Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego falado. Distribución segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2003
Porcentaxe
  Homes Mulleres Total
De 5 a 29 anos
   Moito 82,97 82,18 82,58
   Bastante 13,67 14,87 14,25
   Pouco ou nada 3,37 2,95 3,17
   Total 100,00 100,00 100,00
De 30 a 49 anos
   Moito 82,81 80,33 81,56
   Bastante 14,75 17,02 15,90
   Pouco ou nada 2,43 2,64 2,54
   Total 100,00 100,00 100,00
De 50 ou máis anos
   Moito 80,79 78,62 79,59
   Bastante 17,01 18,15 17,64
   Pouco ou nada 2,20 3,23 2,77
   Total 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 82,10 80,12 81,07
   Bastante 15,25 16,90 16,11
   Pouco ou nada 2,64 2,98 2,82
   Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

23-02-2007

Aviso legal