Calendario 2022 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

CONSTRUCIÓN E VIVENDA
2021 | 2022
Data de referencia  Data de publicación 
Outubro/2021

Estatística de construción de edificios. Outubro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xaneiro 2022
Novembro/2021

Estatística de construción de edificios. Novembro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Febreiro 2022
4º Trimestre/2021

Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2021
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

31 Marzo 2022
Decembro/2021

Estatística de construción de edificios. Decembro 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Marzo 2022
4º Trimestre/2021

Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre de 2021
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

31 Marzo 2022
Xaneiro/2022

Estatística de construción de edificios. Xaneiro 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Abril 2022
Febreiro/2022

Estatística de construción de edificios. Febreiro 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Maio 2022
1º Trimestre/2022

Accesibilidade á vivenda. Primeiro trimestre 2022
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Xuño 2022
Marzo/2022

Estatística de construción de edificios. Marzo 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Xuño 2022
1º Trimestre/2022

Seguimento e análise da construción. Primeriro trimestre de 2022
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Xuño 2022
Abril/2022

Estatística de construción de edificios. Abril 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Xullo 2022
Maio/2022

Estatística de construción de edificios. Maio 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Agosto 2022
2º Trimestre/2022

Accesibilidade á vivenda. 2º trimestre 2022
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Setembro 2022
Xuño/2022

Estatística de construción de edificios. Xuño 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Setembro 2022
2º Trimestre/2022

Seguimento e análise da construción. 2º trimestre 2022
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Setembro 2022
Xullo/2022

Datos do mes de xullo de 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Outubro 2022
Datos definitivos 2021

Datos definitivos correspondentes ao ano 2021
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

11 Novembro 2022
Agosto/2022

Resumo de resultados. Agosto/2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Novembro 2022
3º Trimestre/2022

Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

30 Decembro 2022
Setembro/2022

Resumo de resultados. Setembro 2022
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Decembro 2022
3º Trimestre/2022

Datos correspondentes ao 3º trimestre de 2022
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

30 Decembro 2022
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Indicadores migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Táboas de mortalidade
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Módulo da situación das persoas inmigrantes e os seus fillos e fillas en relación co mercado laboral
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal)
    Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter lonxitudinal (cohortes de idade)
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Enquisa estrutural a fogares.Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos industriais
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Matriz de contabilidade social
    Produto interior bruto municipal
    Renda dos fogares municipal
    Análise do sector da automoción
    Posición cíclica da economía galega
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
    Explotación da estatística sobre actividades I+D
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: