Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Medios polos que aprenderon a falar en galego segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  Homes Mulleres Total
De 5 a 29 anos
   Familia 71,70 68,05 69,91
   Escola 66,86 67,75 67,30
   Amigos, veciños 9,35 8,67 9,01
   Traballo 1,90 0,59 1,25
   Outro tipo 0,67 0,92 0,79
De 30 a 49 anos
   Familia 83,97 82,78 83,37
   Escola 26,82 26,97 26,89
   Amigos, veciños 15,71 14,73 15,22
   Traballo 7,17 5,03 6,10
   Outro tipo 3,24 5,71 4,48
De 50 ou máis anos
   Familia 94,10 93,57 93,81
   Escola 4,83 4,61 4,71
   Amigos, veciños 16,35 16,84 16,62
   Traballo 4,17 1,62 2,77
   Outro tipo 2,03 3,36 2,76
Total
   Familia 83,88 83,17 83,51
   Escola 31,28 29,08 30,14
   Amigos, veciños 13,93 13,90 13,92
   Traballo 4,37 2,31 3,30
   Outro tipo 1,97 3,35 2,68

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

23-02-2007

Aviso legal