Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Medios polos que aprenderon a escribir en galego segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  Homes Mulleres Total
De 5 a 29 anos
   Familia 16,84 17,61 17,22
   Escola 96,41 95,68 96,05
   Amigos, veciños 0,68 1,05 0,86
   Traballo 0,08 0,22 0,15
   Outro tipo 1,05 1,07 1,06
De 30 a 49 anos
   Familia 31,93 31,37 31,66
   Escola 56,62 54,50 55,58
   Amigos, veciños 3,12 2,55 2,84
   Traballo 4,17 3,90 4,03
   Outro tipo 18,02 23,43 20,69
De 50 ou máis anos
   Familia 51,11 52,66 51,87
   Escola 20,67 19,48 20,09
   Amigos, veciños 3,95 2,96 3,46
   Traballo 4,97 2,58 3,80
   Outro tipo 29,53 31,56 30,52
Total
   Familia 31,52 31,98 31,74
   Escola 61,76 60,56 61,17
   Amigos, veciños 2,43 2,09 2,26
   Traballo 2,84 2,14 2,49
   Outro tipo 14,77 17,16 15,95

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

23-02-2007

Aviso legal