Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito. Distribución segundo a idade. Ano 2003
Porcentaxe
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
De 5 a 29 anos
   Moito 79,28 78,78 71,95 72,32 75,87
   Bastante 16,16 15,90 22,69 22,07 19,01
   Pouco ou nada 4,57 5,32 5,36 5,61 5,12
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
De 30 a 49 anos
   Moito 69,98 71,14 60,77 60,15 65,68
   Bastante 22,45 23,24 28,94 32,32 26,70
   Pouco ou nada 7,57 5,62 10,29 7,53 7,62
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
De 50 ou máis anos
   Moito 42,49 44,67 27,72 36,14 38,73
   Bastante 31,19 32,50 37,91 39,04 34,75
   Pouco ou nada 26,32 22,82 34,38 24,82 26,52
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 62,24 61,24 48,42 55,67 58,18
   Bastante 23,90 25,47 31,44 31,31 27,54
   Pouco ou nada 13,86 13,29 20,14 13,01 14,28
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

23-02-2007

Aviso legal