2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza e o índice de sentimento das persoas consumidoras, indicadores resumo cos que se obtén un rápido coñecemento dos cambios na percepción das persoas consumidoras respecto ás súas expectativas de gasto e aforro, así como da situación persoal e xeral da Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: fogares residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: situación financeira persoal, situación económica en Galicia, desemprego, capacidade futura de aforro e oportunidade de facer grandes compras

Variables de clasificación: tamaño de municipio, tipoloxía do fogar, ingresos do fogar, etc.

Periodicidade: 

  • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: fogar

Outra unidade estatística: sección censual

Unidade informante: fogar

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

  • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)
  • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: números índice

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O cuarto trimestre de 2023 difundirase na internet o 3 de xaneiro de 2024

  • O primeiro trimestre de 2024 difundirase na internet o 2 de abril de 2024

  • O segundo trimestre de 2024 difundirase na internet o 2 de xullo de 2024

  • O terceiro trimestre de 2024 difundirase na internet o 2 de outubro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017201820192020202120222023
Grao de execución100100100100100100100100100
Calendario100100100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural---------
Oportunidade (TP1) conxuntural---------
Oportunidade (TP2) estrutural---------
Oportunidade (TP2) conxuntural111111111
Retraso (TP3)000000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -35 trim.39 trim.43 trim.47 trim.51 trim.55 trim.
Relevancia (R1) 12222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: 2.3.15 Índice de confianza do consumidor
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo