3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Realizar, para os concellos e comarcas de Galicia, a desagregación municipal das contas de asignación de renda primaria e distribución secundaria da renda do sector institucional dos fogares. Proporcionar unha estimación da renda dispoñible bruta a nivel de concellos e a procedencia de dita renda (remuneración de asalariadas/os, rendas mixtas, prestacións sociais, etc.)

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: síntese: contas económicas e balances

Ámbitos de estudo

Alcance: sector institucional dos fogares

Variables de estudo: renda dispoñible bruta e outros conceptos da conta de asignación da renda primaria e da conta de distribución secundaria da renda do sector fogares

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos de enquisas, información elaborada procedente de varios organismos e información subministrada directamente polas unidades económicas

Obtención da información: 

  • información facilitada pola fonte
  • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: contas ou estados contables

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • Os datos de 2021 difundiranse na internet en febreiro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017201820192020202120222023
Grao de execuciónn.i.n.i.n.i.100100100100100100
Calendarion.i.n.i.n.i.100-100100100100
Oportunidade (TP1) estruturaln.i.n.i.n.i.--27282626
Oportunidade (TP1) conxunturaln.i.n.i.n.i.------
Oportunidade (TP2) estruturaln.i.n.i.n.i.31--403838
Oportunidade (TP2) conxunturaln.i.n.i.n.i.------
Retraso (TP3)n.i.n.i.n.i.0-0000
Puntualidade (TP4)n.i.n.i.n.i.100-100100100100
Lonxitude da serie (CC2)n.i.n.i.n.i.16 anos17 anos18 anos19 anos20 anos21 anos
Relevancia (R1)n.i.n.i.n.i.111122
Ligazón única e exclusiva (AC1)n.i.n.i.n.i.tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2)n.i.n.i.n.i.posúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: 3.10.6 Indicadores de renda municipal
  • PGE 1998-2001: 93. Indicadores de renda municipal

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo