3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos:

    Mellorar a estimación do número de postos vacantes nas empresas de Galicia, coa finalidade principal de elaborar unha curva de Beveridge. Estimar o grao de utilización da capacidade produtiva e calcular o indicador de sentimento do sector servizos en Galicia

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: empresas con polo menos unha persoa asalariada no réxime xeral en polo menos un establecemento en Galicia, con actividade incluída nas sección B a S da CNAE para o estudo das vacantes e con actividade incluída nas seccións G a S da CNAE (excepto as secci

Variables de estudo: postos vacantes na empresa, motivo da inexistencia de vacantes, motivo da non cobertura das vacantes; grao e previsión de ocupación do persoal; grao e previsión de utilización das instalacións, maquinaria e equipamento; percepción da evolución da situació

Variables de clasificación: tamaño da empresa

Periodicidade: 

  • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.  

Cuestionarios dos estudos respectivos e Microdatos da Enquisa Trimestral de Coste Laboral (INE) para as unidades dispoñibles do estudo das vacantes

Unidade estatística elemental: empresa

Unidade informante: empresa

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

  • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O cuarto trimestre do 2023 difundirase na internet en febreiro de 2024

  • O primeiro trimestre do 2024 difundirase na internet en maio de 2024

  • O segundo trimestre do 2024 difundirase na internet en agosto de 2024

  • O terceiro trimestre do 2024 difundirase na internet en novembro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execuciónn.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.100
Calendarion.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Oportunidade (TP1) estruturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Oportunidade (TP1) conxunturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Oportunidade (TP2) estruturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Oportunidade (TP2) conxunturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Retraso (TP3)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Puntualidade (TP4)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.-
Lonxitude da serie (CC2)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.3 trim.
Relevancia (R1)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.1
Ligazón única e exclusiva (AC1)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.ten
Notas metodolóxicas (AC2)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo