Calendario 2018 por temas

Calendario 2018 por temas


No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.
2018
INDICADORES
Data de referencia Data de publicación
4º Trimestre 2017 Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2017
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
3  Xaneiro  2018
Outubro 2017 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
3  Xaneiro  2018
Decembro 2017 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Xaneiro  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
4  Xaneiro  2018
Decembro 2017 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Decembro 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Xaneiro  2018
Novembro 2017 Índice de produción industrial. Novembro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
11  Xaneiro  2018
Decembro 2017 Índice de prezos ao consumo. Decembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Xaneiro  2018
2016 Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
12  Xaneiro  2018
2º Trimestre 2017 Explotación do movemento natural da poboación. 2º trimestre/avance 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
19  Xaneiro  2018
Novembro 2017 Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
19  Xaneiro  2018
2017 Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
19  Xaneiro  2018
Novembro 2017 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Xaneiro  2018
Decembro 2017 Índice de prezos industriais. Decembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Xaneiro  2018
4º Trimestre 2017 Enquisa de poboación activa. Cuarto trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
25  Xaneiro  2018
4º Trimestre 2017 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
25  Xaneiro  2018
4º Trimestre 2017 Estatística de fluxos da poboación activa. Cuarto trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
25  Xaneiro  2018
2016 Indicadores de demografía empresarial. Ano 2016
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
26  Xaneiro  2018
Decembro 2017 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Decembro 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Xaneiro  2018
Decembro 2017 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Decembro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Xaneiro  2018
Outubro 2017 Estatística de construción de edificios. Outubro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xaneiro  2018
Novembro 2017 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
2  Febreiro  2018
Xaneiro 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Febreiro  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Febreiro  2018
Xaneiro 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), Xaneiro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Febreiro  2018
Decembro 2017 Índice de produción industrial. Decembro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Febreiro  2018
Nomenclátor e nomes e apelidos 2017 Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2017
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
9  Febreiro  2018
Análise das proxeccións de poboación en Galicia
ANÁLISE DAS PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN EN GALICIA
9  Febreiro  2018
Xaneiro 2018 Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
15  Febreiro  2018
2017 Cifras poboacionais de referencia. Ano 2017
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
16  Febreiro  2018
Decembro 2017 Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Febreiro  2018
Decembro 2017 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Febreiro  2018
Definitivos 2016 Explotación do movemento natural da poboación. Ano 2016
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
23  Febreiro  2018
Xaneiro 2018 Índice de prezos industriais. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
23  Febreiro  2018
Novembro 2017 Estatística de construción de edificios. Novembro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Febreiro  2018
4º Trimestre 2017 Contas económicas trimestrais. Cuarto trimestre 2017
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
1  Marzo  2018
Febreiro 2018 Afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Marzo  2018
Decembro 2017 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
5  Marzo  2018
Febreiro 2018 Explotación do boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Marzo  2018
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Marzo  2018
Xaneiro 2018 Índice de produción industrial. Xaneiro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
9  Marzo  2018
Febreiro 2018 Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Marzo  2018
Xaneiro 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
14  Marzo  2018
2015 Táboas de mortalidade. Ano 2015
TÁBOAS DE MORTALIDADE
16  Marzo  2018
4º Trimestre 2017 Enquisa trimestral de custos laborais. Cuarto trimestre de 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
16  Marzo  2018
Xaneiro 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Marzo  2018
Definitivos 2016 Comercio exterior e intracomunitario. Definitivos 2016
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
23  Marzo  2018
Febreiro 2018 Índice de prezos industriais. Febreiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
23  Marzo  2018
Xaneiro 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
26  Marzo  2018
4º Trimestre 2017 Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre 2017
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
28  Marzo  2018
Decembro 2017 Estatística de construción de edificios. Decembro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Marzo  2018
4º Trimestre 2017 Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2017
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
28  Marzo  2018
Febreiro 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Febreiro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Marzo  2018
1º Trimestre 2018 Enquisa conxuntural a fogares. Primeiro trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Abril  2018
Marzo 2018 Afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Abril  2018
Xaneiro 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
4  Abril  2018
Febreiro 2018 Índice de produción industrial. Febreiro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Abril  2018
Marzo 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Abril  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Abril  2018
2016/2017 Indicadores demográficos
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
13  Abril  2018
Marzo 2018 Índice de prezos ao consumo. Marzo 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Abril  2018
Definitivos 2016 e provisionais 2017 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Definitivos 2016 e provisionais 2017
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA
18  Abril  2018
3º Trimestre 2017 Explotación do movemento natural da poboación. 3º trimestre 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
20  Abril  2018
Febreiro 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Abril  2018
Febreiro 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
23  Abril  2018
Provisionais a 01/01/2018 Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Provisionais a 01/01/2018
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
24  Abril  2018
Marzo 2018 Índice de prezos industriais. Marzo 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Abril  2018
1º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Primeiro trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
26  Abril  2018
1º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da pobación xuvenil. Primeiro trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
26  Abril  2018
1º Trimestre 2018 Estatística de fluxos da pobación activa. Primeiro trimestre de 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
26  Abril  2018
2017 Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2017
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. DEPENDENCIA
27  Abril  2018
2016 Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2016
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO
27  Abril  2018
Marzo 2018 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Marzo 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
27  Abril  2018
2017 Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS
27  Abril  2018
Marzo 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Marzo 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Abril  2018
Xaneiro 2018 Estatística de construción de edificios. Xaneiro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Abril  2018
Febreiro 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
2  Maio  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Maio  2018
Abril 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Abril 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
4  Maio  2018
Abril 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Abril 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Maio  2018
Marzo 2018 Índice de produción industrial. Marzo 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
9  Maio  2018
Abril 2018 Índice de prezos ao consumo. Abril 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Maio  2018
Marzo 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
22  Maio  2018
Marzo 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
24  Maio  2018
Abril 2018 Índice de prezos industriais. Abril 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Maio  2018
Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE
25  Maio  2018
2017 Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2017
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA
30  Maio  2018
Abril 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Abril 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Maio  2018
Febreiro 2018 Estatística de construción de edificios. Febreiro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Maio  2018
1º Trimestre 2018 Contas económicas trimestrais. Primeiro trimestre 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
31  Maio  2018
2017 Emprego na Seguridade Social e mutualidades. 2017
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES
31  Maio  2018
Maio 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Maio 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Xuño  2018
Marzo 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
5  Xuño  2018
Abril 2018 Índice de produción industrial. Abril 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
6  Xuño  2018
Maio 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Maio 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Xuño  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Xuño  2018
2017 Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA
8  Xuño  2018
Maio 2018 Índice de prezos ao consumo. Maio 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Xuño  2018
1º Trimestre 2018 Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
15  Xuño  2018
Abril 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Xuño  2018
Abril 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Xuño  2018
Maio 2018 Índice de prezos industriais. Maio 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Xuño  2018
Maio 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Maio 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
28  Xuño  2018
1º Trimestre 2018 Seguimento e análise da construción. Primeiro trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
29  Xuño  2018
Marzo 2018 Estatística de construción de edificios. Marzo 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
29  Xuño  2018
2017 Indicadores de innovación
INDICADORES DE INNOVACIÓN
29  Xuño  2018
1º Trimestre 2018 Accesibilidade á vivenda- 1º trimestre de 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
29  Xuño  2018
2017 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. 2017
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
29  Xuño  2018
2º Trimestre 2018 Enquisa conxuntural a fogares. 2º trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Xullo  2018
Abril 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
2  Xullo  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Xullo  2018
Xuño 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
3  Xullo  2018
Maio 2018 Índice de produción industrial. Maio 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Xullo  2018
Xuño 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Xuño 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Xullo  2018
2011-2016 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. 2011-2016
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA
6  Xullo  2018
2010-2015 Contas do sector fogares. 2010-2015
CONTAS DO SECTOR FOGARES
6  Xullo  2018
Xuño 2018 Índice de prezos ao consumo. Xuño 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
13  Xullo  2018
2000-2015 Renda dos fogares municipal
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL
13  Xullo  2018
Maio 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
16  Xullo  2018
Maio 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
20  Xullo  2018
2017 Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. 2017
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COIDADO DE MENORES E CONCILIACIÓN FAMILIAR
20  Xullo  2018
2º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
26  Xullo  2018
2º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Segundo trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
26  Xullo  2018
2º Trimestre 2018 Estatística de fluxos da poboación activa. Segundo trimestre de 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
26  Xullo  2018
Xuño 2018 Índice de prezos industriais. Base 2015. Xuño 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Xullo  2018
Xuño 2018 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Xuño 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
27  Xullo  2018
Xuño 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xuño 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Xullo  2018
4º Trimestre 2017 Explotación do Movemento Natural da Poboación (MNP). Ano 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
31  Xullo  2018
2017 Pensións e outras prestacións. Ano 2017
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
31  Xullo  2018
Abril 2018 Estatística de construción de edificios. Abril 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Xullo  2018
Maio 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
2  Agosto  2018
Xullo 2018 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Agosto  2018
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Agosto  2018
Xullo 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Xullo 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Agosto  2018
Xuño 2018 Índice de produción industrial. Xuño 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Agosto  2018
Xuño 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
13  Agosto  2018
Xullo 2018 Índice de prezos ao consumo. Xullo 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Agosto  2018
Xuño 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
23  Agosto  2018
Xullo 2018 Índice de prezos industriais. Xullo 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
24  Agosto  2018
2º Trimestre 2018 Contas económicas trimestrais. 2º trimestre de 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
30  Agosto  2018
2017 Explotación dos movementos migratorios. 2017
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS
31  Agosto  2018
Maio 2018 Estatística de construción de edificios. Maio 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Agosto  2018
Xullo 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xullo 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
31  Agosto  2018
Xuño 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
4  Setembro  2018
Agosto 2018 Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Setembro  2018
Agosto 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto de 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Setembro  2018
Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
6  Setembro  2018
Xullo 2018 Índice de produción industrial. Xullo 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
7  Setembro  2018
Agosto 2018 Índice de prezos ao consumo. Agosto 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
12  Setembro  2018
2º Trimestre 2018 Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
18  Setembro  2018
Xullo 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Setembro  2018
Xullo 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Setembro  2018
2017 Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia. Ano 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE A ACTIVIDADE POR CONTA PROPIA
21  Setembro  2018
Agosto 2018 Índice de prezos industriais. Agosto 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Setembro  2018
2º Trimestre 2018 Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
28  Setembro  2018
Xuño 2018 Estatística de construción de edificios. Xuño 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Setembro  2018
2º Trimestre 2018 Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
28  Setembro  2018
Agosto 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Agosto 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
1  Outubro  2018
3º Trimestre 2018 Enquisa conxuntural a fogares. 3º trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
2  Outubro  2018
Xullo 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
2  Outubro  2018
Setembro 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
2  Outubro  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
3  Outubro  2018
Agosto 2018 Índice de produción industrial. Agosto 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Outubro  2018
Setembro 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Setembro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Outubro  2018
Setembro 2018 Índice de prezos ao consumo. Setembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
11  Outubro  2018
2016 Estatítistica de multilocalización empresarial
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
19  Outubro  2018
Agosto 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
22  Outubro  2018
Agosto 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
23  Outubro  2018
3º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Terceiro trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA
25  Outubro  2018
3º Trimestre 2018 Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL
25  Outubro  2018
3º Trimestre 2018 Estatística de fluxos da poboación activa. Terceiro trimestre 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA
25  Outubro  2018
Setembro 2018 Índice de prezos industriais. Setembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
25  Outubro  2018
1º Trimestre 2018 Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN
26  Outubro  2018
Setembro 2018 Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Setembro 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA
29  Outubro  2018
Setembro 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Setembro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
30  Outubro  2018
2016 Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER ANUAL (TRANSVERSAL)
31  Outubro  2018
Xullo 2018 Estatística de construción de edificios. Xullo 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
31  Outubro  2018
2018 Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA
2  Novembro  2018
Agosto 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
2  Novembro  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Novembro  2018
Outubro 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
5  Novembro  2018
Outubro 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Outubro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
6  Novembro  2018
Setembro 2018 Índice de produción industrial. Setembro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
8  Novembro  2018
2016 Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2016
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA
9  Novembro  2018
Outubro 2018 Índice de prezos ao consumo. Outubro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Novembro  2018
Setembro 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Novembro  2018
Setembro 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
21  Novembro  2018
Outubro 2018 Índice de prezos industriais. Outubro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
23  Novembro  2018
Serie 1995-2016 Contas económicas anuais. Serie 1995-2016
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS
29  Novembro  2018
3º Trimestre 2018 Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS
29  Novembro  2018
Outubro 2018 Índice de vendas de comercio polo miúdo. Outubro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
29  Novembro  2018
Definitivos 2017 Estatística de construción de edificios. Datos definitivos 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Novembro  2018
Agosto 2018 Estatística de construción de edificios. Agosto 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
30  Novembro  2018
2017 Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL
30  Novembro  2018
Setembro 2018 Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR
4  Decembro  2018
Novembro 2018 Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL
4  Decembro  2018
Outubro 2018 Índice de produción industrial. Outubro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL
5  Decembro  2018
Novembro 2018 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Novembro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL
5  Decembro  2018
Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE
5  Decembro  2018
2016 Actividade industrial en Galicia. Ano 2016
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA
13  Decembro  2018
Novembro 2018 Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO
14  Decembro  2018
Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS
14  Decembro  2018
2017 Informe sobre as cifras poboacionais de referencia. Ano 2018
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA
14  Decembro  2018
3º Trimestre 2018 Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS
18  Decembro  2018
Definitivos 2014 e provisionais 2016 Produto interior bruto municipal. 2016
PRODUTO INTERIOR BRUTO MUNICIPAL
19  Decembro  2018
Outubro 2018 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS
20  Decembro  2018
Proxeccións de fogares. 2018-2033
PROXECCIÓNS DE FOGARES
21  Decembro  2018
Proxeccións de poboación. 2018-2033
PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
21  Decembro  2018
Outubro 2018 Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
21  Decembro  2018
Novembro 2018 Índice de prezos industriais. Novembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS
26  Decembro  2018
2017 Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2017
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS
27  Decembro  2018
Novembro 2018 Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO
27  Decembro  2018
2017 Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Ano 2017
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
28  Decembro  2018
3º Trimestre 2018 Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN
28  Decembro  2018
Setembro 2018 Construción de edificios. Setembro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
28  Decembro  2018
3º Trimestre 2018 Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA
28  Decembro  2018

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo