Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas que saben falar en galego. Distribución segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  Homes Mulleres Total
De 5 a 29 anos
   Moito 67,76 64,83 66,32
   Bastante 22,39 23,24 22,81
   Pouco ou nada 9,85 11,93 10,87
   Total 100,00 100,00 100,00
De 30 a 49 anos
   Moito 67,91 63,52 65,69
   Bastante 21,51 21,84 21,68
   Pouco ou nada 10,58 14,64 12,63
   Total 100,00 100,00 100,00
De 50 ou máis anos
   Moito 73,02 68,92 70,76
   Bastante 19,54 21,30 20,51
   Pouco ou nada 7,44 9,77 8,73
   Total 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 69,78 66,20 67,92
   Bastante 21,05 22,01 21,55
   Pouco ou nada 9,17 11,80 10,54
   Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

23-02-2007

Aviso legal