Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Enquisa de condicións de vida das familias. Módulo específico. Coñecemento e uso do galego 2003
Coñecemento do galego

Coñecemento do galego falado

Información para Galicia e provincias

Persoas segundo o grao de entendemento do galego falado por:

Persoas que saben falar en galego por:

Medios polos que aprenderon a falar en galego

Persoas que entenden moito ou bastante o galego falado pero que non o saben falar

Información para Galicia

Persoas segundo o grao de entendemento do galego falado por:

Persoas que saben falar en galego por:

Medios polos que aprenderon a falar en galego por:

Coñecemento do galego escrito

Información para Galicia e provincias

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito por:

Persoas que saben escribir en galego por:

Medios polos que aprenderon a escribir en galego

Persoas que entenden moito ou bastante o galego falado pero que non o saben escribir

Persoas que saben falar en galego pero que non o saben escribir

Información para Galicia

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito por:

Persoas que saben escribir en galego por:

Medios polos que aprenderon a escribir en galego por:

23-02-2007

Información relacionada

Aviso legal