Calendario 2022 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

TRABALLO
2021 | 2022
Data de referencia  Data de publicación 
Decembro/2021

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2021
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xaneiro 2022
4º Trimestre/2021

Enquisa de poboación activa (EPA). Cuarto trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Xaneiro 2022
4º Trimestre/2021

Estatística de fluxos da poboación activa. Cuarto trimestre 2021
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Xaneiro 2022
4º Trimestre/2021

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Xaneiro 2022
Decembro/2021

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2021
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

28 Xaneiro 2022
Xaneiro/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Febreiro 2022
2020

Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade. Ano 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

25 Febreiro 2022
Febreiro/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Marzo 2022
4º Trimestre/2021

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Cuarto trimestre 2021
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

17 Marzo 2022
Marzo/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Abril 2022
1º Trimestre/2022

Enquisa de poboación activa (EPA). Primeiro trimestre 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2022
1º Trimestre/2022

Estatística de fluxos da poboación activa. Primeiro trimestre 2022
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Abril 2022
1º Trimestre/2022

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Primeiro trimestre 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Abril 2022
Abril/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Abril 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Maio 2022
1º Trimestre/2022

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Marzo 2022
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

18 Maio 2022
2021

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. Ano 2021
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

27 Maio 2022
Maio/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Maio 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Xuño 2022
1º Trimestre/2022

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Primeiro trimestre 2022
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Xuño 2022
2021

Enquisa de poboación activa. Variables de Submostra. Ano 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

23 Xuño 2022
Xuño/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xullo 2022
2º Trimestre/2022

Enquisa de poboación activa. 2º trimestre 2020
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2022
2º Trimestre/2022

Estatística de fluxos da poboación activa. 2º trimestre 2020
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

28 Xullo 2022
2º Trimestre/2022

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. 2º trimestre 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

28 Xullo 2022
Xullo/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Agosto 2022
2º Trimestre/2022

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Xuño 2022
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

17 Agosto 2022
Agosto/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Setembro 2022
2º Trimestre/2022

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Segundo trimestre 2022
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Setembro 2022
2021

Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral. Ano 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO DA SITUACIÓN DAS PERSOAS INMIGRANTES E OS SEUS FILLOS E FILLAS EN RELACIÓN CO MERCADO LABORAL

30 Setembro 2022
Setembro/2022

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Outubro 2022
2022

Resumo de resultados do ano 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

21 Outubro 2022
3º Trimestre/2022

Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2022
3º Trimestre/2022

Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

27 Outubro 2022
3º Trimestre/2022

Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

27 Outubro 2022
Información de carácter transversal do ano 2020

Resumo de resultados do ano 2020
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER ANUAL (TRANSVERSAL)

28 Outubro 2022
Outubro/2022

Datos do mes de outubro de 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Novembro 2022
3º Trimestre/2022

Resumo de resultados. 3º trimestre 2022
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

15 Novembro 2022
2021

Resumo de resultados. Ano 2021
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

30 Novembro 2022
Novembro/2022

Datos do mes de novembro de 2022
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Decembro 2022
3º Trimestre/2022

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral. Terceiro trimestre 2022
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Decembro 2022
Información de carácter lonxitudinal

Resumo de resultados. Información de carácter lonxitudinal
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. INFORMACIÓN DE CARÁCTER LONXITUDINAL (COHORTES DE IDADE)

30 Decembro 2022
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Indicadores migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Táboas de mortalidade
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal)
    Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter lonxitudinal (cohortes de idade)
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Enquisa estrutural a fogares.Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos industriais
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Matriz de contabilidade social
    Produto interior bruto municipal
    Renda dos fogares municipal
    Análise do sector da automoción
    Posición cíclica da economía galega
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
    Explotación da estatística sobre actividades I+D
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: