Resumo de resultados


Importe medio das pensións contributivas de residentes na Comunidade Autónoma de Galicia