Resultados da busca

Noticias sobre "Traballo"   301 noticia(s) atopada(s)
1.- Datos do mes de novembro de 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/12/2022
Data de referencia dos datos: Novembro/2022
2.- Resumo de resultados. Ano 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 30/11/2022
Data de referencia dos datos: 2021
3.- Resumo de resultados. 3º trimestre 2022
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 15/11/2022
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2022
4.- Datos do mes de outubro de 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/11/2022
Data de referencia dos datos: Outubro/2022
5.- Resumo de resultados do ano 2020
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 28/10/2022
Data de referencia dos datos: Información de carácter transversal do ano 2020
6.- Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/10/2022
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2022
7.- Datos correspondentes ao 3º trimestre de
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/10/2022
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2022
8.- Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 27/10/2022
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2022
9.- Resumo de resultados do ano 2022
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 21/10/2022
Data de referencia dos datos: 2022
10.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/10/2022
Data de referencia dos datos: Setembro/2022
11.- Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral. Ano 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO DA SITUACIÓN DAS PERSOAS INMIGRANTES E OS SEUS FILLOS E FILLAS EN RELACIÓN CO MERCADO LABORAL
Data de publicación: 30/9/2022
Data de referencia dos datos: 2021
12.- Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Segundo trimestre 2022
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/9/2022
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2022
13.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/9/2022
Data de referencia dos datos: Agosto/2022
14.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2022
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 17/8/2022
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2022
15.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/8/2022
Data de referencia dos datos: Xullo/2022
16.- Enquisa de poboación activa. 2º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/7/2022
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2022
17.- Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2020
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/7/2022
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2022
18.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2022
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/7/2022
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2022
19.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/7/2022
Data de referencia dos datos: Xuño/2022
20.- Enquisa de poboación activa. Variables de Submostra. Ano 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 23/6/2022
Data de referencia dos datos: 2021
21.- Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Primeiro trimestre 2022
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/6/2022
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2022
22.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Maio 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/6/2022
Data de referencia dos datos: Maio/2022
23.- Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2021
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 27/5/2022
Data de referencia dos datos: 2021
24.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2022
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 18/5/2022
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2022
25.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Abril 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/5/2022
Data de referencia dos datos: Abril/2022
26.- Enquisa de poboación activa (EPA). Primeiro trimestre 2022
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/4/2022
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2022
27.- Estatística de fluxos da poboación activa. Primeiro trimestre 2022
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/4/2022
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2022
28.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Primeiro trimestre 2022
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/4/2022
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2022
29.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/4/2022
Data de referencia dos datos: Marzo/2022
30.- Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Cuarto trimestre 2021
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/3/2022
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2021
31.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/3/2022
Data de referencia dos datos: Febreiro/2022
32.- Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Data de publicación: 25/2/2022
Data de referencia dos datos: 2020
33.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2022
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/2/2022
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2022
34.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2021
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 28/1/2022
Data de referencia dos datos: Decembro/2021
35.- Enquisa de poboación activa (EPA). Cuarto trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/1/2022
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2021
36.- Estatística de fluxos da poboación activa. Cuarto trimestre 2021
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/1/2022
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2021
37.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 27/1/2022
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2021
38.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/1/2022
Data de referencia dos datos: Decembro/2021
39.- Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 29/12/2021
Data de referencia dos datos: 2020
40.- Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Terceiro trimestre 2021
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/12/2021
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2021
41.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/12/2021
Data de referencia dos datos: Novembro/2021
42.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/11/2021
Data de referencia dos datos: Outubro/2021
43.- Explotacion da Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 29/10/2021
Data de referencia dos datos: 2019
44.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro 2021
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 28/10/2021
Data de referencia dos datos: Setembro/2021
45.- Enquisa de poboación activa (EPA). Terceiro trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/10/2021
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2021
46.- Estatística de fluxos da poboación activa. Terceiro trimestre 2021
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/10/2021
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2021
47.- Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/10/2021
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2021
48.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 22/10/2021
Data de referencia dos datos: 2021
49.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/10/2021
Data de referencia dos datos: Setembro/2021
50.- Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ACCIDENTES LABORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS CO TRABALLO
Data de publicación: 24/9/2021
Data de referencia dos datos: 2020
51.- Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2021
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/9/2021
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2021
52.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/9/2021
Data de referencia dos datos: Agosto/2021
53.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/8/2021
Data de referencia dos datos: Xullo/2021
54.- Enquisa de Poboación Activa (EPA). 2º trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/7/2021
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2021
55.- Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2021
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/7/2021
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2021
56.- Enquisa de Poboación Activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 29/7/2021
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2021
57.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2021
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 28/7/2021
Data de referencia dos datos: Xuño/2021
58.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/7/2021
Data de referencia dos datos: Xuño/2021
59.- Enquisa de poboación activa. Variables de Submostra. Ano 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 25/6/2021
Data de referencia dos datos: 2020
60.- Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2021
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/6/2021
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2021
61.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Maio 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/6/2021
Data de referencia dos datos: Maio/2021
62.- Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2020
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 28/5/2021
Data de referencia dos datos: 2020
63.- Explotación da enquisa de estrutura salarial. Ano 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DA ENQUISA DE ESTRUTURA SALARIAL
Data de publicación: 21/5/2021
Data de referencia dos datos: 2018
64.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Abril 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 5/5/2021
Data de referencia dos datos: Abril/2021
65.- Enquisa de poboación activa (EPA). 1º trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/4/2021
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2021
66.- Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2021
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/4/2021
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2021
67.- Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2021
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 29/4/2021
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2021
68.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2021
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 28/4/2021
Data de referencia dos datos: Marzo/2021
69.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 6/4/2021
Data de referencia dos datos: Marzo/2021
70.- Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/3/2021
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2020
71.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/3/2021
Data de referencia dos datos: Febreiro/2021
72.- Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Data de publicación: 5/2/2021
Data de referencia dos datos: 2019
73.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2021
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/2/2021
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2021
74.- Enquisa de poboación activa (EPA). 4º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/1/2021
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2020
75.- Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2020
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/1/2021
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2020
76.- Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/1/2021
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2020
77.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2020
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 27/1/2021
Data de referencia dos datos: Decembro/2020
78.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 5/1/2021
Data de referencia dos datos: Decembro/2020
79.- Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/12/2020
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2020
80.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/12/2020
Data de referencia dos datos: Novembro/2020
81.- Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 27/11/2020
Data de referencia dos datos: 2019
82.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/11/2020
Data de referencia dos datos: Outubro/2020
83.- Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 30/10/2020
Data de referencia dos datos: 2018
84.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro/2020
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/10/2020
Data de referencia dos datos: Setembro/2020
85.- Enquisa de poboación activa (EPA). 3º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/10/2020
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2020
86.- Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 3º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 27/10/2020
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2020
87.- Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2020
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/10/2020
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2020
88.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 23/10/2020
Data de referencia dos datos: 2020
89.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/10/2020
Data de referencia dos datos: Setembro/2020
90.- Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral. Ano 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE ORGANIZACIÓN E DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
Data de publicación: 18/9/2020
Data de referencia dos datos: 2019
91.- Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/9/2020
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2020
92.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/9/2020
Data de referencia dos datos: Agosto/2020
93.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/8/2020
Data de referencia dos datos: Xullo/2020
94.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño/2020
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/7/2020
Data de referencia dos datos: Xuño/2020
95.- Enquisa de poboación activa (EPA). 2º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/7/2020
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2020
96.- Enquisa de poboación activa (EPA). Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/7/2020
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2020
97.- Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2020
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/7/2020
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2020
98.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/7/2020
Data de referencia dos datos: Xuño/2020
99.- Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/6/2020
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2020
100.- Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 5/6/2020
Data de referencia dos datos: 2019
101.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Maio 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/6/2020
Data de referencia dos datos: Maio/2020
102.- Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2019
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 29/5/2020
Data de referencia dos datos: 2019
103.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Abril 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 5/5/2020
Data de referencia dos datos: Abril/2020
104.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2020
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/4/2020
Data de referencia dos datos: Marzo/2020
105.- Enquisa de poboación activa. 1º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/4/2020
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2020
106.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2020
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/4/2020
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2020
107.- Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2020
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/4/2020
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2020
108.- Proxeccións de taxas de actividade. 2020-2032
Actividade: PROXECCIÓNS DE TAXAS DE ACTIVIDADE
Data de publicación: 17/4/2020
Data de referencia dos datos: 2020-2032
109.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/4/2020
Data de referencia dos datos: Marzo/2020
110.- Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/3/2020
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2019
111.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/3/2020
Data de referencia dos datos: Febreiro/2020
112.- Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Data de publicación: 7/2/2020
Data de referencia dos datos: 2018
113.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2020
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/2/2020
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2020
114.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2019
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/1/2020
Data de referencia dos datos: Decembro/2019
115.- Enquisa de poboación activa. 4º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/1/2020
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2019
116.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 28/1/2020
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2019
117.- Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2019
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/1/2020
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2019
118.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/1/2020
Data de referencia dos datos: Decembro/2019
119.- Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/12/2019
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2019
120.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/12/2019
Data de referencia dos datos: Novembro/2019
121.- Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 29/11/2019
Data de referencia dos datos: 2018
122.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.Ano 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 8/11/2019
Data de referencia dos datos: 2019
123.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 5/11/2019
Data de referencia dos datos: Outubro/2019
124.- Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 31/10/2019
Data de referencia dos datos: 2017
125.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Setembro 2019
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/10/2019
Data de referencia dos datos: Setembro/2019
126.- Enquisa de poboación activa. 3º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 24/10/2019
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2019
127.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 3º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 24/10/2019
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2019
128.- Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2019
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 24/10/2019
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2019
129.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/10/2019
Data de referencia dos datos: Setembro/2019
130.- Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar. Ano 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE CONCILIACIÓN ENTRE VIDA LABORAL E FAMILIAR
Data de publicación: 27/9/2019
Data de referencia dos datos: 2018
131.- Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 17/9/2019
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2019
132.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/9/2019
Data de referencia dos datos: Agosto/2019
133.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/8/2019
Data de referencia dos datos: Xullo/2019
134.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2019
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/7/2019
Data de referencia dos datos: Xuño/2019
135.- Enquisa de poboación activa. 2º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/7/2019
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2019
136.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 25/7/2019
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2019
137.- Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2019
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/7/2019
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2019
138.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/7/2019
Data de referencia dos datos: Xuño/2019
139.- Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 18/6/2019
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2019
140.- Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 14/6/2019
Data de referencia dos datos: 2018
141.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Maio 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/6/2019
Data de referencia dos datos: Maio/2019
142.- Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2018
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 31/5/2019
Data de referencia dos datos: 2018
143.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Abril 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 6/5/2019
Data de referencia dos datos: Abril/2019
144.- Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Marzo de 2019
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/4/2019
Data de referencia dos datos: Marzo/2019
145.- Enquisa de poboación activa. 1º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/4/2019
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2019
146.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 1º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 25/4/2019
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2019
147.- Estatística de fluxos da poboación activa. 1º trimestre 2019
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/4/2019
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2019
148.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/4/2019
Data de referencia dos datos: Marzo/2019
149.- Enquisa trimestral de custos laborais. 4º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 20/3/2019
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2018
150.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/3/2019
Data de referencia dos datos: Febreiro/2019
151.- Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Data de publicación: 8/2/2019
Data de referencia dos datos: 2014-2017
152.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2019
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/2/2019
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2019
153.- Enquisa de poboación activa. 4º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/1/2019
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2018
154.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 4º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 29/1/2019
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2018
155.- Estatística de fluxos da poboación activa. 4º trimestre 2018
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/1/2019
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2018
156.- Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Decembro de 2018
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/1/2019
Data de referencia dos datos: Decembro/2018
157.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/1/2019
Data de referencia dos datos: Decembro/2018
158.- Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 18/12/2018
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2018
159.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/12/2018
Data de referencia dos datos: Novembro/2018
160.- Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 30/11/2018
Data de referencia dos datos: 2017
161.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 5/11/2018
Data de referencia dos datos: Outubro/2018
162.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 2/11/2018
Data de referencia dos datos: 2018
163.- Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 31/10/2018
Data de referencia dos datos: 2016
164.- Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Setembro 2018
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/10/2018
Data de referencia dos datos: Setembro/2018
165.- Enquisa de poboación activa. Terceiro trimestre 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/10/2018
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2018
166.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 25/10/2018
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2018
167.- Estatística de fluxos da poboación activa. Terceiro trimestre 2018
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/10/2018
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2018
168.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/10/2018
Data de referencia dos datos: Setembro/2018
169.- Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia. Ano 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE A ACTIVIDADE POR CONTA PROPIA
Data de publicación: 21/9/2018
Data de referencia dos datos: 2017
170.- Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 18/9/2018
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2018
171.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/9/2018
Data de referencia dos datos: Agosto/2018
172.- Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/8/2018
Data de referencia dos datos: Xullo/2018
173.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Xuño 2018
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 27/7/2018
Data de referencia dos datos: Xuño/2018
174.- Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre de 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/7/2018
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2018
175.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Segundo trimestre de 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 26/7/2018
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2018
176.- Estatística de fluxos da poboación activa. Segundo trimestre de 2018
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/7/2018
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2018
177.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/7/2018
Data de referencia dos datos: Xuño/2018
178.- Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 15/6/2018
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2018
179.- Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 8/6/2018
Data de referencia dos datos: 2017
180.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Maio 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/6/2018
Data de referencia dos datos: Maio/2018
181.- Emprego na Seguridade Social e mutualidades. 2017
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 31/5/2018
Data de referencia dos datos: 2017
182.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Abril 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/5/2018
Data de referencia dos datos: Abril/2018
183.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Marzo 2018
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 27/4/2018
Data de referencia dos datos: Marzo/2018
184.- Enquisa de poboación activa. Primeiro trimestre de 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/4/2018
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2018
185.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da pobación xuvenil. Primeiro trimestre de 2018
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 26/4/2018
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2018
186.- Estatística de fluxos da pobación activa. Primeiro trimestre de 2018
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/4/2018
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2018
187.- Afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/4/2018
Data de referencia dos datos: Marzo/2018
188.- Enquisa trimestral de custos laborais. Cuarto trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/3/2018
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2017
189.- Afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/3/2018
Data de referencia dos datos: Febreiro/2018
190.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2018
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/2/2018
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2018
191.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Decembro 2017
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 29/1/2018
Data de referencia dos datos: Decembro/2017
192.- Enquisa de poboación activa. Cuarto trimestre 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/1/2018
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2017
193.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 25/1/2018
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2017
194.- Estatística de fluxos da poboación activa. Cuarto trimestre 2017
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/1/2018
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2017
195.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 19/1/2018
Data de referencia dos datos: 2017
196.- Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 12/1/2018
Data de referencia dos datos: 2016
197.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/1/2018
Data de referencia dos datos: Decembro/2017
198.- Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2017
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 18/12/2017
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2017
199.- Afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/12/2017
Data de referencia dos datos: Novembro/2017
200.- Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2016
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 29/11/2017
Data de referencia dos datos: 2016
201.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/11/2017
Data de referencia dos datos: Outubro/2017
202.- Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 31/10/2017
Data de referencia dos datos: 2015
203.- Estatística de fluxos da poboación activa. 3º trimestre 2017
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/10/2017
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2017
204.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Setembro 2017
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 27/10/2017
Data de referencia dos datos: Setembro/2017
205.- Enquisa de poboación activa. Terceiro trimestre 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/10/2017
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2016
206.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 26/10/2017
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2017
207.- Afiliación á Seguridade Social. Setembro 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/10/2017
Data de referencia dos datos: Setembro/2017
208.- Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral. Ano 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE A MOCIDADE NO MERCADO LABORAL
Data de publicación: 29/9/2017
Data de referencia dos datos: 2016
209.- Enquisa trimestral de custos laborais. Segundo trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 15/9/2017
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2017
210.- Afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/9/2017
Data de referencia dos datos: Agosto/2017
211.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/8/2017
Data de referencia dos datos: Xullo/2017
212.- Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Ano 2016
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CONDICIÓNS NO TRABALLO
Data de publicación: 28/7/2017
Data de referencia dos datos: 2016
213.- Estatística de fluxos de poboación activa. Segundo trimestre 2017
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/7/2017
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2017
214.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Xuño 2017
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 28/7/2017
Data de referencia dos datos: Xuño/2017
215.- Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/7/2017
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2017
216.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Segundo trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 27/7/2017
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2017
217.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/7/2017
Data de referencia dos datos: Xuño/2017
218.- Estudo sobre salarios. Salarios desde o punto de vista do perceptor. Ano 2014
Actividade: ESTUDO SOBRE SALARIOS
Data de publicación: 23/6/2017
Data de referencia dos datos: Salarios dende o punto de vista do perceptor 2014
219.- Informe sobre a enquisa trimestral de custo laboral. 1º trimestre 2017
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/6/2017
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2017
220.- Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 2/6/2017
Data de referencia dos datos: 2016
221.- Afiliacións á Seguridade Social. Maio 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/6/2017
Data de referencia dos datos: Maio/2017
222.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Abril 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/5/2017
Data de referencia dos datos: Abril/2017
223.- Estatística de fluxos de poboación activa. Primeiro trimestre 2017
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/4/2017
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2017
224.- Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Marzo 2017
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 28/4/2017
Data de referencia dos datos: Marzo/2017
225.- Enquisa de poboación activa. Primeiro trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/4/2017
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2017
226.- Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Primeiro trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 27/4/2017
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2017
227.- Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 4/4/2017
Data de referencia dos datos: Marzo/2017
228.- Informe sobre a enquisa de custo laboral. 4º trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
Data de publicación: 16/3/2017
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2016
229.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/3/2017
Data de referencia dos datos: Febreiro/2017
230.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 10/2/2017
Data de referencia dos datos: 2016
231.- Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2017
Actividade: EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 2/2/2017
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2017
232.- O IGE publica hoxe a Estatística de fluxos da poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/1/2017
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2016
233.- O IGE publica hoxe as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado correspondentes a decembro de 2016
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 27/1/2017
Data de referencia dos datos: Decembro/2016
234.- O IGE publica hoxe o Decil de salarios do emprego principal correspondente ao ano 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
Data de publicación: 27/1/2017
Data de referencia dos datos: 2015
235.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/1/2017
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2016
236.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil correspondente ao cuarto trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
Data de publicación: 26/1/2017
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2016
237.- O IGE publica a actividade Emprego na Seguridade Social e mututalidades
Actividade: EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
Data de publicación: 16/12/2016
Data de referencia dos datos: Decembro/2015
238.- O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a setembro de 2016
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 3/11/2016
Data de referencia dos datos: Setembro/2016
239.- Estatística de fluxos da poboación activa (3º trimestre 2016)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/10/2016
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2016
240.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao terceriro trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/10/2016
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2016
241.- Explotación da Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 3/10/2016
Data de referencia dos datos: 2014
242.- O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a xuño de 2016
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 2/8/2016
Data de referencia dos datos: Xuño/2016
243.- Estatística de fluxos da poboación activa (2º trimestre 2016)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/7/2016
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2016
244.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/7/2016
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2016
245.- O IGE publica a Enquisa de poboación activa, Variables de submostra. 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
Data de publicación: 3/6/2016
Data de referencia dos datos: 2015
246.- O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a marzo de 2016
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 3/5/2016
Data de referencia dos datos: Marzo/2016
247.- Estatística de fluxos da poboación activa (1º trimestre 2016)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/4/2016
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2016
248.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/4/2016
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2016
249.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 5/2/2016
Data de referencia dos datos:
250.- O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a decembro de 2015
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 2/2/2016
Data de referencia dos datos: Decembro/2015
251.- Estatística de fluxos da poboación activa (4º trimestre 2015)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/1/2016
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2015
252.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/1/2016
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2015
253.- Explotación da Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 11/11/2015
Data de referencia dos datos: 2013
254.- O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado, correspondentes a setembro de 2015
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 3/11/2015
Data de referencia dos datos: Setembro/2015
255.- Estatística de fluxos da poboación activa (3º trimestre 2015)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/10/2015
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2015
256.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao terceiro trimestre de 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 22/10/2015
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2015
257.- Módulo da situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co mundo laboral. Ano 2014
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO DA SITUACIÓN DAS PERSOAS INMIGRANTES E OS SEUS FILLOS E FILLAS EN RELACIÓN CO MERCADO LABORAL
Data de publicación: 23/9/2015
Data de referencia dos datos: 2014
258.- O IGE publica as Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado e correspondentes a xuño de 2015
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 7/8/2015
Data de referencia dos datos: Xuño/2015
259.- Estatística de fluxos da poboación activa (2º trimestre 2015)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/7/2015
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2015
260.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 23/7/2015
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2015
261.- Afiliacións á seguridade social segundo o concello de residencia do afiliado. Marzo 2015.
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 4/5/2015
Data de referencia dos datos: Marzo/2015
262.- Estatística de fluxos da poboación activa (1º trimestre 2015)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/4/2015
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2015
263.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2015
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 23/4/2015
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2015
264.- Afiliacións á seguridade social segundo o concello de residencia do afiliado. Decembro 2014.
Actividade: AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
Data de publicación: 2/2/2015
Data de referencia dos datos: Decembro/2014
265.- Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2014
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
Data de publicación: 30/1/2015
Data de referencia dos datos: 2014
266.- Estatística de fluxos da poboación activa (4º trimestre 2014)
Actividade: ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/1/2015
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2014
267.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2014
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 22/1/2015
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2014
268.- Explotación da Mostra continua de vidas laborais
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 15/12/2014
Data de referencia dos datos: 2012
269.- Enquisa de poboación activa. Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2013
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ACCIDENTES LABORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS CO TRABALLO
Data de publicación: 1/12/2014
Data de referencia dos datos: 2013
270.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao terceiro trimestre de 2014
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 23/10/2014
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2014
271.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2014
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 24/7/2014
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2014
272.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2014
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/4/2014
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2014
273.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Series revisadas 2002-2013
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 24/4/2014
Data de referencia dos datos: 2002-2013
274.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2013
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 23/1/2014
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2013
275.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación. Galicia. Ano 2012.
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/10/2013
Data de referencia dos datos: 2012
276.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao terceiro trimestre de 2013
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 24/10/2013
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2013
277.- Mostra contínua de vidas laborais. Poboación xuvenil. 2011
Actividade: MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS
Data de publicación: 30/9/2013
Data de referencia dos datos: 2011
278.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2013
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/7/2013
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2013
279.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2013
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 25/4/2013
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2013
280.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2012
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 24/1/2013
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2012
281.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao terceiro trimestre de 2012
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 26/10/2012
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2012
282.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao segundo trimestre de 2012
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/7/2012
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2012
283.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao primeiro trimestre de 2012
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/4/2012
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2012
284.- O IGE publica hoxe a Enquisa de poboación activa correspondente ao cuarto trimestre de 2011
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 27/1/2012
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2011
285.- O 89,8% das persoas que tomaron unha excedencia a tempo completo para o coidado de fillos eran mulleres
Actividade: CONFIANZA EMPRESARIAL
Data de publicación: 3/11/2011
Data de referencia dos datos: 2010
286.- No terceiro trimestre de 2011 a taxa de paro sitúase no 17,2%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/10/2011
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2011
287.- No segundo trimestre de 2011 a taxa de paro sitúase no 16,7%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/7/2011
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2011
288.- No primeiro trimestre de 2011 a taxa de paro sitúase no 17,3%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/4/2011
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2011
289.- No cuarto trimestre de 2010 a taxa de paro sitúase no 15,7%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 28/1/2011
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2010
290.- No terceiro trimestre de 2010 a taxa de paro sitúase no 14,9%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/10/2010
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2010
291.- No segundo trimestre de 2010 a taxa de paro sitúase no 15,6%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 30/7/2010
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2010
292.- No primeiro trimestre de 2010 a taxa de paro sitúase no 15,5%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 30/4/2010
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2010
293.- No cuarto trimestre de 2009 a taxa de paro sitúase no 12,9%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 29/1/2010
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2009
294.- No terceiro trimestre de 2009 a taxa de paro sitúase no 12,4%
Actividade: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
Data de publicación: 23/10/2009
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2009
295.- O 13% dos parados rexistrados nas oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia teñen cargas familiares que dificultan a súa incorporación activa ao mercado laboral
Actividade: ENQUISA AOS DEMANDANTES DE EMPREGO
Data de publicación: 8/6/2009
Data de referencia dos datos: 2008
296.- No ano 2007 o 43,7% das mulleres ocupadas galegas considera difícil ou moi difícil conciliar a vida laboral e familiar
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CONDICIÓNS NO TRABALLO
Data de publicación: 29/7/2008
Data de referencia dos datos: 2007
297.- A medio prazo o proceso de envellecemento da poboación terá importantes repercusións no mercado de traballo
Actividade: PROXECCIÓNS DE TAXAS DE ACTIVIDADE
Data de publicación: 30/6/2005
Data de referencia dos datos: 2002-2017
298.- A información sobre o mercado de traballo en Galicia preséntase a través da páxina web do IGE
Actividades: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA, MERCADO DE TRABALLO, EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 30/11/2004
Data de referencia dos datos: 2003
299.- No ano 2002 o número de pensións contributivas en vigor en Galicia incrementouse nun 0´86%
Actividade: MERCADO DE TRABALLO
Data de publicación: 13/1/2004
Data de referencia dos datos: 2001
300.- No ano 2001 o número de pensións contributivas en vigor en Galicia incrementouse nun 0´ 74%
Actividade: MERCADO DE TRABALLO
Data de publicación: 5/1/2004
Data de referencia dos datos: 2001
301.- No ano 2002 a taxa de paro de Galicia aumentou con respecto ó ano 2001
Actividades: ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA, MERCADO DE TRABALLO, EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
Data de publicación: 3/11/2003
Data de referencia dos datos: 2002

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: