Calendario 2019 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

PREZOS
2018 | 2019
Data de referencia  Data de publicación 
Decembro/2018

Índice de prezos ao consumo. Decembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Xaneiro 2019
Decembro/2018

Índice de prezos industriales
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xaneiro 2019
Xaneiro/2019

Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Febreiro 2019
Xaneiro/2019

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Febreiro 2019
Febreiro/2019

Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Marzo 2019
Febreiro/2019

Índice de prezos industriais. Febreiro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Marzo 2019
Marzo/2019

Índice de prezos ao consumo. Marzo 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Abril 2019
Marzo/2019

Índice de prezos industriais. Marzo 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Abril 2019
Abril/2019

Índice de prezos ao consumo. Abril 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Maio 2019
Abril/2019

Índice de prezos industriais. Abril 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Maio 2019
Maio/2019

Índice de prezos ao consumo. Maio 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xuño 2019
Maio/2019

Índice de prezos industriais (IPRI). Maio 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2019
Xuño/2019

Índice de prezos ao consumo. Xuño 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xullo 2019
Xuño/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Xuño 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2019
Xullo/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Xullo 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Agosto 2019
Xullo/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Xullo 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Agosto 2019
Agosto/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Agosto 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Setembro 2019
Agosto/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Agosto 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Setembro 2019
Setembro/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Setembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Outubro 2019
Setembro/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Setembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Outubro 2019
Outubro/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Outubro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Novembro 2019
Outubro/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Outubro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Novembro 2019
Novembro/2019

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Decembro 2019
Novembro/2019

Índice de prezos industriais. Base 2015. Novembro 2019
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Decembro 2019
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal)
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CULTURA E LECER
    Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
AGRICULTURA E PESCA
    Panorama dos sete grandes concellos
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Marco input-output
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
    Contas do sector fogares
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
    Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama rural-urbano
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Escenario macroeconómico

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: