Actividades estatísticas de: Instituto Galego de Estatística

0004-01-AE06 Panorama rural e urbano

0004-02-AE06 Panorama dos sete grandes concellos

0004-03-OE06 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2

0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

0007-02-AE06 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

0007-03-AE06 Indicadores de contexto da economía galega

2101-01-OE06 Indicadores demográficos

2101-02-OE06 Cifras poboacionais de referencia

2101-03-OE06 Táboas de mortalidade

2101-04-AE06 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

2101-06-AE06 Indicadores de infancia e adolescencia

2102-01-AE06 Explotación do movemento natural da poboación

2102-02-AE06 Explotación dos movementos migratorios

2102-04-AE06 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia

2102-05-AE06 Indicadores migratorios

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF)

2104-01-OE06 Proxeccións de fogares

2105-01-OE06 Proxeccións de poboación a curto prazo

2201-02-AE06 Información estatística do sistema sanitario galego

2203-01-AE06 Esperanza de vida sen limitación

2401-03-OE06 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

2401-06-AE06 Información do mercado laboral rexistrado

2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais

2401-08-AE06 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

2401-10-OE06 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra

2401-12-AE06 Emprego na Seguridade Social e nas mutualidades

2403-01-AE06 Estudo sobre salarios

2403-02-AE06 EPA. Decil de salarios do emprego principal

2410-02-AE06 EPA. Módulo sobre a situación dos migrantes e os seu fillos en relación co mercado laboral

2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares

2502-01-OE06 Indicadores de cohesión social

2502-02-AE06 EEF. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos

2503-02-AE06 Pensións e outras prestacións

2503-03-OE06 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

2505-01-AE06 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

2506-01-OE06 Sistema de indicadores de lonxevidade

2506-04-AE06 EEF. Módulo sobre a poboación dependente

2506-05-AE06 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

2506-06-OE06 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais

2507-02-AE06 EPA. Emprego das persoas con discapacidade

2604-01-AE06 EEF. Coñecemento e uso do galego

2701-01-AE06 Accesibilidade á vivenda

2702-01-AE06 EEF. Características básicas dos fogares

3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia

3303-01-AE06 Explotación do índice de produción industrial

3401-01-AE06 Seguimento e análise da construción

3401-02-OE06 Estatística de construción de edificios

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos

3501-02-AE06 Explotación do índice de comercio polo miúdo

3504-05-AE06 Indicador da intensidade da demanda turística

3602-01-AE06 Explotación estatística da información tributaria

3701-01-AE06 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

3703-01-OE06 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario

3704-01-AE06 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

3705-01-OE06 Índices de competitividade

3801-01-OE06 Explotación do directorio de empresas e unidades locais

3801-02-OE06 Contas das sociedades mercantís de Galicia

3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

3801-04-OE06 Indicadores de multilocalización empresarial

3801-05-OE06 Enquisa a empresas multilocalizadas

3801-06-AE06 Indicadores de demografía empresarial

3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia

3901-01-OE06 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo

3901-02-AE06 Banco de series de conxuntura

3901-03-AE06 Posición cíclica da economía galega

3902-01-OE06 Contas económicas anuais

3902-02-OE06 Contas económicas trimestrais

3902-03-OE06 Produto interior bruto municipal

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares

3902-05-OE06 Contas do sector fogares

3903-01-OE06 Marco input-output

3904-01-OE06 Matriz de contabilidade social

4101-01-AE06 EEF. Novas tecnoloxías

4201-01-AE06 Indicadores de innovación

4201-02-AE06 Explotación da Estatística sobre actividades de I+D

4204-01-AE06 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

8000-01-OE06 Indicadores de xénero


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: