3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia

Variables de estudo: sociedades mercantís constituídas, sociedades mercantís que amplían capital, sociedades mercantís que reducen capital, sociedades mercantís que desembolsan dividendos pasivos, sociedades mercantís disoltas…

Variables de clasificación: forma xurídica da sociedade, CNAE, número de socios /as fundadores/as…

Periodicidade: 

 • regular: mensual

Procedencia da información

Orixe dos datos: rexistros.  

Transcrición dos datos do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

Unidade estatística elemental: sociedade mercantil

Unidade informante: sociedade mercantil

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • A información referida a decembro de 2023 e o total anual do ano 2023 difundiranse na internet o 9 de xaneiro de 2024

 • A información referida a xaneiro de 2024 difundirase na internet o 2 de febreiro de 2024

 • A información referida a febreiro de 2024 difundirase na internet o 4 de marzo de 2024

 • A información referida a marzo de 2024 difundirase na internet o 3 de abril de 2024

 • A información referida a abril de 2024 difundirase na internet o 3 de maio de 2024

 • A información referida a maio de 2024 difundirase na internet o 4 de xuño de 2024

 • A información referida a xuño de 2024 difundirase na internet o 3 de xullo de 2024

 • A información referida a xullo de 2024 difundirase na internet o 2 de agosto de 2024

 • A información referida a agosto de 2024 difundirase na internet o 3 de setembro de 2024

 • A información referida a setembro de 2024 difundirase na internet o 2 de outubro de 2024

 • A información referida a outubro de 2024 difundirase na internet o 5 de novembro de 2024

 • A información referida a novembro de 2024 difundirase na internet o 3 de decembro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución100100100100100100100100
Calendario100100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural--------
Oportunidade (TP2) conxuntural11111111
Retraso (TP3)00000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -83 meses95 meses107 meses119 meses131 meses
Relevancia (R1) 1222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo