0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

    Secretaría Xeral Técnica.  Consellería do Medio Rural

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Elaborar un sistema de indicadores que complemente aos de contexto construídos pola Comisión Europea co gallo de reflectir mellor as peculiaridades e de servir para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais

Variables de estudo: indicadores socioeconómicos, sectoriais e ambientais

Variables de clasificación: grao de urbanización e tipoloxía rural-urbana

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos de enquisas, censos ou rexistros (Enquisa de poboación activa IGE-INE, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y censos agrarios INE, Padrón municipal de Habitantes INE…), información estatística elaborada (Contas Economica

Obtención da información: 

  • información facilitada pola fonte
  • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos

  • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución10070759898989999
Calendario--------
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural--------
Oportunidade (TP2) conxuntural--------
Retraso (TP3)--------
Puntualidade (TP4)--------
Lonxitude da serie (CC2)--------
Relevancia (R1) 1222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo