Calendario 2020 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

SERVIZOS
2019 | 2020
Data de referencia  Data de publicación 
Novembro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Decembro 2019
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xaneiro 2020
Decembro/2019

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2019
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Febreiro 2020
Xaneiro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

11 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

25 Marzo 2020
Febreiro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Febreiro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Marzo 2020
Febreiro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Abril 2020
Marzo/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Marzo 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Abril 2020
Marzo/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Maio 2020
Abril/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Abril 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Maio 2020
2019

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2019
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

29 Maio 2020
Abril/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Xuño 2020
Maio/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

26 Xuño 2020
Maio/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

17 Xullo 2020
Xuño/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xullo 2020
Xuño/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

14 Agosto 2020
Xullo/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xullo 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Agosto 2020
Xullo/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Setembro 2020
Agosto/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Agosto 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Setembro 2020
Agosto/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Outubro 2020
Setembro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Setembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Outubro 2020
Setembro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Novembro 2020
Outubro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Outubro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Novembro 2020
Outubro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Decembro 2020
Novembro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Decembro 2020
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Táboas de mortalidade
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Indicadores migratorios
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Mostra continua de vidas laborais
    Proxeccións de taxas de actividade
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: