Logotipo do IGE
Español Inglés Mapa web Contacto Axuda Xunta de Galicia Ligazóns

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego

Nota de prensaCalendario

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito. Distribución segundo o nivel de estudos. Ano 2003
Porcentaxe
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Analfabetos, estudos primarios, estudos secundarios ou equivalente
   Moito 56,24 56,06 41,67 51,15 52,61
   Bastante 26,77 28,27 34,24 33,14 30,06
   Pouco ou nada 16,99 15,68 24,09 15,71 17,33
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Educación superior
   Moito 80,32 84,31 80,55 72,58 78,12
   Bastante 14,88 13,53 15,53 24,82 18,23
   Pouco ou nada 4,81 2,16 3,92 2,61 3,65
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total
   Moito 61,10 60,70 47,10 55,32 57,37
   Bastante 24,37 25,85 31,63 31,52 27,85
   Pouco ou nada 14,53 13,46 21,27 13,16 14,78
   Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.

23-02-2007

Aviso legal