Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito. Distribución segundo o sexo. Ano 2003
Porcentaxe
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Homes
   Moito 64,65 63,20 51,19 57,26 60,29
   Bastante 23,57 24,81 31,24 31,95 27,50
   Pouco ou nada 11,79 11,99 17,57 10,79 12,20
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mulleres
   Moito 59,98 59,36 45,76 54,19 56,19
   Bastante 24,22 26,11 31,63 30,71 27,57
   Pouco ou nada 15,81 14,53 22,60 15,10 16,24
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 62,24 61,24 48,42 55,67 58,18
   Bastante 23,90 25,47 31,44 31,31 27,54
   Pouco ou nada 13,86 13,29 20,14 13,01 14,28
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal