Calendario 2021 por temas

Calendario 2021 por temas


No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.
2021
INDICADORES
Data de referencia Data de publicación
4º Trimestre 2020 Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
4  Xaneiro  2021
Decembro 2020 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
5  Xaneiro  2021
2017/2018 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
ENQUISA A ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS
5  Xaneiro  2021
Decembro 2020 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Decembro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
7  Xaneiro  2021
Novembro 2020 Índices de competitividade exterior. Novembro 2020
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
8  Xaneiro  2021
Novembro 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Novembro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
11  Xaneiro  2021
Serie 2008-2019 Explotación da estatística sobre actividades I+D. 2008-2019
EXPLOTACIÓN DA ESTATÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D
15  Xaneiro  2021
Decembro 2020 Índice de prezos ao consumo. Decembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Xaneiro  2021
Novembro 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Xaneiro  2021
Novembro 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Xaneiro  2021
Serie 2009-2018 Contas das sociedades mercantís de Galicia. Nova metodoloxía da revisión estatística 2019
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA
22  Xaneiro  2021
Decembro 2020 Índice de prezos industriais. Decembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Xaneiro  2021
Decembro 2020 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
27  Xaneiro  2021
4º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa (EPA). 4º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
28  Xaneiro  2021
4º Trimestre 2020 Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
28  Xaneiro  2021
4º Trimestre 2020 Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
28  Xaneiro  2021
Outubro 2020 Construción de edificios. Outubro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Xaneiro  2021
Decembro 2020 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Decembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Xaneiro  2021
2º trimestre/2020 Explotación do movemento natural da poboación. 2º trimestre/2020 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
29  Xaneiro  2021
2019 Indicadores de demografía empresarial. Ano 2019
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
29  Xaneiro  2021
Novembro 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Xaneiro  2021
Xaneiro 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Febreiro  2021
Xaneiro 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xaneiro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Febreiro  2021
2019 Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
5  Febreiro  2021
Decembro 2020 Índices de competitividade exterior. Decembro 2020
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Febreiro  2021
Decembro 2020 Informe sobre o índice de produción industrial. Decembro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Febreiro  2021
Xaneiro 2021 Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Febreiro  2021
Nomenclátor e nomes e apelidos da poboación Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2020
NOMENCLÁTOR
12  Febreiro  2021
Decembro 2020 Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Febreiro  2021
2018 Táboas de mortalidade. Ano 2018
TÁBOAS DE MORTALIDADE
19  Febreiro  2021
Decembro 2020 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Febreiro  2021
Xaneiro 2021 Índice de prezos industriais. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Febreiro  2021
2020 Cifras popboacionais de referencia. Ano 2020
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
26  Febreiro  2021
4º Trimestre 2020 Contas económicas trimestrais. 4º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
26  Febreiro  2021
Novembro 2020 Construción de edificios. Novembro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
26  Febreiro  2021
Datos definitivos 2019 Explotación do movemento natural da poboación. Datos definitivos do ano 2019
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
26  Febreiro  2021
Decembro 2020 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
26  Febreiro  2021
Análise da cadea forestal-madeira
ANÁLISE DA CADEA FORESTAL-MADEIRA
26  Febreiro  2021
Febreiro 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Marzo  2021
Febreiro 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Marzo  2021
Salarios desde a perspectiva do fogar Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS
5  Marzo  2021
Xaneiro 2021 Índices de competitividade exterior. Xaneiro 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Marzo  2021
Xaneiro 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Xaneiro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Marzo  2021
Xaneiro 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
12  Marzo  2021
Febreiro 2021 Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Marzo  2021
4º Trimestre 2020 Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Marzo  2021
Xaneiro 2021 Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Marzo  2021
Datos definitivos 2019 Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Marzo  2021
Febreiro 2021 Índice de prezos industriais. Febreiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Marzo  2021
Xaneiro 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
26  Marzo  2021
2019/2020 Indicadores demográficos. 2019-2020
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
26  Marzo  2021
Xaneiro 2021 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Marzo  2021
Febreiro 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Febreiro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Marzo  2021
4º Trimestre 2020 Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
31  Marzo  2021
Decembro 2020 Construción de edificios. Decembro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Marzo  2021
4º Trimestre 2020 Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
31  Marzo  2021
1º Trimestre 2021 Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2021
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
5  Abril  2021
Marzo 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
6  Abril  2021
Marzo 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Abril  2021
Febreiro 2021 Índices de competitividade exterior. Febreiro 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Abril  2021
Febreiro 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Febreiro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
9  Abril  2021
Marzo 2021 Índice de prezos ao consumo. Marzo 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Abril  2021
Febreiro 2021 Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
15  Abril  2021
Datos definitivos 2019 e provisionais 2020 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Datos definitivos 2019 e provisionais 2020
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA
16  Abril  2021
Datos 2018 e datos avance 2019 Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019
CONTAS DO SECTOR FOGARES
16  Abril  2021
3º trimestre/2020 Explotación do movemento natural da poboación. 3º trimestre/2019 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
16  Abril  2021
Datos provisionais a 01/01/2021 Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Datos provisionais a 01/01/2021
NOMENCLÁTOR
20  Abril  2021
Febreiro 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Abril  2021
2018 Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL
23  Abril  2021
Marzo 2021 Índice de prezos industriais. Marzo 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Abril  2021
Marzo 2021 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
28  Abril  2021
1º Trimestre 2021 Enquisa de poboación activa (EPA). 1º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
29  Abril  2021
1º Trimestre 2021 Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
29  Abril  2021
1º Trimestre 2021 Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
29  Abril  2021
Febreiro 2021 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Abril  2021
Xaneiro 2021 Construción de edificios. Xaneiro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Abril  2021
Marzo 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Marzo 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Abril  2021
2020 Explotación estatística da información tributaria. Ano 2020
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
30  Abril  2021
2019 Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2019
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO
30  Abril  2021
2020 Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS
30  Abril  2021
Abril 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Abril 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
5  Maio  2021
Abril 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Abril 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Maio  2021
Marzo 2021 Índices de competitividade exterior. Marzo 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Maio  2021
Marzo 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Marzo 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Maio  2021
Abril 2021 Índice de prezos ao consumo. Abril 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Maio  2021
Marzo 2021 Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
18  Maio  2021
Salarios desde o punto de vista do perceptor Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS
21  Maio  2021
2018 Explotación da enquisa de estrutura salarial. Ano 2018
EXPLOTACIÓN DA ENQUISA DE ESTRUTURA SALARIAL
21  Maio  2021
Marzo 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Maio  2021
Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE
21  Maio  2021
Abril 2021 Índice de prezos industriais. Abril 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Maio  2021
1º Trimestre 2021 Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2021
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
28  Maio  2021
2020 Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2020
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
28  Maio  2021
O mercado de traballo en Galicia Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia
ESTUDO SOBRE SALARIOS
28  Maio  2021
Abril 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Abril 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Maio  2021
2020 Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2020
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA
28  Maio  2021
Marzo 2021 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Maio  2021
Febreiro 2021 Construción de edificios. Febreiro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Maio  2021
Maio 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Maio 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Xuño  2021
Maio 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Maio 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Xuño  2021
A remuneración do factor traballo na economía gale Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega
ESTUDO SOBRE SALARIOS
4  Xuño  2021
Abril 2021 Índices de competitividade exterior. Abril 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
4  Xuño  2021
Abril 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Abril 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Xuño  2021
Maio 2021 Índice de prezos ao consumo. Maio 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Xuño  2021
1º Trimestre 2021 Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Xuño  2021
Abril 2021 Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Xuño  2021
Abril 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Xuño  2021
2020 Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares. Características e medio. Ano 2020
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. VIVENDAS FAMILIARES: CARACTERÍSTICAS E MEDIO
25  Xuño  2021
2020 Enquisa de poboación activa. Variables de Submostra. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
25  Xuño  2021
Maio 2021 Índice de prezos industriais. Maio 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Xuño  2021
Maio 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Xuño  2021
Abril 2021 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Xuño  2021
1º Trimestre 2021 Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre de 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Xuño  2021
Marzo 2021 Construción de edificios. Marzo de 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Xuño  2021
1º Trimestre 2021 Seguimento e análise da construción. Primeiro trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Xuño  2021
Xuño 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Xullo  2021
2º Trimestre 2021 Enquisa coxuntural a fogares. 2º trimestre 2021
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Xullo  2021
Xuño 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
2  Xullo  2021
Maio 2021 Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Xullo  2021
Maio 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Maio 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Xullo  2021
Xuño 2021 Índice de prezos ao consumo. Xuño 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Xullo  2021
Maio 2021 Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
16  Xullo  2021
Maio 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
16  Xullo  2021
Xuño 2021 Índice de prezos industriais. Xuño 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Xullo  2021
Xuño 2021 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
28  Xullo  2021
2º Trimestre 2021 Enquisa de Poboación Activa (EPA). 2º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
29  Xullo  2021
2º Trimestre 2021 Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
29  Xullo  2021
2º Trimestre 2021 Enquisa de Poboación Activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
29  Xullo  2021
Maio 2021 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Xullo  2021
Abril 2021 Construción de edificios. Abril de 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Xullo  2021
Salarios desde o punto de vista do pagador Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do pagador. Ano 2020
ESTUDO SOBRE SALARIOS
30  Xullo  2021
Xuño 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Xullo  2021
Datos provisionais 2020 Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais do ano 2020
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
30  Xullo  2021
Xullo 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Agosto  2021
Xullo 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Agosto  2021
Xuño 2021 Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Agosto  2021
Xuño 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Xuño 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Agosto  2021
Xullo 2021 Índice de prezos ao consumo. Xullo 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Agosto  2021
Xuño 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
17  Agosto  2021
Xuño 2021 Informe sobre o comercio exterior. Xuño 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Agosto  2021
2020 Explotación dos movementos migratorios. Ano 2020
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS
20  Agosto  2021
2020 Indicadores migratorios. Ano 2020
INDICADORES MIGRATORIOS
20  Agosto  2021
Xullo 2021 Índice de prezos industriais (IPRI). Xullo 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Agosto  2021
2º Trimestre 2021 Contas económicas trimestrais. 2º trimestre 2021
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
27  Agosto  2021
Xullo 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Agosto  2021
Xuño 2021 Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Xuño 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Agosto  2021
Maio 2021 Estatística de construción de edificios. Maio 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Agosto  2021
Agosto 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Setembro  2021
2019 Actividade industrial en Galicia. Ano 2019
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA
3  Setembro  2021
Agosto 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Setembro  2021
Xullo 2021 Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Setembro  2021
Xullo 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Xullo 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
10  Setembro  2021
Agosto 2021 Índice de prezos ao consumo. Agosto 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Setembro  2021
2º Trimestre 2021 Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
16  Setembro  2021
Xullo 2021 Informe sobre o comercio exterior. Xullo 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Setembro  2021
Xullo 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Setembro  2021
2019 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. Ano 2019
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA
24  Setembro  2021
2020 Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ACCIDENTES LABORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS CO TRABALLO
24  Setembro  2021
2020 Pensións e outras prestacións. Ano 2020
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
24  Setembro  2021
Agosto 2021 Índice de prezos industriais (IPRI). Agosto 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
27  Setembro  2021
2020 Indicadores de innovación. Ano 2020
INDICADORES DE INNOVACIÓN
29  Setembro  2021
Xullo 2021 Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Xullo 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Setembro  2021
2º Trimestre 2021 Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre de 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Setembro  2021
Xuño 2021 Estatística de construción de edificios. Xuño 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Setembro  2021
Agosto 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Setembro  2021
2º Trimestre 2021 Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Setembro  2021
Setembro 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Outubro  2021
3º Trimestre 2021 Enquisa coxuntural a fogares. 3º trimestre 2021
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
4  Outubro  2021
Setembro 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Outubro  2021
Agosto 2021 Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Outubro  2021
Agosto 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Agosto 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Outubro  2021
Setembro 2021 Índice de prezos ao consumo. Setembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Outubro  2021
2019 Estatística de multilocalización empresarial. Ano 2019
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
15  Outubro  2021
2021-2022 Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO
18  Outubro  2021
Agosto 2021 Informe sobre o comercio exterior. Agosto 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Outubro  2021
Agosto 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Outubro  2021
2021 Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
22  Outubro  2021
1º trimestre 2021/Provisionais 2020 e Nomes recén Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/2020 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
22  Outubro  2021
Setembro 2021 Índice de prezos industriais (IPRI). Setembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Outubro  2021
Setembro 2021 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
28  Outubro  2021
3º Trimestre 2021 Enquisa de poboación activa (EPA). Terceiro trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
28  Outubro  2021
3º Trimestre 2021 Estatística de fluxos da poboación activa. Terceiro trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
28  Outubro  2021
3º Trimestre 2021 Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
28  Outubro  2021
Xullo 2021 Estatística de construción de edificios. Xullo 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Outubro  2021
Salarios nos sete grandes concellos Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos
ESTUDO SOBRE SALARIOS
29  Outubro  2021
2019 Explotacion da Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER ANUAL (TRANSVERSAL)
29  Outubro  2021
Setembro 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Outubro  2021
Agosto 2021 Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Agosto 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Outubro  2021
Outubro 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Novembro  2021
Outubro 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Outubro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Novembro  2021
Setembro 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Setembro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Novembro  2021
Setembro 2021 Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Novembro  2021
2019 Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2019
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA
12  Novembro  2021
Outubro 2021 Índice de prezos ao consumo. Outubro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Novembro  2021
Setembro 2021 Informe sobre o comercio exterior. Setembro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
22  Novembro  2021
Setembro 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Novembro  2021
Outubro 2021 Índice de prezos industriais (IPRI). Outubro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Novembro  2021
2019 Contas económicas anuais. Ano 2019
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS
26  Novembro  2021
3º Trimestre 2021 Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2021
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
26  Novembro  2021
2019 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN DE GALICIA POR CUADRÍCULA DE 1KM2
26  Novembro  2021
Datos definitivos 2020 Construción de edificios. Datos definitivos 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
26  Novembro  2021
Setembro 2021 Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Setembro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Novembro  2021
Agosto 2021 Estatística de construción de edificios. Agosto 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Novembro  2021
Outubro 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Novembro  2021
Novembro 2021 Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Decembro  2021
Novembro 2021 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Decembro  2021
2019 Explotación estatística da información tributaria. Ano 2019
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
3  Decembro  2021
Outubro 2021 Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Decembro  2021
2019 Matriz de contabilidade social. Ano 2019
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL
3  Decembro  2021
Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable
INDICADORES DA AXENDA 2030 PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE
3  Decembro  2021
Actualización 2018 Marco input-output de Galicia. Ano 2018
MARCO INPUT-OUTPUT
10  Decembro  2021
Outubro 2021 Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
10  Decembro  2021
Novembro 2021 Índice de prezos ao consumo. Novembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Decembro  2021
2019 Enquisa a empresas multilocalizadas. Anos 2018 e 2019
ENQUISA A EMPRESAS MULTILOCALIZADAS
17  Decembro  2021
3º Trimestre 2021 Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Terceiro trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
17  Decembro  2021
Salarios nas fontes tributarias Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias. Ano 2020
ESTUDO SOBRE SALARIOS
17  Decembro  2021
Outubro 2021 Informe sobre o comercio exterior. Outubro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Decembro  2021
2021 Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de poboación. Ano 2021
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
17  Decembro  2021
Outubro 2021 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Decembro  2021
Novembro 2021 Índice de prezos industriais (IPRI). Novembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
22  Decembro  2021
2020 Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Ano 2020
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
28  Decembro  2021
Novembro 2021 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Decembro  2021
2020 Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
29  Decembro  2021
2020 Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Ano 2020
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS
29  Decembro  2021
Outubro 2021 Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Outubro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Decembro  2021
3º Trimestre 2021 Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre de 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Decembro  2021
Setembro 2021 Estatística de construción de edificios. Setembro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Decembro  2021
2020 Explotación da estatística sobre actividades I+D. Ano 2020
EXPLOTACIÓN DA ESTATÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D
30  Decembro  2021
3º Trimestre 2021 Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Decembro  2021

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo