Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas que saben falar en galego. Distribución segundo o sexo. Ano 2003
Porcentaxe
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Homes
   Moito 70,66 73,97 77,62 64,12 69,78
   Bastante 19,49 20,90 16,09 24,86 21,05
   Pouco ou nada 9,86 5,13 6,29 11,02 9,17
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mulleres
   Moito 67,94 69,61 74,13 59,79 66,20
   Bastante 19,64 22,60 18,52 25,96 22,01
   Pouco ou nada 12,42 7,78 7,36 14,26 11,80
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 69,24 71,72 75,81 61,86 67,92
   Bastante 19,57 21,78 17,35 25,43 21,55
   Pouco ou nada 11,19 6,50 6,84 12,70 10,54
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal