·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Crecemento previsto

Tempo=2019Medida=Porcentaxe de superficie de solo urbanizable respecto á superficie de solo urbano e de núcleo rural

Espazo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveis
Esp./GaliciaConcellos

Número de celdas de datos resultante