Calendario 2022 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

PREZOS
2021 | 2022
Data de referencia  Data de publicación 
Decembro/2021

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Decembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Xaneiro 2022
Decembro/2021

Índice de prezos industriais. Decembro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xaneiro 2022
Xaneiro/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Xaneiro 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Febreiro 2022
Xaneiro/2022

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Febreiro 2022
Febreiro/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Febreiro 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Marzo 2022
Febreiro/2022

Índice de prezos industriais. Febreiro 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Marzo 2022
Marzo/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Marzo 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Abril 2022
Marzo/2022

Índice de prezos industriais. Marzo 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Abril 2022
Abril/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Abril 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Maio 2022
Abril/2022

Índice de prezos industriais. Abril 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Maio 2022
Maio/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Maio 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

10 Xuño 2022
Maio/2022

Índice de prezos industriais. Maio 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

27 Xuño 2022
Xuño/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Xuño 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xullo 2022
Xuño/2022

Índice de prezos industriais. Xuño 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2022
Xullo/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Xullo 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Agosto 2022
Xullo/2022

Índice de prezos industriais. Xullo 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Agosto 2022
Agosto/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Agosto 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Setembro 2022
Agosto/2022

Índice de prezos industriais. Agosto 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Setembro 2022
Setembro/2022

Informe sobre as variacións no Índice de Prezos de Consumo. Setembro 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Outubro 2022
Setembro/2022

Índice de prezos industriais. Setembro 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Outubro 2022
Outubro/2022

Datos correspondentes ao mes de outubro de 2022
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Novembro 2022
Outubro/2022

Datos correspondentes ao mes de outubro de 2022
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Novembro 2022
Novembro/2022

ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Decembro 2022
Novembro/2022

ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Decembro 2022
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Indicadores migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Táboas de mortalidade
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Mostra continua de vidas laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Enquisa estrutural a fogares.Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos industriais
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Matriz de contabilidade social
    Produto interior bruto municipal
    Renda dos fogares municipal
    Análise do sector da automoción
    Posición cíclica da economía galega
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
    Explotación da estatística sobre actividades I+D
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: