Calendario 2021 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

INDICADORES
2020 | 2021
Data de referencia  Data de publicación 
4º Trimestre/2020

Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2020
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

4 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2020
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

5 Xaneiro 2021
2017/2018

Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
ENQUISA A ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS

5 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Decembro 2020
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

7 Xaneiro 2021
Novembro/2020

Índices de competitividade exterior. Novembro 2020
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

8 Xaneiro 2021
Novembro/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Novembro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

11 Xaneiro 2021
Serie 2008-2019

Explotación da estatística sobre actividades I+D. 2008-2019
EXPLOTACIÓN DA ESTATÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D

15 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Índice de prezos ao consumo. Decembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Xaneiro 2021
Novembro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xaneiro 2021
Novembro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xaneiro 2021
Serie 2009-2018

Contas das sociedades mercantís de Galicia. Nova metodoloxía da revisión estatística 2019
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA

22 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Índice de prezos industriais. Decembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2020
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

27 Xaneiro 2021
4º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa (EPA). 4º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Xaneiro 2021
4º Trimestre/2020

Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Xaneiro 2021
4º Trimestre/2020

Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Xaneiro 2021
Outubro/2020

Construción de edificios. Outubro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Decembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xaneiro 2021
2º trimestre/2020

Explotación do movemento natural da poboación. 2º trimestre/2020 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

29 Xaneiro 2021
2019

Indicadores de demografía empresarial. Ano 2019
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

29 Xaneiro 2021
Novembro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Xaneiro 2021
Xaneiro/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Febreiro 2021
Xaneiro/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xaneiro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Febreiro 2021
2019

Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2019
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

5 Febreiro 2021
Decembro/2020

Índices de competitividade exterior. Decembro 2020
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2021
Decembro/2020

Informe sobre o índice de produción industrial. Decembro 2020
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Febreiro 2021
Xaneiro/2021

Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Febreiro 2021
Nomenclátor e nomes e apelidos da poboación

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2020
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

12 Febreiro 2021
Decembro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Febreiro 2021
2018

Táboas de mortalidade. Ano 2018
TÁBOAS DE MORTALIDADE

19 Febreiro 2021
Decembro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Febreiro 2021
Xaneiro/2021

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Febreiro 2021
2020

Cifras popboacionais de referencia. Ano 2020
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

26 Febreiro 2021
4º Trimestre/2020

Contas económicas trimestrais. 4º trimestre 2020
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

26 Febreiro 2021
Novembro/2020

Construción de edificios. Novembro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

26 Febreiro 2021
Datos definitivos 2019

Explotación do movemento natural da poboación. Datos definitivos do ano 2019
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

26 Febreiro 2021
Decembro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

26 Febreiro 2021

Análise da cadea forestal-madeira
ANÁLISE DA CADEA FORESTAL-MADEIRA

26 Febreiro 2021
Febreiro/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Marzo 2021
Febreiro/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Marzo 2021
Salarios desde a perspectiva do fogar

Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS

5 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Índices de competitividade exterior. Xaneiro 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Xaneiro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

12 Marzo 2021
Febreiro/2021

Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Marzo 2021
4º Trimestre/2020

Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2020
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

17 Marzo 2021
Datos definitivos 2019

Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

17 Marzo 2021
Febreiro/2021

Índice de prezos industriais. Febreiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

26 Marzo 2021
2019/2020

Indicadores demográficos. 2019-2020
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

26 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Marzo 2021
Febreiro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Febreiro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Marzo 2021
4º Trimestre/2020

Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2020
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

31 Marzo 2021
Decembro/2020

Construción de edificios. Decembro 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Marzo 2021
4º Trimestre/2020

Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre 2020
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

31 Marzo 2021
1º Trimestre/2021

Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2021
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

5 Abril 2021
Marzo/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

6 Abril 2021
Marzo/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Abril 2021
Febreiro/2021

Índices de competitividade exterior. Febreiro 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Abril 2021
Febreiro/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Febreiro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

9 Abril 2021
Marzo/2021

Índice de prezos ao consumo. Marzo 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Abril 2021
Febreiro/2021

Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

15 Abril 2021
Datos definitivos 2019 e provisionais 2020

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Datos definitivos 2019 e provisionais 2020
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA

16 Abril 2021
Datos 2018 e datos avance 2019

Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019
CONTAS DO SECTOR FOGARES

16 Abril 2021
3º trimestre/2020

Explotación do movemento natural da poboación. 3º trimestre/2019 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

16 Abril 2021
Datos provisionais a 01/01/2021

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Datos provisionais a 01/01/2021
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

20 Abril 2021
Febreiro/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Abril 2021
2018

Renda municipal do sector fogares. Revisión estatística 2019
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL

23 Abril 2021
Marzo/2021

Índice de prezos industriais. Marzo 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Abril 2021
Marzo/2021

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

28 Abril 2021
1º Trimestre/2021

Enquisa de poboación activa (EPA). 1º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

29 Abril 2021
1º Trimestre/2021

Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

29 Abril 2021
1º Trimestre/2021

Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

29 Abril 2021
Febreiro/2021

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Abril 2021
Xaneiro/2021

Construción de edificios. Xaneiro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Abril 2021
Marzo/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Marzo 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Abril 2021
2020

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2020
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

30 Abril 2021
2019

Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2019
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO

30 Abril 2021
2020

Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS

30 Abril 2021
Abril/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Abril 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

5 Maio 2021
Abril/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Abril 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Maio 2021
Marzo/2021

Índices de competitividade exterior. Marzo 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Maio 2021
Marzo/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Marzo 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Maio 2021
Abril/2021

Índice de prezos ao consumo. Abril 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Maio 2021
Marzo/2021

Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

18 Maio 2021
Salarios desde o punto de vista do perceptor

Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS

21 Maio 2021
2018

Explotación da enquisa de estrutura salarial. Ano 2018
EXPLOTACIÓN DA ENQUISA DE ESTRUTURA SALARIAL

21 Maio 2021
Marzo/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Maio 2021

Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE

21 Maio 2021
Abril/2021

Índice de prezos industriais. Abril 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Maio 2021
1º Trimestre/2021

Contas económicas trimestrais. 1º trimestre 2021
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

28 Maio 2021
2020

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2020
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

28 Maio 2021
O mercado de traballo en Galicia

Estudo sobre salarios. O mercado de traballo en Galicia
ESTUDO SOBRE SALARIOS

28 Maio 2021
Abril/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Abril 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Maio 2021
2020

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2020
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

28 Maio 2021
Marzo/2021

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Maio 2021
Febreiro/2021

Construción de edificios. Febreiro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Maio 2021
Maio/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Maio 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xuño 2021
Maio/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Maio 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Xuño 2021
A remuneración do factor traballo na economía gale

Estudo sobre salarios. A remuneración do factor traballo na economía galega
ESTUDO SOBRE SALARIOS

4 Xuño 2021
Abril/2021

Índices de competitividade exterior. Abril 2021
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Xuño 2021
Abril/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Abril 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Xuño 2021
Maio/2021

Índice de prezos ao consumo. Maio 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Xuño 2021
1º Trimestre/2021

Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Xuño 2021
Abril/2021

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

17 Xuño 2021
Abril/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Xuño 2021
2020

Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares. Características e medio. Ano 2020
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. VIVENDAS FAMILIARES: CARACTERÍSTICAS E MEDIO

25 Xuño 2021
2020

Enquisa de poboación activa. Variables de Submostra. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

25 Xuño 2021
Maio/2021

Índice de prezos industriais. Maio 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2021
Maio/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xuño 2021
Abril/2021

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Xuño 2021
1º Trimestre/2021

Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre de 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Xuño 2021
Marzo/2021

Construción de edificios. Marzo de 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Xuño 2021
1º Trimestre/2021

Seguimento e análise da construción. Primeiro trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Xuño 2021
Xuño/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xullo 2021
2º Trimestre/2021

Enquisa coxuntural a fogares. 2º trimestre 2021
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Xullo 2021
Xuño/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xuño 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

2 Xullo 2021
Maio/2021

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Xullo 2021
Maio/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Maio 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Xullo 2021
Xuño/2021

Índice de prezos ao consumo. Xuño 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Xullo 2021
Maio/2021

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

16 Xullo 2021
Maio/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

16 Xullo 2021
Xuño/2021

Índice de prezos industriais. Xuño 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2021
Xuño/2021

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

28 Xullo 2021
2º Trimestre/2021

Enquisa de Poboación Activa (EPA). 2º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

29 Xullo 2021
2º Trimestre/2021

Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

29 Xullo 2021
2º Trimestre/2021

Enquisa de Poboación Activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

29 Xullo 2021
Maio/2021

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Xullo 2021
Abril/2021

Construción de edificios. Abril de 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Xullo 2021
Salarios desde o punto de vista do pagador

Estudo sobre salarios. Salarios dende o punto de vista do pagador. Ano 2020
ESTUDO SOBRE SALARIOS

30 Xullo 2021
Xuño/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Xullo 2021
Datos provisionais 2020

Explotación do movemento natural da poboación. Datos provisionais do ano 2020
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

30 Xullo 2021
Xullo/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Agosto 2021
Xullo/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Xullo 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Agosto 2021
Xuño/2021

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Agosto 2021
Xuño/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Xuño 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Agosto 2021
Xullo/2021

Índice de prezos ao consumo. Xullo 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Agosto 2021
Xuño/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

17 Agosto 2021
Xuño/2021

Informe sobre o comercio exterior. Xuño 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Agosto 2021
2020

Explotación dos movementos migratorios. Ano 2020
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

20 Agosto 2021
2020

Indicadores migratorios. Ano 2020
INDICADORES MIGRATORIOS

20 Agosto 2021
Xullo/2021

Índice de prezos industriais (IPRI). Xullo 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Agosto 2021
2º Trimestre/2021

Contas económicas trimestrais. 2º trimestre 2021
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

27 Agosto 2021
Xullo/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Agosto 2021
Xuño/2021

Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Xuño 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Agosto 2021
Maio/2021

Estatística de construción de edificios. Maio 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Agosto 2021
Agosto/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Setembro 2021
2019

Actividade industrial en Galicia. Ano 2019
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA

3 Setembro 2021
Agosto/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Setembro 2021
Xullo/2021

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Setembro 2021
Xullo/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Xullo 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

10 Setembro 2021
Agosto/2021

Índice de prezos ao consumo. Agosto 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Setembro 2021
2º Trimestre/2021

Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Setembro 2021
Xullo/2021

Informe sobre o comercio exterior. Xullo 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Setembro 2021
Xullo/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Setembro 2021
2019

Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. Ano 2019
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA

24 Setembro 2021
2020

Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ACCIDENTES LABORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS CO TRABALLO

24 Setembro 2021
2020

Pensións e outras prestacións. Ano 2020
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS

24 Setembro 2021
Agosto/2021

Índice de prezos industriais (IPRI). Agosto 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

27 Setembro 2021
2020

Indicadores de innovación. Ano 2020
INDICADORES DE INNOVACIÓN

29 Setembro 2021
Xullo/2021

Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Xullo 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Setembro 2021
2º Trimestre/2021

Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre de 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Setembro 2021
Xuño/2021

Estatística de construción de edificios. Xuño 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Setembro 2021
Agosto/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Setembro 2021
2º Trimestre/2021

Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Setembro 2021
Setembro/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Outubro 2021
3º Trimestre/2021

Enquisa coxuntural a fogares. 3º trimestre 2021
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

4 Outubro 2021
Setembro/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Setembro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Outubro 2021
Agosto/2021

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Outubro 2021
Agosto/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Agosto 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Outubro 2021
Setembro/2021

Índice de prezos ao consumo. Setembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Outubro 2021
2019

Estatística de multilocalización empresarial. Ano 2019
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

15 Outubro 2021
2021-2022

Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO

18 Outubro 2021
Agosto/2021

Informe sobre o comercio exterior. Agosto 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Outubro 2021
Agosto/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Outubro 2021
2021

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

22 Outubro 2021
1º trimestre 2021/Provisionais 2020 e Nomes recén

Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre/2020 (datos avance)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

22 Outubro 2021
Setembro/2021

Índice de prezos industriais (IPRI). Setembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Outubro 2021
Setembro/2021

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

28 Outubro 2021
3º Trimestre/2021

Enquisa de poboación activa (EPA). Terceiro trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Outubro 2021
3º Trimestre/2021

Estatística de fluxos da poboación activa. Terceiro trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Outubro 2021
3º Trimestre/2021

Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Outubro 2021
Xullo/2021

Estatística de construción de edificios. Xullo 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Outubro 2021
Salarios nos sete grandes concellos

Estudo sobre salarios. Salarios nos sete grandes concellos
ESTUDO SOBRE SALARIOS

29 Outubro 2021
2019

Explotacion da Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

29 Outubro 2021
Setembro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Outubro 2021
Agosto/2021

Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Agosto 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Outubro 2021
Outubro/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Novembro 2021
Outubro/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Outubro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Novembro 2021
Setembro/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Setembro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Novembro 2021
Setembro/2021

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Novembro 2021
2019

Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2019
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA

12 Novembro 2021
Outubro/2021

Índice de prezos ao consumo. Outubro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Novembro 2021
Setembro/2021

Informe sobre o comercio exterior. Setembro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Novembro 2021
Setembro/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Novembro 2021
Outubro/2021

Índice de prezos industriais (IPRI). Outubro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Novembro 2021
2019

Contas económicas anuais. Ano 2019
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS

26 Novembro 2021
3º Trimestre/2021

Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2021
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

26 Novembro 2021
2019

Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km2
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN DE GALICIA POR CUADRÍCULA DE 1KM2

26 Novembro 2021
Datos definitivos 2020

Construción de edificios. Datos definitivos 2020
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

26 Novembro 2021
Setembro/2021

Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Setembro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Novembro 2021
Agosto/2021

Estatística de construción de edificios. Agosto 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Novembro 2021
Outubro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Novembro 2021
Novembro/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Decembro 2021
Novembro/2021

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Novembro 2021
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

3 Decembro 2021
2019

Explotación estatística da información tributaria. Ano 2019
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA

3 Decembro 2021
Outubro/2021

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Decembro 2021
2019

Matriz de contabilidade social. Ano 2019
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL

3 Decembro 2021

Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable
INDICADORES DA AXENDA 2030 PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

3 Decembro 2021
Actualización 2018

Marco input-output de Galicia. Ano 2018
MARCO INPUT-OUTPUT

10 Decembro 2021
Outubro/2021

Informe sobre o índice de produción industrial. Outubro 2021
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

10 Decembro 2021
Novembro/2021

Índice de prezos ao consumo. Novembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Decembro 2021
2019

Enquisa a empresas multilocalizadas. Anos 2018 e 2019
ENQUISA A EMPRESAS MULTILOCALIZADAS

17 Decembro 2021
3º Trimestre/2021

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Terceiro trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Decembro 2021
Salarios nas fontes tributarias

Estudo sobre salarios. Salarios nas fontes tributarias. Ano 2020
ESTUDO SOBRE SALARIOS

17 Decembro 2021
Outubro/2021

Informe sobre o comercio exterior. Outubro 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

17 Decembro 2021
2021

Cifras poboacionais de referencia. Informe sobre as cifras de poboación. Ano 2021
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

17 Decembro 2021
Outubro/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Decembro 2021
Novembro/2021

Índice de prezos industriais (IPRI). Novembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

22 Decembro 2021
2020

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Ano 2020
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES

28 Decembro 2021
Novembro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Decembro 2021
2020

Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

29 Decembro 2021
2020

Explotación do directorio de empresas e unidades locais. Ano 2020
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS

29 Decembro 2021
Outubro/2021

Índices de valor unitario para o comercio exteiror. Outubro 2021
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Decembro 2021
3º Trimestre/2021

Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre de 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Decembro 2021
Setembro/2021

Estatística de construción de edificios. Setembro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Decembro 2021
2020

Explotación da estatística sobre actividades I+D. Ano 2020
EXPLOTACIÓN DA ESTATÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D

30 Decembro 2021
3º Trimestre/2021

Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Decembro 2021
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Indicadores migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Táboas de mortalidade
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Explotación da Enquisa de estrutura salarial
    Mostra continua de vidas laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
AGRICULTURA E PESCA
    Análise da cadea forestal-madeira
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de prezos industriais
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos industriais
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa a empresas multilocalizadas
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
SISTEMA DE CONTAS
    Marco input-output
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
    Explotación da estatística sobre actividades I+D
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: