Calendario 2019 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

INDICADORES
2018 | 2019
Data de referencia  Data de publicación 

INDICADORES DE XÉNERO

2019

INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL

2019

SISTEMA DE INDICADORES COMPLEMENTARIOS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL

2019

INDICADORES DE CONTEXTO DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL

2019

PANORAMA RURAL-URBANO

2019
4º Trimestre/2018

Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

3 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Xaneiro 2019
Outubro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Decembro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Xaneiro 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Xaneiro 2019
Novembro/2018

Índice de produción industrial. Novembro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

11 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Índice de prezos ao consumo. Decembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Xaneiro 2019
2018

Cifras poboacionais de referencia. Ano 2018
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

18 Xaneiro 2019
2º Trimestre/2018 datos provisionais

Explotación do Movemento Natural da Poboación. 2º Trimestre/2018 (datos provisionais)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

18 Xaneiro 2019
Novembro/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xaneiro 2019
Novembro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Xaneiro 2019
Salarios dende a perspectiva do fogar

Estudo de salarios. Salarios dende a perspectiva do fogar
ESTUDO SOBRE SALARIOS

25 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Índice de prezos industriales
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xaneiro 2019
2017

Indicadores de demografía empresarial. Ano 2017
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

28 Xaneiro 2019
4º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. 4º trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

29 Xaneiro 2019
4º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

29 Xaneiro 2019
4º Trimestre/2018

Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

29 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Decembro de 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Decembro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Xaneiro 2019
Outubro/2018

Estatística de construción de edificios. Outubro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xaneiro 2019
Novembro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Xaneiro 2019
Xaneiro/2019

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Febreiro 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2019
Xaneiro/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xaneiro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Febreiro 2019
Decembro/2018

Índice de produción industrial. Decembro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Febreiro 2019
Nomenclátor e nomes e apelidos 2018

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2018
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

8 Febreiro 2019
2014-2017

Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

8 Febreiro 2019
2016

Táboas de mortalidade. Ano 2016
TÁBOAS DE MORTALIDADE

15 Febreiro 2019
Definitivos 2017

Explotación do movemento natural da poboación. Datos definitivos do ano 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

15 Febreiro 2019
Xaneiro/2019

Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Febreiro 2019
2010-2016 (cambiouse a data de difusión)

Contas do sector fogares. 2010-2016
CONTAS DO SECTOR FOGARES

18 Febreiro 2019
Decembro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Febreiro 2019
Decembro/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Febreiro 2019
2000-2016 (cambiouse a data de difusión)

Renda dos fogares municipal
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL

22 Febreiro 2019
Xaneiro/2019

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Febreiro 2019
Novembro/2018

Estatística de construción de edificios. Novembro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Febreiro 2019
Decembro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Febreiro 2019
4º Trimestre/2018

Contas económicas trimestrais. 4º trimestre 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

28 Febreiro 2019
Febreiro/2019

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Marzo 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Marzo 2019
Febreiro/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Índice de produción industrial. Xaneiro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

11 Marzo 2019
Febreiro/2019

Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Marzo 2019
4º Trimestre/2018

Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

20 Marzo 2019
Definitivos 2017

Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Marzo 2019
Febreiro/2019

Índice de prezos industriais. Febreiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Marzo 2019
2017/2018

Indicadores demográficos. 2017-2018
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

29 Marzo 2019
O mercado de traballo en Galicia

Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia
ESTUDO SOBRE SALARIOS

29 Marzo 2019
4º Trimestre/2018

Seguimento e análise da construción. 4º trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

29 Marzo 2019
Decembro/2018

Estatística de construción de edificios. Decembro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Marzo 2019
4º Trimestre/2018

Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

29 Marzo 2019
Febreiro/2019

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Febreiro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Marzo 2019
1º Trimestre/2019

Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Abril 2019
Marzo/2019

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Abril 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Abril 2019
Febreiro/2019

Índice de produción industrial. Febreiro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Abril 2019
Marzo/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Abril 2019
Provisionais a 01/01/2019

Nomenclátor e Padrón Municipal de Habitantes. Provisionais a 01/01/2019
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

11 Abril 2019
Marzo/2019

Índice de prezos ao consumo. Marzo 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Abril 2019
Febreiro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

24 Abril 2019
Febreiro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

24 Abril 2019
1º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. 1º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

25 Abril 2019
1º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

25 Abril 2019
1º Trimestre/2019

Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

25 Abril 2019
Marzo/2019

Índice de prezos industriais. Marzo 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Abril 2019
3º Trimestre/2018 datos provisionais

Explotación do Movemento Natural da Poboación. 3º Trimestre/2018 (datos provisionais)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

26 Abril 2019
Definitivos 2017 e provisionais 2018

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Datos definitivos 2017 e provisionais 2018
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA

26 Abril 2019
Febreiro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Abril 2019
Marzo/2019

Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Marzo de 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Abril 2019
2018

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2018
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

30 Abril 2019
Xaneiro/2019

Estatística de construción de edificios. Xaneiro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Abril 2019
2017

Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2017
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO

30 Abril 2019
2018

Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS

30 Abril 2019
Marzo/2019

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Marzo 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Abril 2019
Abril/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Abril 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Maio 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Maio 2019
Abril/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Abril 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

6 Maio 2019
Marzo/2019

Índice de produción industrial. Marzo 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

9 Maio 2019
Abril/2019

Índice de prezos ao consumo. Abril 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Maio 2019
Marzo/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Maio 2019
Marzo/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Maio 2019
1º Trimestre/2019

Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

23 Maio 2019

Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE

24 Maio 2019
2018

Indicador da intensidade da demanda turística
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

24 Maio 2019
Abril/2019

Índice de prezos industriais. Abril 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Maio 2019
Abril/2019

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Abril 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Maio 2019
Febreiro/2019

Estatística de construción de edificios. Febreiro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Maio 2019
Marzo/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Maio 2019
2018

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2018
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

31 Maio 2019
Maio/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Maio 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xuño 2019
Abril/2019

Índice de produción industrial. Abril 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Xuño 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Xuño 2019
Maio/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Maio 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Xuño 2019
Remuneración do factor traballo na economía galega

Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega
ESTUDO SOBRE SALARIOS

7 Xuño 2019
Maio/2019

Índice de prezos ao consumo. Maio 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xuño 2019
2018

Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

14 Xuño 2019
1º Trimestre/2019

Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

18 Xuño 2019
Abril/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

20 Xuño 2019
Abril/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xuño 2019
2018

Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2018
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA

21 Xuño 2019
Maio/2019

Índice de prezos industriais (IPRI). Maio 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2019
1º Trimestre/2019

Seguimento e análise da construción. Primeiro trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

28 Xuño 2019
Marzo/2019

Construción de edificios. Marzo 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Xuño 2019
Abril/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Xuño 2019
1º Trimestre/2019

Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

28 Xuño 2019
Maio/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Xuño 2019
2º Trimestre/2019

Enquisa conxuntural a fogares. Segundo trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Xullo 2019
Xuño/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xullo 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xullo 2019
Xuño/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Xullo 2019
Maio/2019

Índice de produción industrial. Maio 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Xullo 2019
Xuño/2019

Índice de prezos ao consumo. Xuño 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xullo 2019
Maio/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

16 Xullo 2019
Maio/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Xullo 2019
2º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. 2º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

25 Xullo 2019
2º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

25 Xullo 2019
2º Trimestre/2019

Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

25 Xullo 2019
Xuño/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Xuño 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2019
Maio/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Xullo 2019
Xuño/2019

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Xullo 2019
Xuño/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xullo 2019
Salarios dende o punto de vista do pagador

Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do pagador. Ano 2018
ESTUDO SOBRE SALARIOS

30 Xullo 2019
Provisionais 2018

Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais do ano 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

31 Xullo 2019
2018

Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Ano 2018
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. NOVAS TECNOLOXÍAS

31 Xullo 2019
Abril/2019

Construción de edificios. Abril 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xullo 2019
Xullo/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Agosto 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Agosto 2019
Xullo/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Agosto 2019
Xuño/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Xuño 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Agosto 2019
Xullo/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Xullo 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Agosto 2019
Xuño/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

14 Agosto 2019
Xuño/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Agosto 2019
Xullo/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Xullo 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Agosto 2019
2º Trimestre/2019

Contas económicas trimestrais. 2º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

29 Agosto 2019
2018

Explotación dos movementos migratorios. Ano 2018
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

30 Agosto 2019
Maio/2019

Construción de edificios. Maio 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Agosto 2019
Xuño/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Agosto 2019
Xullo/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Agosto 2019
Agosto/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Setembro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Setembro 2019
Agosto/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Setembro 2019
Xullo/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Xullo 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

11 Setembro 2019
Agosto/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Agosto 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Setembro 2019
2º Trimestre/2019

Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Setembro 2019
Xullo/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Setembro 2019
Xullo/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Setembro 2019
Agosto/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Agosto 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Setembro 2019
2018

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Ano 2018
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COÑECEMENTO E USO DO GALEGO

27 Setembro 2019
Agosto/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Setembro 2019
2018

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE CONCILIACIÓN ENTRE VIDA LABORAL E FAMILIAR

27 Setembro 2019
2º Trimestre/2019

Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Setembro 2019
2018

Pensións e outras prestacións. 2018
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS

30 Setembro 2019
Xuño/2019

Construción de edificios. Xuño 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Setembro 2019
Xullo/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Setembro 2019
2º Trimestre/2019

Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Setembro 2019
2017

Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. 2017
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA

30 Setembro 2019
3º Trimestre/2019

Enquisa conxuntural a fogares. Terceiro trimestre 2019
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Outubro 2019
Setembro/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Outubro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Outubro 2019
Setembro/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Outubro 2019
Agosto/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Agosto 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Outubro 2019
Setembro/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Setembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Outubro 2019
2017

Estatística de multilocalización empresarial
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

18 Outubro 2019
2019-2020

Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO

18 Outubro 2019
Agosto/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Outubro 2019
Agosto/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Outubro 2019
3º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. 3º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

24 Outubro 2019
3º Trimestre/2019

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 3º trimestre 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

24 Outubro 2019
3º Trimestre/2019

Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2019
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

24 Outubro 2019
Setembro/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Setembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Outubro 2019
Setembro/2019

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro 2019
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Outubro 2019
Setembro/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Outubro 2019
1º Trimestre/2019 e 2018, datos provisionais

Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/2019 e ano 2018, datos provisionais
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

30 Outubro 2019
Agosto/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Outubro 2019
2017

Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

31 Outubro 2019
Xullo/2019

Construción de edificios. Xullo 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Outubro 2019
Outubro/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

5 Novembro 2019
Setembro/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Setembro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Novembro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Novembro 2019
Outubro/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Outubro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Novembro 2019
2019

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

8 Novembro 2019
2017

Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2017
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA

8 Novembro 2019
Outubro/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Outubro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Novembro 2019
Salarios nos sete grandes concellos

Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos. Ano 2017
ESTUDO SOBRE SALARIOS

15 Novembro 2019
Setembro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Novembro 2019
Setembro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Novembro 2019
Definitivos 2018

Estatística de construción de edificios. Ano 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

22 Novembro 2019
Outubro/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Outubro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Novembro 2019
3º Trimestre/2019

Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2019
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

28 Novembro 2019
Outubro/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Novembro 2019
Agosto/2019

Construción de edificios. Agosto 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Novembro 2019
Setembro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Novembro 2019
2018

Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

29 Novembro 2019
Novembro/2019

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2019
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Decembro 2019
Salarios nas fontes tributarias

Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS

4 Decembro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Decembro 2019
2018

Indicadores de innovación
INDICADORES DE INNOVACIÓN

4 Decembro 2019
Outubro/2019

Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2019
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Decembro 2019
2017

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2017
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5 Decembro 2019
Novembro/2019

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2019
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Decembro 2019
Novembro/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Decembro 2019
2018 (aprazado)

CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

16 Decembro 2019
3º Trimestre/2019

Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2019
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Decembro 2019
Outubro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

19 Decembro 2019
Outubro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Decembro 2019
Revisión estatística 2019

Contas económicas anuais. Revisión estatística 2019
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS

20 Decembro 2019
2016 (aprazada)

Marco input-output de Galicia. Ano 2016
MARCO INPUT-OUTPUT

20 Decembro 2019
2017

Actividade industrial en Galicia. Ano 2017
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA

20 Decembro 2019
Revisión estatística 2019

Matriz de contabilidade social
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL

23 Decembro 2019
Novembro/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Decembro 2019
2018

Enquisa estrutural a fogares. Ano 2018
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES

27 Decembro 2019
Novembro/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Decembro 2019
3º Trimestre/2019

Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2019
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Decembro 2019
Setembro/2019

Construción de edificios. Setembro 2019
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Decembro 2019
Outubro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Decembro 2019
2018

Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Ano 2018
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS

30 Decembro 2019
3º Trimestre/2019

Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2019
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Decembro 2019
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CULTURA E LECER
    Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
AGRICULTURA E PESCA
    Panorama dos sete grandes concellos
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Marco input-output
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
    Contas do sector fogares
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
    Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama rural-urbano
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Escenario macroeconómico

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: