Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas que saben escribir en galego. Distribución segundo o sexo. Ano 2003
Porcentaxe
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Homes
   Moito 31,54 29,86 27,63 26,51 29,14
   Bastante 23,24 27,01 21,78 32,83 26,77
   Pouco ou nada 45,22 43,13 50,60 40,66 44,09
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mulleres
   Moito 29,59 29,12 23,52 24,52 27,07
   Bastante 20,37 22,38 18,77 27,86 22,96
   Pouco ou nada 50,04 48,51 57,71 47,61 49,97
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 30,54 29,48 25,52 25,49 28,08
   Bastante 21,76 24,63 20,24 30,27 24,81
   Pouco ou nada 47,70 45,89 54,24 44,24 47,11
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal