2401-03-OE06 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

    Instituto Nacional de Estadística (INE). Organismo non pertencente á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Tipoloxía e estado: OE en cumprimento. Consolidada

Obxectivos:

    Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no ámbito de Galicia, a partir da unión das mostras recollidas polo IGE e polo INE segundo o convenio asinado

    No 2024 recollerase, ademais, información adicional sobre a mocidade no mercado laboral

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en vivendas familiares principais

Variables de estudo: poboación en relación coa actividade

Variables de clasificación: idade, sexo, estado civil, nacionalidade, estudos, rama de actividade, ocupación, situación profesional e tipo de contrato

Periodicidade: 

  • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: sección censual e vivenda familiar principal

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

  • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O cuarto trimestre de 2023 difundirase na internet o 25 de xaneiro de 2024

  • O primeiro trimestre de 2024 difundirase na internet o 25 de abril de 2024

  • O segundo trimestre de 2024 difundirase na internet o 26 de xullo de 2024

  • O terceiro trimestre de 2024 difundirase na internet o 24 de outubro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución100100100100100100100100
Calendario100100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural--------
Oportunidade (TP2) conxuntural11111111
Retraso (TP3)00000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -64 trim.68 trim.72 trim.76 trim.80 trim.
Relevancia (R1) 2222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo