Todas as metodoloxías

Censos de poboación e vivendas. Ano 2001
Indicadores demográficos.
Explotación do movemento natural da poboación.
Nomenclátor e padrón municipal de habitantes.
Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. 1996. Estatística de poboación
Explotación dos movementos migratorios.
Proxeccións de poboación. 2002-2051
Proxeccións de taxas de actividade.
Emprego do tempo. 2002-2003
Indice de confianza do consumidor.
Indicadores sociais.
Proxeccións de poboación. Fogares
Enquisa de poboación activa. Ano 2005
Emprego público. 1999
Enquisa de pesca. 2001-2002
Explotación do rexistro de gando bovino.
Enquisa de bovino. 1999-2003
Estatística de construción de edificios.
Complexo agroalimentario. 2001
Estrutura do comercio. 2001-2002
Enquisa continua de ocupación hoteleira. 2004-2006
Enquisa continua de ocupación hoteleira. 2003
Estatística de ocupación no turismo rural. 2004-2006
Estatística de ocupación no turismo rural. 2003
Orzamentos e liquidacións. 2004
Orzamentos e liquidacións. 1999
Explotación estatística da información tributaria.
Explotación do directorio de organismos das administracións públicas galegas.
Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
Central de balances. Informe trimestral
Central de balances. Informe anual
Servizos ás empresas.
Comercio exterior e intracomunitario.
Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.
Enquisa de pesca. 2003-2004
Prezos do leite.
Explotación da enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas.
Contas económicas trimestrais.
Contas económicas anuais.
Conta satélite de produción doméstica. Base 2000. Ano 2003
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Base 2000
Gasto do turismo. 1998-2007
Intercambio de mercadorías co Norte de Portugal. 1994-2000
Confianza empresarial.
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2005
Gasto dos non residentes.
Enquisa estrutural a fogares.
Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo.
Enquisa social: os fogares e o medio ambiente. 2008
Enquisa nacional de saúde. 2006
Enquisa aos demandantes de emprego. 2008
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Documento metodolóxico conxunto de Galicia, Pais Vasco e Rexión de Murcia
Índices de competitividade.
Indicadores de cohesión social.
Enquisa estrutural ás empresas.
Marco input-output. 2005
Marco input-output. 2005. Matriz de formación bruta de capital fixo
Marco input-output. 2005. Matriz simétrica
Enquisa conxuntural a fogares.
Enquisa de innovación empresarial. 2007
Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.
Proxeccións de poboación. 2011-2021
Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías.
Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais.
Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral.
Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais.
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego.
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.
Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares.
Renda dos fogares municipal. Base 2005
Contas das sociedades mercantís de Galicia. Metodoloxía da operación previa "Indicadores do sector empresarial".
Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar.
Emprego do tempo. 2009-2010
Enquisa estrutural a fogares. Dependencia.
Explotación estatística da información tributaria. Recadación de tributos cedidos. Datos municipais
Enquisa europea de saúde.
Cifras poboacionais de referencia.
Marco input-output. 2008
Proxeccións de poboación. 2012-2022
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.
Matriz de contabilidade social. Base 2008
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2010
Conta satélite de produción doméstica. Base 2008. Ano 2010
Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal).
Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar.
Produto interior bruto municipal. Base 2008
Proxeccións de poboación. 2013-2023
Indicador da intensidade da demanda turística.
Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria.
Estatística de fluxos da poboación activa.
Censos de poboación e vivendas. Galego. Ano 2011
Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2013
Proxeccións de poboación. 2014-2024
Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal.
Proxeccións de fogares. 2014-2024
Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Ano 2005
Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.
Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.
Táboas de mortalidade.
Marco input-output. 2011
Matriz de contabilidade social. Base 2010
Indicadores de multilocalización empresarial.
Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral. Ano 2014
Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar.
Conta satélite da cultura.
Produto interior bruto municipal. Base 2010
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra.
Posición cíclica da economía galega.
Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia.
Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade.
Emprego na Seguridade Social e mutualidades.
Proxeccións de poboación. 2016-2031
Proxeccións de fogares. 2016-2031
Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro. 2014
Módulo sobre a mocidade no mercado laboral. 2016
Esperanza de vida sen limitación.
Contas das sociedades mercantís de Galicia.
Marco input-output. 2013. Actualización do Marco Input-Output
Contas do sector fogares. Base 2010
Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.
Renda dos fogares municipal. Base 2010
Proxeccións de fogares. 2018-2033
Proxeccións de poboación. 2018-2033
Indicadores de demografía empresarial.
Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade.
Accesibilidade á vivenda.
Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia.
Indicadores de infancia e adolescencia.
Marco input-output. 2016
Matriz de contabilidade social. Revisión Estatística 2019
Enquisa a empresas multilocalizadas. 2017
Contas do sector fogares. Revisión Estatística 2019
Renda dos fogares municipal. Revisión Estatística 2019
Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral.
Indicadores migratorios.
Escenario macroeconómico.
Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2.
Proxeccións de poboación. 2020-2035
Proxeccións de fogares. 2020-2035
Produto interior bruto municipal. Revisión estatística 2019
Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais.
Enquisa de poboación activa. Ano 2021
Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2020
Marco input-output. 2018. Actualización do Marco Input-Output
Enquisa estrutural a fogares.Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares.
Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral. Ano 2021
Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia. Ano 2022
Proxeccións de poboación. 2022-2037
Proxeccións de fogares. 2022-2037
Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter lonxitudinal (cohortes de idade).


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: