Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego falado. Distribución segundo o lugar de nacemento. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  En Galicia Noutra comunidade autónoma Noutro país Total
Moito 82,94 59,36 61,89 81,07
Bastante 15,08 30,77 23,91 16,11
Pouco ou nada 1,98 9,87 14,20 2,82
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal