2401-08-AE06 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos:

    Estimar, en colaboración co INE, as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e inactividade dun trimestre a outro na Enquisa de poboación activa e difundir as táboas coa clasificación da poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade económica, nas cales se representa de onde proceden as persoas ocupadas, paradas e inactivas de cada trimestre respecto da súa clasificación no trimestre precedente

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

Variables de estudo: poboación con respecto á actividade económica: ocupadas/os, paradas/os, inactivas/os

Variables de clasificación: relación coa actividade no trimestre anterior, sexo, idade, nivel de formación, situación profesional, sector de actividade

Periodicidade: 

  • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados polo INE

Unidade estatística elemental: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

  • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O cuarto trimestre de 2023 difundirase na internet o 25 de xaneiro de 2024

  • O primeiro trimestre de 2024 difundirase na internet o 25 de abril de 2024

  • O segundo trimestre de 2024 difundirase na internet o 26 de xullo de 2024

  • O terceiro trimestre de 2024 difundirase na internet o 24 de outubro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución100100100100100100100100
Calendario--100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural--------
Oportunidade (TP2) conxuntural11111111
Retraso (TP3)00000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -35 trim.39 trim.43 trim.47 trim.51 trim.
Relevancia (R1) 1222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo