Resumo de resultados


Datos Básicos. Enerxía e industria

Electricidade dispoñible para o consumo final en Galicia segundo a súa procedencia. Ano 2020
ktep (miles de toneladas equivalentes de cru)

Fonte: Instituto Enerxético de Galicia
Balance Enerxético de Galicia

Galicia xera o 99,04% da electricidade dispoñible para o consumo final en Galicia

No ano 2020 a electricidade dispoñible para o consumo final en Galicia ascendeu a 2.395 ktep, da que un 0,96% importouse e a restante (2.372 ktep) xerouse en Galicia.

Distribución de enerxía eléctrica por sectores de uso. Ano 2016

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estadística de la industria de energía eléctrica

No ano 2016 a industria absorbeu o 51,92% da enerxía eléctrica consumida en Galicia

En Galicia, no ano 2016, a industria é o sector que acada a maior porcentaxe de enerxía eléctrica consumida (51,92% do total). En España esta porcentaxe acada só o 32,06%.


Principais indicadores de actividade na industria. Galicia. Ano 2020
Miles de euros, persoas


Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial. Extraído de http://www.ine.es

As manufacturas concentran o 86,16% da cifra de negocio do sector Industrial

En Galicia, no ano 2020, a cifra de negocios no sector industrial situouse en 39.405 millóns de euros e o persoal ocupado ascendeu a 144.969 persoas.

O 86,16% da cifra de negocios do sector industrial en 2020 correspondeu á Industria manufactureira e, dentro desta, a maior contribución á cifra de negocios da industria é a actividade da "Alimentación" (22,65%) seguida de "Vehículos de motor, remolques e semirremolques" (20,19%).

Cifra de negocios por agrupacións de actividade. Galicia. Ano 2020
Miles de euros

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial .Extraído de http://www.ine.es

Consumo de gasolinas e gasóleos. Galicia
Toneladas

Fonte: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. CORES. Extraído de http://www.cores.es

Electricidade neta xerada. Galicia
Ano 2020


Fonte: INEGA. Balance enerxético de Galicia

No ano 2020, dos 2.372 ktep de enerxía eléctrica xerados en Galicia, o 76,3% procedía de enerxías renovables e o 13,6% do gas natural.

Distribución dos ocupados na industria por ramas de actividade
Galicia
Ano 2020

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial. Extraído de http://www.ine.es

As manufacturas ocupan a 132.783 persoas, o que supon o 91,6% de toda a ocupación na industria.


Persoas ocupadas na industria por agrupacións de actividade
Galicia
Ano 2020

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial. Extraído de http://www.ine.es

As ramas con maior presenza de ocupados son a de "Alimentación" (21,6% do total), seguida de "Vehículos de motor, remolques e semirremolques" (11,3%), e da "Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo" (10,9%).


Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo