Panorama dos sete grandes concellos. Traballo

Persoas afiliadas á Seguridade Social en alta laboral

A continuación amósase o número de afiliados e afiliadas á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia da persoa traballadora correspondentes ao día 31 de decembro de 2020. Segundo esta información, Vigo é o concello galego onde reside o maior número de persoas afiliadas á Seguridade Social (105.626), seguido da Coruña con arredor de 86.896 traballadores/as.

Os sete grandes concellos galegos suman o 37% das persoas afiliadas á Seguridade Social en Galicia e residentes na comunidade autónoma.

Atendendo á idade, o 35,7% dos afiliados e das afiliadas ten 50 ou máis anos. Agás Vigo, A Coruña e Pontevedra, o resto de grandes concellos presentan unhas porcentaxes de afiliados/as neste grupo de idade superiores á media galega.

Persoas afiliadas á Seguridade Social. Ano 2021

Porcentaxe de afiliados e afiliadas en alta laboral de 50 ou máis anos. Ano 2021

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Nacionalidade das persoas afiliadas

O 3,7% das persoas afiliadas á Seguridade Social residentes en Galicia ten nacionalidade estranxeira. Ferrol e Pontevedra son, de entre os concellos galegos con máis de 50.000 habitantes, os únicos que presentan unha porcentaxe de persoas afiliadas de nacionalidade estranxeira inferior á media galega (2,9% no primeiro caso e 3,6% no segundo). Pola súa banda, A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo presentan porcentaxes moi similares (entre o 4,9% e o 5,5%), mentres que en Santiago de Compostela o peso destes traballadores é do 3,8% (lixeiramente superior á media galega).

Persoas afiliadas á Seguridade Social segundo a nacionalidade. Ano 2021

Porcentaxe de afiliados e afiliadas con nacionalidade estranxeira. Ano 2021

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Persoas afiliadas entre a poboación de 16 a 64 anos

Como indicador de ocupación, pódese calcular o número de persoas afiliadas á Seguridade Social entre a poboación de 16 a 64 anos (ambos inclusive). Dos grandes concellos, Santiago é o que presenta un maior indicador, con 58,3 afiliados/as en alta laboral por cada 100 persoas entre 16 e 64 anos. No outro extremo atópase Ferrol con aproximadamente 45 afiliados e afiliadas por cada cen persoas neste grupo de idade.

Persoas afiliadas á Seguridade Social entre a poboación
de 16 a 64 anos. Ano 2021

Porcentaxes

Número de afiliados e afiliadas en alta laboral entre a poboación de 16 a 64 anos. Ano 2021
Porcentaxes

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Afiliacións segundo o sector de actividade

No tocante aos sectores de actividade, o 72,5% das afiliacións de residentes na Comunidade Autónoma de Galicia corresponde ao sector servizos. Nos municipios con máis de 50.000 habitantes esta porcentaxe sobe ata valores que superan o 86%. Destaca Santiago de Compostela co 86,8% de afiliacións no sector servizos.

Para o sector industrial, Vigo é o concello con maior porcentaxe de afiliacións (16,7%) seguido de Ferrol (11,9%) e Ourense (11,8%). No outro extremo sitúase Santiago onde as persoas ocupadas na industria apenas supoñen o 7,4% do total de afiliacións de residentes neste concello.

Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social segundo o sector de actividade. Ano 2021

Fonte: Elaboración propia a partir do ficheiro de afiliación da Seguridade Social.
INE. Padrón continuo

Información inframunicipal

Nas seguintes ligazóns están dispoñibles, para os sete grandes concellos de Galicia, os datos de traballadores afiliados á Seguridade Social en alta laboral por distritos e sección censuais. Ademais, pódese acceder a unha aplicación que permite representar os datos de cada un dos concellos en mapas de distritos e seccións.

Nota metodolóxica

A data de referencia dos datos contidos no ficheiro de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral é o 31 de decembro de 2020. Para calcular os indicadores pertinentes e construír os mapas por seccións e distritos consideráronse a poboación e os mapas de distritos e seccións a 1 de xaneiro de 2021, de ahí que as táboas e os resultados finais teñan ano de referencia 2021.


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: