Calendario 2023 por temas

Calendario 2023 por temas


No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.
2023
INDICADORES
Data de referencia Data de publicación
Decembro 2022 Datos do mes de decembro de 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Xaneiro  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Xaneiro  2023
Decembro 2022 Resumo de resultados. Decembro 2022
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
10  Xaneiro  2023
Acceso aos datos. Novembro 2022
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
10  Xaneiro  2023
Novembro 2022 Datos correspondentes ao mes de novembro de 2022
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
11  Xaneiro  2023
Decembro 2022 Datos correspondentes ao mes de decembro de 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Xaneiro  2023
2020 Resumo de resultados. Ano 2020
TÁBOAS DE MORTALIDADE
13  Xaneiro  2023
Novembro 2022 Datos correspondentes ao mes de novembro de 2022
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
18  Xaneiro  2023
Novembro 2022 Datos correspondentes ao mes de novembro de 2022
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Xaneiro  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
20  Xaneiro  2023
Decembro 2022 Acceso aos datos. Decembro 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Xaneiro  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
26  Xaneiro  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
26  Xaneiro  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
26  Xaneiro  2023
Datos definitivos do ano 2021 Datos definitivos do ano 2021
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
27  Xaneiro  2023
2º Trimestre 2022 Datos do 2º trimestre de 2022
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
27  Xaneiro  2023
2021 Datos correspondentes ao ano 2021
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
27  Xaneiro  2023
Análise do sector da pesca
ANÁLISE DO SECTOR DA PESCA
27  Xaneiro  2023
Decembro 2022 Datos correspondentes ao mes de decembro de 2022
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Xaneiro  2023
Novembro 2022 Resumo de resultados. Novembro 2022
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Xaneiro  2023
Outubro 2022 Resumo de resultados. Outubro 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xaneiro  2023
Xaneiro 2023 Datos do mes de xaneiro de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Febreiro  2023
Xaneiro 2023 Resumo de resultados. Xaneiro 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Febreiro  2023
Acceso aos datos. Decembro 2022
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Febreiro  2023
Decembro 2022 Datos correspondentes ao mes de decembro de 2022
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Febreiro  2023
2022 Datos correspondentes ao ano 2022
NOMENCLÁTOR
10  Febreiro  2023
4º Trimestre 2022 Resumo de resultados. 4º trimestre 2022
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Febreiro  2023
Xaneiro 2023 Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Febreiro  2023
Decembro 2022 Datos correspondentes ao mes de decembro de 2022
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
16  Febreiro  2023
2021/2022 Resumo de resultados 2021-2022
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
17  Febreiro  2023
Decembro 2022 Datos correspondentes ao mes de decembro de 2022
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Febreiro  2023
2020 Datos correspondentes ao ano 2020 e datos avance do 2021
CONTAS DO SECTOR FOGARES
24  Febreiro  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
24  Febreiro  2023
2021 Datos correspondentes ao ano 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
24  Febreiro  2023
Xaneiro 2023 Acceso aos datos. Xaneiro 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Febreiro  2023
2020 Datos correspondentes ao ano 2020
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL
24  Febreiro  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
ENQUISA SOBRE VACANTES NAS EMPRESAS GALEGAS, GRAO DE UTILIZACIÓN DA CAPACIDADE PRODUTIVA E INDICADOR DE SENTIMENTO DO SECTOR SERVIZOS DE GALICIA
24  Febreiro  2023
Decembro 2022 Resumo de resultados. Decembro 2022
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
27  Febreiro  2023
Novembro 2022 Resumo de resultados. Novembro 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Febreiro  2023
Febreiro 2023 Datos do mes de febreiro de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Marzo  2023
Salarios desde a perspectiva do fogar salarios desde a perspectiva do fogar
ESTUDO SOBRE SALARIOS
3  Marzo  2023
Febreiro 2023 Resumo de resultados. Febreiro 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Marzo  2023
Acceso aos datos. Xaneiro 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Marzo  2023
Xaneiro 2023 Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Marzo  2023
Xaneiro 2023 Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
10  Marzo  2023
Febreiro 2023 Datos correspondentes ao mes de febreiro de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Marzo  2023
Xaneiro 2023 Datos correspondentes ao último día hábil do mes de xaneiro de 2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Marzo  2023
4º Trimestre 2022 Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Cuarto trimestre 2022
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
16  Marzo  2023
Datos definitivos do ano 2021 Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2021
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
16  Marzo  2023
Xaneiro 2023 Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
16  Marzo  2023
Xaneiro 2023 Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
23  Marzo  2023
3º Trimestre 2022 Datos do 3º trimestre de 2022
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
24  Marzo  2023
Febreiro 2023 Acceso aos datos. Febreiro 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Marzo  2023
Febreiro 2023 Datos correspondentes a febreiro/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Marzo  2023
Xaneiro 2023 Resumo de resultados. Xaneiro/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
30  Marzo  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
31  Marzo  2023
Decembro 2022 Resumo de resultados. Decembro 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Marzo  2023
4º Trimestre 2022 Datos correspondentes ao 4º trimestre de 2022
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
31  Marzo  2023
2019-2021 Datos correspondentes ao periodo 2019-2021
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DAS PERSOAS SOLICITANTES DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS
31  Marzo  2023
1º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 1º trimestre de 2023
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Abril  2023
Marzo 2023 Datos do mes de marzo de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Abril  2023
Marzo 2023 Resumo de resultados. Marzo 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Abril  2023
Febreiro 2023 Datos correspondentes ao mes de febreiro de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Abril  2023
Acceso aos datos. Febreiro 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
10  Abril  2023
Datos definitivos 2021 e provisionais 2022 Datos definitivos do ano 2021 e provisionais 2022
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA
14  Abril  2023
Marzo 2023 Datos correspondentes ao mes de marzo de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Abril  2023
Febreiro 2023 Resumo de resultados. Febreiro/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
17  Abril  2023
Febreiro 2023 Datos correspondentes ao mes de febreiro de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
19  Abril  2023
Febreiro 2023 Datos correspondentes ao mes de febreiro de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Abril  2023
Marzo 2023 Acceso aos datos. Marzo 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Abril  2023
1º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 1º trimestre 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
27  Abril  2023
1º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 1º trimestre 2023
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
27  Abril  2023
1º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 1º trimestre 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
27  Abril  2023
Marzo 2023 Datos correspondentes a marzo/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Abril  2023
Xaneiro 2023 Resumo de resultados. Xaneiro 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Abril  2023
2022 Táboa de datos. Ano 2022
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
28  Abril  2023
Febreiro 2023 Resumo de resultados. Febreiro/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Abril  2023
2021 Táboa de datos. Ano 2021
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO
28  Abril  2023
2022 (Retrasado para o 05/05/2023) PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS 28  Abril  2023
Abril 2023 Resumo de resultados. Abril 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Maio  2023
Abril 2023 Datos do mes de abril de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Maio  2023
Marzo 2023 Datos correspondentes ao mes de marzo de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Maio  2023
2022 Datos correspondentes ao ano 2022
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS
5  Maio  2023
Acceso aos datos. Marzo 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
8  Maio  2023
Abril 2023 Datos correspondentes ao mes de abril de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Maio  2023
Resumo de resultados. Anos 2021 e 2022
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE
12  Maio  2023
Marzo 2023 Resumo de resultados. Marzo/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Maio  2023
Marzo 2023 Datos correspondentes ao mes de marzo de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Maio  2023
Marzo 2023 Datos correspondentes ao mes de marzo de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
19  Maio  2023
Abril 2023 Acceso aos datos. Abril 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Maio  2023
1º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 1º trimestre 2023
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
26  Maio  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
26  Maio  2023
Datos definitivos 2022 Datos definitivos 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
26  Maio  2023
O mercado de traballo en Galicia Resumo de resultados. Ano 2022
ESTUDO SOBRE SALARIOS
26  Maio  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA
26  Maio  2023
1º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 1º trimestre 2023
ENQUISA SOBRE VACANTES NAS EMPRESAS GALEGAS, GRAO DE UTILIZACIÓN DA CAPACIDADE PRODUTIVA E INDICADOR DE SENTIMENTO DO SECTOR SERVIZOS DE GALICIA
26  Maio  2023
2023-2036 Resumo de resultados. Período 2023-2036
PROXECCIÓNS DE TAXAS DE ACTIVIDADE
26  Maio  2023
Marzo 2023 Resumo de resultados. Marzo/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
29  Maio  2023
Abril 2023 Datos correspondentes a abril/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Maio  2023
Febreiro 2023 Resumo de resultados. Febreiro 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Maio  2023
Maio 2023 Datos do mes de maio de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Xuño  2023
2022 Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. Ano 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
2  Xuño  2023
A remuneración do factor traballo na economía gale Resumo de resultados. Ano 2022
ESTUDO SOBRE SALARIOS
2  Xuño  2023
2022 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2022
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
2  Xuño  2023
Maio 2023 Resumo de resultados. Maio 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Xuño  2023
Abril 2023 Datos correspondentes ao mes de abril de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Xuño  2023
Acceso aos datos. Abril 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Xuño  2023
Maio 2023 Datos correspondentes ao mes de maio de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Xuño  2023
Abril 2023 Datos correspondentes ao mes de abril de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
15  Xuño  2023
Abril 2023 Resumo de resultados. Abril/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Xuño  2023
1º Trimestre 2023 Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Primeiro trimestre 2023
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
16  Xuño  2023
Abril 2023 Datos correspondentes ao mes de abril de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Xuño  2023
Datos provisionais do ano 2022 Resumo de resultados. Datos provisionais ano 2022
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
23  Xuño  2023
Maio 2023 Acceso aos datos. Maio 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Xuño  2023
Maio 2023 Datos correspondentes a maio/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Xuño  2023
Abril 2023 Resumo de resultados. Abril/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Xuño  2023
1º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 1º trimestre de 2023
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
30  Xuño  2023
Marzo 2023 Resumo de resultados. Marzo 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Xuño  2023
1º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 1º trimestre de 2023
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
30  Xuño  2023
2º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 2º trimestre 2023
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Xullo  2023
Xuño 2023 Datos do mes de xuño de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Xullo  2023
Xuño 2023 Resumo de resultados. Xuño 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Xullo  2023
Maio 2023 Datos correspondentes ao mes de maio de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Xullo  2023
Acceso aos datos. Maio 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Xullo  2023
Xuño 2023 Datos correspondentes ao mes de xuño de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Xullo  2023
Maio 2023 Resumo de resultados. Maio 2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
17  Xullo  2023
Maio 2023 Datos correspondentes ao mes de maio de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
18  Xullo  2023
Maio 2023 Datos correspondentes ao mes de maio de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Xullo  2023
Xuño 2023 Acceso aos datos. Xuño 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Xullo  2023
2º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 2º trimestre 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
27  Xullo  2023
2º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 2º trimestre 2023
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
27  Xullo  2023
2º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 2º trimestre 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
27  Xullo  2023
Xuño 2023 Datos correspondentes a xuño/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Xullo  2023
Salarios desde o punto de vista do pagador Salarios desde o punto de vista do pagador
ESTUDO SOBRE SALARIOS
28  Xullo  2023
Maio 2023 Resumo de resultados. Maio/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Xullo  2023
2022 Datos do ano 2022
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. NOVAS TECNOLOXÍAS
28  Xullo  2023
Abril 2023 Resumo de resultados. Abril 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xullo  2023
Xullo 2023 Datos do mes de xullo de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Agosto  2023
Xullo 2023 Resumo de resultados. Xullo 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Agosto  2023
Xuño 2023 Datos correspondentes ao mes de xuño de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
4  Agosto  2023
Acceso aos datos. Xuño 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
7  Agosto  2023
Xullo 2023 Datos correspondentes ao mes de xullo de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Agosto  2023
Xuño 2023 Resumo de resultados. Xuño 2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
17  Agosto  2023
Xuño 2023 Datos correspondentes ao mes de xuño de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Agosto  2023
Xuño 2023 Datos correspondentes ao mes de xuño de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
17  Agosto  2023
2º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 2º trimestre 2023
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
25  Agosto  2023
Xullo 2023 Acceso aos datos. Xullo 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Agosto  2023
2º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 2º trimestre 2023
ENQUISA SOBRE VACANTES NAS EMPRESAS GALEGAS, GRAO DE UTILIZACIÓN DA CAPACIDADE PRODUTIVA E INDICADOR DE SENTIMENTO DO SECTOR SERVIZOS DE GALICIA
25  Agosto  2023
Xuño 2023 Resumo de resultados. Xuño/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Agosto  2023
Xullo 2023 Datos correspondentes a xullo/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Agosto  2023
Maio 2023 Resumo de resultados. Maio 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Agosto  2023
Agosto 2023 Datos do mes de agosto de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Setembro  2023
Agosto 2023 Resumo de resultados. Agosto 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Setembro  2023
Acceso aos datos. Xullo 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Setembro  2023
2021 Resumo de resultados. Ano 2021
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA
8  Setembro  2023
Xullo 2023 Datos correspondentes ao mes de xullo de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Setembro  2023
Agosto 2023 Datos correspondentes ao mes de agosto de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Setembro  2023
2º Trimestre 2023 Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Segundo trimestre 2023
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
15  Setembro  2023
Xullo 2023 Resumo de resultados. Xullo/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Setembro  2023
Xullo 2023 Datos correspondentes ao mes de xullo de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Setembro  2023
Xullo 2023 Datos correspondentes ao mes de xullo de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Setembro  2023
2021 Principais resultados. Ano 2021
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA
22  Setembro  2023
1º Trimestre 2023 (Nomes dos neonatos) Resumo de resultados. 1º trimestre 2023 (nomes dos neonatos)
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
22  Setembro  2023
Agosto 2023 Acceso aos datos. Agosto 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Setembro  2023
Agosto 2023 Datos correspondentes a agosto/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Setembro  2023
Xullo 2023 Resumo de resultados. Xullo/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Setembro  2023
2º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 2º trimestre de 2023
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
29  Setembro  2023
Xuño 2023 Resumo de resultados. Xuño 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Setembro  2023
Resumo de resultados. Ano 2022
INDICADORES DE INNOVACIÓN
29  Setembro  2023
2022 Pensións e outras prestacións. Ano 2022
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
29  Setembro  2023
2º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 2º trimestre 2023
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
29  Setembro  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE HABILIDADES PROFESIONAIS
29  Setembro  2023
Setembro 2023 Datos do mes de setembro de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Outubro  2023
3º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 3º trimestre 2023
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Outubro  2023
Setembro 2023 Resumo de resultados. Setembro 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Outubro  2023
Agosto 2023 Datos correspondentes ao mes de agosto de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Outubro  2023
Acceso aos datos. Agosto 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Outubro  2023
Setembro 2023 Datos correspondentes ao mes de setembro de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Outubro  2023
Agosto 2023 Resumo de resultados. Agosto/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
16  Outubro  2023
2023-2024 Escenario macroeconómico
ESCENARIO MACROECONÓMICO
17  Outubro  2023
2022-2025 Crecemento potencial e output gap de Galicia
POSICIÓN CÍCLICA DA ECONOMÍA GALEGA
17  Outubro  2023
Agosto 2023 Datos correspondentes ao mes de agosto de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
18  Outubro  2023
Agosto 2023 Datos correspondentes ao mes de agosto de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Outubro  2023
2023 Resumo de resultados. Ano 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
20  Outubro  2023
2021 Resumo de resultados. Ano 2021
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
20  Outubro  2023
Setembro 2023 Acceso aos datos. Setembro 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Outubro  2023
3º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 3º trimestre 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
26  Outubro  2023
3º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 3º trimestre 2023
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
26  Outubro  2023
3º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 3º trimestre 2023
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
26  Outubro  2023
2021 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. Ano 2021
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA
27  Outubro  2023
Salarios nos sete grandes concellos Resumo de resultados. Ano 2021
ESTUDO SOBRE SALARIOS
27  Outubro  2023
2021 Resumo de resultados. Ano 2021
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER ANUAL (TRANSVERSAL)
27  Outubro  2023
Setembro 2023 Datos correspondentes a setembro/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Outubro  2023
Agosto 2023 Resumo de resultados. Agosto/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
27  Outubro  2023
Xullo 2023 Resumo de resultados. Xullo 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Outubro  2023
Outubro 2023 Datos do mes de outubro de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Novembro  2023
Outubro 2023 Resumo de resultados. Outubro 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
3  Novembro  2023
Acceso aos datos. Setembro 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Novembro  2023
Setembro 2023 Datos correspondentes ao mes de setembro de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Novembro  2023
Outubro 2023 Datos correspondentes ao mes de outubro de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Novembro  2023
Setembro 2023 Resumo de resultados. Setembro/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Novembro  2023
Setembro 2023 Datos correspondentes ao mes de setembro de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
17  Novembro  2023
Setembro 2023 Datos correspondentes ao mes de setembro de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Novembro  2023
2021 Datos correspondentes ao ano 2021
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS
24  Novembro  2023
3º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 3º trimestre 2023
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
24  Novembro  2023
Outubro 2023 Acceso aos datos. Outubro 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Novembro  2023
3º Trimestre 2023 Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2023
ENQUISA SOBRE VACANTES NAS EMPRESAS GALEGAS, GRAO DE UTILIZACIÓN DA CAPACIDADE PRODUTIVA E INDICADOR DE SENTIMENTO DO SECTOR SERVIZOS DE GALICIA
24  Novembro  2023
Setembro 2023 Resumo de resultados. Setembro/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Novembro  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
29  Novembro  2023
Outubro 2023 Datos correspondentes a outubro/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Novembro  2023
Agosto 2023 Resumo de resultados. Agosto 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Novembro  2023
2021 Datos correspondentes ao ano 2021
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL
1  Decembro  2023
Novembro 2023 Datos do mes de novembro de 2023
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Decembro  2023
Novembro 2023 Resumo de resultados. Novembro 2023
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Decembro  2023
Outubro 2023 Datos correspondentes ao mes de outubro de 2023
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Decembro  2023
Acceso aos datos. Outubro 2023
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
7  Decembro  2023
Novembro 2023 Datos correspondentes ao mes de novembro de 2023
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Decembro  2023
2023 Datos do ano 2023
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
14  Decembro  2023
Salarios nas fontes tributarias Informe do ano 2022
ESTUDO SOBRE SALARIOS
15  Decembro  2023
Outubro 2023 Resumo de resultados. Outubro/2023
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
15  Decembro  2023
3º Trimestre 2023 Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Terceiro trimestre 2023
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
18  Decembro  2023
Outubro 2023 Datos correspondentes ao mes de outubro de 2023
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
18  Decembro  2023
Outubro 2023 Datos correspondentes ao mes de outubro de 2023
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
19  Decembro  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DAS CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN DE GALICIA POR CUADRÍCULA DE 1KM2
22  Decembro  2023
2022 Principales resultados. Ano 2022
EXPLOTACIÓN DA ESTATÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D
22  Decembro  2023
2016-2021 Resumo de resultados. Ano 2021
CONTA SATÉLITE DA CULTURA
22  Decembro  2023
Novembro 2023 Acceso aos datos. Novembro 2023
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Decembro  2023
Novembro 2023 Datos correspondentes a novembro/2023
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Decembro  2023
Outubro 2023 Resumo de resultados. Outubro/2023
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
28  Decembro  2023
3º Trimestre 2023 Acceso á táboa de principais resultados. 3º trimestre 2023
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
29  Decembro  2023
2021 Resumo de resultados. Anos 2020 e 2021
ENQUISA A EMPRESAS MULTILOCALIZADAS
29  Decembro  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
29  Decembro  2023
Setembro 2023 Resumo de resultados. Setembro 2023
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Decembro  2023
2022 Resumo de resultados. Ano 2022
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS
29  Decembro  2023
3º Trimestre 2023 Resumo de resultados. 3º trimestre 2023
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
29  Decembro  2023

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo