORES DE CONTEXTO DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2019
PANORAMA RURAL-URBANO 2019
4º Trimestre 2018 Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Xaneiro  2019
Decembro 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Xaneiro  2019
Outubro 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
4  Xaneiro  2019
Decembro 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Decembro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Xaneiro  2019
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
7  Xaneiro  2019
Novembro 2018 Índice de produción industrial. Novembro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
11  Xaneiro  2019
Decembro 2018 Índice de prezos ao consumo. Decembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Xaneiro  2019
2018 Cifras poboacionais de referencia. Ano 2018
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
18  Xaneiro  2019
2º Trimestre 2018 datos provisionais Explotación do Movemento Natural da Poboación. 2º Trimestre/2018 (datos provisionais)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
18  Xaneiro  2019
Novembro 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Xaneiro  2019
Novembro 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
22  Xaneiro  2019
Salarios dende a perspectiva do fogar Estudo de salarios. Salarios dende a perspectiva do fogar
ESTUDO SOBRE SALARIOS
25  Xaneiro  2019
Decembro 2018 Índice de prezos industriales
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Xaneiro  2019
2017 Indicadores de demografía empresarial. Ano 2017
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
28  Xaneiro  2019
4º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. 4º trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
29  Xaneiro  2019
4º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
29  Xaneiro  2019
4º Trimestre 2018 Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
29  Xaneiro  2019
Decembro 2018 Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Decembro de 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Xaneiro  2019
Decembro 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Decembro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Xaneiro  2019
Outubro 2018 Estatística de construción de edificios. Outubro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xaneiro  2019
Novembro 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
31  Xaneiro  2019
Xaneiro 2019 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Febreiro  2019
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Febreiro  2019
Xaneiro 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xaneiro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Febreiro  2019
Decembro 2018 Índice de produción industrial. Decembro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Febreiro  2019
Nomenclátor e nomes e apelidos 2018 Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2018
NOMENCLÁTOR
8  Febreiro  2019
2014-2017 Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
8  Febreiro  2019
2016 Táboas de mortalidade. Ano 2016
TÁBOAS DE MORTALIDADE
15  Febreiro  2019
Definitivos 2017 Explotación do movemento natural da poboación. Datos definitivos do ano 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
15  Febreiro  2019
Xaneiro 2019 Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Febreiro  2019
2010-2016 (cambiouse a data de difusión) Contas do sector fogares. 2010-2016
CONTAS DO SECTOR FOGARES
18  Febreiro  2019
Decembro 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Febreiro  2019
Decembro 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Febreiro  2019
2000-2016 (cambiouse a data de difusión) Renda dos fogares municipal
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL
22  Febreiro  2019
Xaneiro 2019 Índice de prezos industriais. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Febreiro  2019
Novembro 2018 Estatística de construción de edificios. Novembro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Febreiro  2019
Decembro 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Febreiro  2019
4º Trimestre 2018 Contas económicas trimestrais. 4º trimestre 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
28  Febreiro  2019
Febreiro 2019 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Marzo  2019
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Marzo  2019
Febreiro 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Marzo  2019
Xaneiro 2019 Índice de produción industrial. Xaneiro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Marzo  2019
Xaneiro 2019 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
11  Marzo  2019
Febreiro 2019 Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Marzo  2019
4º Trimestre 2018 Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
20  Marzo  2019
Definitivos 2017 Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Marzo  2019
Xaneiro 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Marzo  2019
Xaneiro 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Marzo  2019
Febreiro 2019 Índice de prezos industriais. Febreiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Marzo  2019
2017/2018 Indicadores demográficos. 2017-2018
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
29  Marzo  2019
O mercado de traballo en Galicia Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia
ESTUDO SOBRE SALARIOS
29  Marzo  2019
4º Trimestre 2018 Seguimento e análise da construción. 4º trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
29  Marzo  2019
Decembro 2018 Estatística de construción de edificios. Decembro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Marzo  2019
Xaneiro 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Marzo  2019
4º Trimestre 2018 Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
29  Marzo  2019
Febreiro 2019 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Febreiro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Marzo  2019
1º Trimestre 2019 Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Abril  2019
Marzo 2019 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Abril  2019
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Abril  2019
Febreiro 2019 Índice de produción industrial. Febreiro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Abril  2019
Marzo 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Abril  2019
Provisionais a 01/01/2019 Nomenclátor e Padrón Municipal de Habitantes. Provisionais a 01/01/2019
NOMENCLÁTOR
11  Abril  2019
Marzo 2019 Índice de prezos ao consumo. Marzo 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Abril  2019
Febreiro 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
24  Abril  2019
Febreiro 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
24  Abril  2019
1º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. 1º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
25  Abril  2019
1º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
25  Abril  2019
1º Trimestre 2019 Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
25  Abril  2019
Marzo 2019 Índice de prezos industriais. Marzo 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Abril  2019
3º Trimestre 2018 datos provisionais Explotación do Movemento Natural da Poboación. 3º Trimestre/2018 (datos provisionais)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
26  Abril  2019
Definitivos 2017 e provisionais 2018 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Datos definitivos 2017 e provisionais 2018
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA
26  Abril  2019
Febreiro 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Abril  2019
Marzo 2019 Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Marzo de 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Abril  2019
2018 Explotación estatística da información tributaria. Ano 2018
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
30  Abril  2019
Xaneiro 2019 Estatística de construción de edificios. Xaneiro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Abril  2019
2017 Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2017
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO
30  Abril  2019
2018 Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS
30  Abril  2019
Marzo 2019 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Marzo 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Abril  2019
Abril 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Abril 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Maio  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Maio  2019
Abril 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Abril 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
6  Maio  2019
Marzo 2019 Índice de produción industrial. Marzo 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
9  Maio  2019
Abril 2019 Índice de prezos ao consumo. Abril 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Maio  2019
Marzo 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Maio  2019
Marzo 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Maio  2019
1º Trimestre 2019 Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
23  Maio  2019
Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE
24  Maio  2019
2018 Indicador da intensidade da demanda turística
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA
24  Maio  2019
Abril 2019 Índice de prezos industriais. Abril 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Maio  2019
Abril 2019 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Abril 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Maio  2019
Febreiro 2019 Estatística de construción de edificios. Febreiro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Maio  2019
Marzo 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
31  Maio  2019
2018 Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2018
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
31  Maio  2019
Maio 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Maio 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Xuño  2019
Abril 2019 Índice de produción industrial. Abril 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Xuño  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Xuño  2019
Maio 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Maio 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Xuño  2019
Remuneración do factor traballo na economía galega Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega
ESTUDO SOBRE SALARIOS
7  Xuño  2019
Maio 2019 Índice de prezos ao consumo. Maio 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Xuño  2019
2018 Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
14  Xuño  2019
1º Trimestre 2019 Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
18  Xuño  2019
Abril 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
20  Xuño  2019
Abril 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Xuño  2019
2018 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2018
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
21  Xuño  2019
Maio 2019 Índice de prezos industriais (IPRI). Maio 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Xuño  2019
1º Trimestre 2019 Seguimento e análise da construción. Primeiro trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
28  Xuño  2019
Marzo 2019 Construción de edificios. Marzo 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Xuño  2019
Abril 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Xuño  2019
1º Trimestre 2019 Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
28  Xuño  2019
Maio 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Xuño  2019
2º Trimestre 2019 Enquisa conxuntural a fogares. Segundo trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Xullo  2019
Xuño 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Xullo  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Xullo  2019
Xuño 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Xullo  2019
Maio 2019 Índice de produción industrial. Maio 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Xullo  2019
Xuño 2019 Índice de prezos ao consumo. Xuño 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Xullo  2019
Maio 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
16  Xullo  2019
Maio 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
23  Xullo  2019
2º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. 2º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
25  Xullo  2019
2º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
25  Xullo  2019
2º Trimestre 2019 Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
25  Xullo  2019
Xuño 2019 Índice de prezos industriais. Base 2015. Xuño 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Xullo  2019
Maio 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Xullo  2019
Xuño 2019 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Xullo  2019
Xuño 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Xullo  2019
Salarios dende o punto de vista do pagador Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do pagador. Ano 2018
ESTUDO SOBRE SALARIOS
30  Xullo  2019
Provisionais 2018 Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais do ano 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
31  Xullo  2019
2018 Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Ano 2018
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. NOVAS TECNOLOXÍAS
31  Xullo  2019
Abril 2019 Construción de edificios. Abril 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xullo  2019
Xullo 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Agosto  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Agosto  2019
Xullo 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Agosto  2019
Xuño 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Xuño 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Agosto  2019
Xullo 2019 Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Xullo 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Agosto  2019
Xuño 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
14  Agosto  2019
Xuño 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Agosto  2019
Xullo 2019 Índice de prezos industriais. Base 2015. Xullo 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Agosto  2019
2º Trimestre 2019 Contas económicas trimestrais. 2º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
29  Agosto  2019
2018 Explotación dos movementos migratorios. Ano 2018
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS
30  Agosto  2019
Maio 2019 Construción de edificios. Maio 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Agosto  2019
Xuño 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Agosto  2019
Xullo 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Agosto  2019
Agosto 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Setembro  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
4  Setembro  2019
Agosto 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Setembro  2019
Xullo 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Xullo 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
11  Setembro  2019
Agosto 2019 Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Agosto 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Setembro  2019
2º Trimestre 2019 Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Setembro  2019
Xullo 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
23  Setembro  2019
Xullo 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
23  Setembro  2019
Agosto 2019 Índice de prezos industriais. Base 2015. Agosto 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Setembro  2019
2018 Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Ano 2018
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COÑECEMENTO E USO DO GALEGO
27  Setembro  2019
Agosto 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Setembro  2019
2018 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE CONCILIACIÓN ENTRE VIDA LABORAL E FAMILIAR
27  Setembro  2019
2º Trimestre 2019 Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Setembro  2019
2018 Pensións e outras prestacións. 2018
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
30  Setembro  2019
Xuño 2019 Construción de edificios. Xuño 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Setembro  2019
Xullo 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Setembro  2019
2º Trimestre 2019 Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Setembro  2019
2017 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. 2017
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA
30  Setembro  2019
3º Trimestre 2019 Enquisa conxuntural a fogares. Terceiro trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Outubro  2019
Setembro 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Outubro  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Outubro  2019
Setembro 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Outubro  2019
Agosto 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Agosto 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Outubro  2019
Setembro 2019 Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Setembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Outubro  2019
2017 Estatística de multilocalización empresarial
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
18  Outubro  2019
2019-2020 Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO
18  Outubro  2019
Agosto 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Outubro  2019
Agosto 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
22  Outubro  2019
3º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. 3º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
24  Outubro  2019
3º Trimestre 2019 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 3º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
24  Outubro  2019
3º Trimestre 2019 Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
24  Outubro  2019
Setembro 2019 Índice de prezos industriais. Base 2015. Setembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Outubro  2019
Setembro 2019 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Outubro  2019
Setembro 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Outubro  2019
1º Trimestre 2019 e 2018, datos provisionais Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/2019 e ano 2018, datos provisionais
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
30  Outubro  2019
Agosto 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Outubro  2019
2017 Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER ANUAL (TRANSVERSAL)
31  Outubro  2019
Xullo 2019 Construción de edificios. Xullo 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Outubro  2019
Outubro 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
5  Novembro  2019
Setembro 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Setembro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Novembro  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Novembro  2019
Outubro 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Outubro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Novembro  2019
2019 Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
8  Novembro  2019
2017 Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2017
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA
8  Novembro  2019
Outubro 2019 Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Outubro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Novembro  2019
Salarios nos sete grandes concellos Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos. Ano 2017
ESTUDO SOBRE SALARIOS
15  Novembro  2019
Setembro 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Novembro  2019
Setembro 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Novembro  2019
Definitivos 2018 Estatística de construción de edificios. Ano 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
22  Novembro  2019
Outubro 2019 Índice de prezos industriais. Base 2015. Outubro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Novembro  2019
3º Trimestre 2019 Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
28  Novembro  2019
Outubro 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Novembro  2019
Agosto 2019 Construción de edificios. Agosto 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Novembro  2019
Setembro 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Novembro  2019
2018 Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
29  Novembro  2019
Novembro 2019 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Decembro  2019
Salarios nas fontes tributarias Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS
4  Decembro  2019
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
4  Decembro  2019
2018 Indicadores de innovación
INDICADORES DE INNOVACIÓN
4  Decembro  2019
Outubro 2019 Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Decembro  2019
2017 Explotación estatística da información tributaria. Ano 2017
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
5  Decembro  2019
Novembro 2019 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Decembro  2019
Novembro 2019 Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Decembro  2019
2018 (aprazado) CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA 16  Decembro  2019
3º Trimestre 2019 Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Decembro  2019
Outubro 2019 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
19  Decembro  2019
Outubro 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Decembro  2019
Revisión estatística 2019 Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS
20  Decembro  2019
2016 (aprazada) Marco input-output de Galicia. Ano 2016
MARCO INPUT-OUTPUT
20  Decembro  2019
2017 Actividade industrial en Galicia. Ano 2017
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA
20  Decembro  2019
Revisión estatística 2019 Matriz de contabilidade social
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL
23  Decembro  2019
Novembro 2019 Índice de prezos industriais. Base 2015. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
23  Decembro  2019
2018 Enquisa estrutural a fogares. Ano 2018
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
27  Decembro  2019
Novembro 2019 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Decembro  2019
3º Trimestre 2019 Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Decembro  2019
Setembro 2019 Construción de edificios. Setembro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Decembro  2019
Outubro 2019 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Decembro  2019
2018 Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Ano 2018
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS
30  Decembro  2019
3º Trimestre 2019 Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Decembro  2019

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo