Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito. Distribución segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  Homes Mulleres Total
De 5 a 29 anos
   Moito 75,05 76,72 75,87
   Bastante 19,21 18,79 19,01
   Pouco ou nada 5,73 4,49 5,12
   Total 100,00 100,00 100,00
De 30 a 49 anos
   Moito 66,78 64,61 65,68
   Bastante 26,11 27,28 26,70
   Pouco ou nada 7,11 8,12 7,62
   Total 100,00 100,00 100,00
De 50 ou máis anos
   Moito 42,27 35,72 38,73
   Bastante 35,74 33,91 34,75
   Pouco ou nada 21,99 30,37 26,52
   Total 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 60,29 56,19 58,18
   Bastante 27,50 27,57 27,54
   Pouco ou nada 12,20 16,24 14,28
   Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

23-02-2007

Aviso legal