Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito. Distribución segundo os anos de residencia en Galicia. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  Nacidos en Galicia Menos de 20 anos De 20 ou máis anos Total
Moito 58,92 42,39 57,69 58,18
Bastante 27,31 33,85 26,33 27,54
Pouco ou nada 13,77 23,76 15,98 14,28
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal