3902-01-OE06 Contas económicas anuais


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Ofrecer unha representación cuantificada da realidade económica galega, que sexa completa, sistemática, sinxela e detallada. Achegar información da estrutura total da economía, afondar en aspectos específicos desta e seguir o desenvolvemento no tempo das macromagnitudes económicas

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: síntese: contas económicas e balances

Ámbitos de estudo

Alcance: unidades económicas residentes en Galicia

Variables de estudo: conceptos da conta de bens e servizos, das contas de produción e explotación e variables de oferta, demanda e rendas do cadro macroeconómico (Sistema Europeo de Contas)

Variables de clasificación: ramas de actividade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos de enquisas, información elaborada procedente de varios organismos, enquisas "ex profeso" e información subministrada directamente polas unidades económicas

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte
 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: contas ou estados contables

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • Os datos de 2022 difundiranse na internet en novembro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017201820192020202120222023
Grao de execución100100100100100100100100100
Calendario50100100-50100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural262023-2423232323
Oportunidade (TP1) conxuntural---------
Oportunidade (TP2) estrutural-4447--41353535
Oportunidade (TP2) conxuntural---------
Retraso (TP3)300-10000
Puntualidade (TP4)50100100-0100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -22 anos23 anos24 anos25 anos26 anos27 anos
Relevancia (R1) 22222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.2.2 Contas económicas
 • PGE 2002-2006: 3.2.4 Macromagnitudes da pesca
 • PGE 2002-2006: 3.2.5 Macromagnitudes da industria
 • PGE 2002-2006: 3.2.6 Macromagnitudes das administracións públicas
 • PGE 2002-2006: 3.2.7 Macromagnitudes dos servicios
 • PGE 1998-2001: 21. Contas do sector pesqueiro
 • PGE 1998-2001: 22. Contas da industria agroalimentaria
 • PGE 1998-2001: 24. Contas das administracións públicas galegas
 • PGE 1998-2001: 25. Contas económicas de Galicia
 • PGE 1998-2001: 91. Contas económicas do sector industrial
 • PGE 1998-2001: 92. Contas económicas da enerxía

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo