Resumo de resultados


Datos Básicos. Benestar

Número de fogares segundo a súa tipoloxía. Ano 2021

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a data de referencia dos datos é o día 31 de decembro

Tamaño medio do fogar. Ano 2021
Persoas

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a data de referencia dos datos é o día 31 de decembro

A finais de 2021 o 23,07% dos fogares galegos eran unipersoais

O día 31 de decembro de 2021 existían 1.073.031 fogares en Galicia, cun tamaño medio de 2,49 persoas por fogar.

A tipoloxía máis habitual entre os fogares galegos é a formada por unha parella con fillos (o 30,37% dos fogares). Os fogares constituídos por unha parella sen fillos supoñen o 23,97% e o 23,07% dos fogares galegos son unipersoais.Porcentaxe de fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos. Ano 2021

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a data de referencia dos datos é o día 31 de decembro

O 23,58% dos fogares galegos está composto por persoas de 65 ou máis anos

No 23,58% dos fogares galegos todos os seus membros teñen 65 ou máis anos. Esta porcentaxe sobe nas áreas de Ourense e sur de Lugo e diminúe na franxa atlántica.Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais. Galicia. Ano 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos refírense a 31 de decembro

En 2021 os fogares galegos ingresaron de media 2.416 euros ao mes

No ano 2021 o ingreso medio mensual dos fogares galegos sitúase en 2.416 euros, un 6,1% máis que no ano anterior (2.277 euros en 2020).Gasto medio por fogar e distribución porcentual por grupos de gasto. Galicia e España. Ano 2021
Euros e porcentaxes

Fonte: INE. Encuesta de presupuestos familiares

O gasto medio anual por fogar en 2021 foi de 28.429,6 euros

Durante o ano 2021, cada fogar galego dedicou de media 28.429,6 euros para os gastos de consumo. Esta cifra é 814 euros inferior á media española.

Por grupos de gasto, os fogares galegos destinaron o 29,80% do seu orzamento a gastos relacionados coa vivenda, o 18,49% a alimentos e bebidas non alcohólicas e o 12,62% ao transporte.

No grupo de gasto de "vivenda", ademais dos alugamentos reais, inclúense os alugamentos imputados: cando un fogar é propietario da vivenda na que reside, ou a ten cedida, estímase o valor do alugamento que se pagaría no mercado por unha vivenda similar á que ocupa.Número de pensións contributivas da Seguridade Social e importe medio. Galicia. Ano 2021
Número de pensións e euros

Fonte: Seguridad Social: eSTADISS: Estadísticas de pensiones
Nota: a data de referencia dos datos é o día 31 de decembro de 2020
A suma dos datos por xénero pode non coincidir co total debido a que nalgúns casos non se coñece o xénero

En 2021 a pensión media contributiva en Galicia era de 886,68 euros ao mes

O día 31 de decembro había rexistradas en Galicia 769.285 pensións contributivas do sistema da Seguridade Social, cun importe medio de 886,68 euros ao mes (un 2,28% máis que o ano anterior)

O 62,49% das pensións contributivas da Seguridade Social en Galicia son de xubilación e o seu importe medio ascendeu aos 1011,91 euros ao mes, un 2,51% máis que en 2020. As pensións de viuvez supoñen o 24,11% das pensións contributivas (o 89,97% entre as mulleres). O importe medio mensual destas pensións subiu un 1,81% respecto ao ano anterior e acadou os 627,06 euros en 2021.Número de beneficiarios de pensións non contributivas. Galicia
Número e porcentaxes

Fonte: información subministrada directamente pola Consellería de Política Social
Nota: A data de referencia dos datos é o día 31 de decembro de cada ano

O número de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social diminuíu un 1,66% en 2021

A finais de 2021 había en Galicia 37.213 beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social, un 1,66% menos que no ano anterior.Adultos: delitos segundo o tipo. Ano 2021

Fonte: INE. Estadística de condenados
Nota: Datos provisionais.
O criterio xeográfico utilizado é o lugar de condena

Os delitos máis habituais son contra a seguridade colectiva

En 2021 inscribíronse en Galicia 20.500 delitos cometidos. Segundo a tipoloxía, os que tiveron unha maior incidencia foron os delitos contra a seguridade colectiva (30,9%), os delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica (28,1%) e os delitos por lesións (18,29%).

Mozos que viven cos pais segundo a idade. Galicia. Ano 2021
Número e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: porcentaxe dos mozos que viven cos pais sobre o total da poboación de mozos de cada grupo de idade. A data de referencia dos datos é o día 31 de decembro


O 63,1% dos mozos e mozas galegos con idades comprendidas entre os 18 e os 34 anos vive cos pais.Mozos que viven cos pais segundo a tipoloxía de ingresos e a idade. Galicia. Ano 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a data de referencia dos datos é o día 31 de decembro. Outros ingresos inclúe: "ingresos de prestacións", "ingresos de traballo e prestacións" e "outros ingresos".


Dos mozos e mozas que viven cos pais e que teñen entre 25 e 34 anos, o 72,28% ten ingresos procedentes só do traballo. Entre os que teñen de 18 a 24 anos, o 44,61% non ten ingresos.Estrutura de ingresos dos fogares. Ano 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares


O 61,55% dos ingresos dos fogares galegos procede do traballo: o 51,55% do traballo por conta allea e o 10% do traballo por conta propia. O 35,93% provén das prestación e o 2,52% das rendas e outros ingresos. A Coruña e Pontevedra son as provincias con maiores porcentaxes de ingresos procedentes do traballo, mentres que Lugo e Ourense son as que teñen maiores porcentaxes de ingresos procedentes das prestacións.Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia. Ano 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a data de referencia dos datos é o 31 de decembro


En 2021 a porcentaxe de fogares galegos que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes dimin�e 4,47 puntos, ata o 57,03%. A porcentaxe dos que chega con dificultade aumenta 3,93 puntos, e a porcentaxe de fogares que chega con moita dificultade aumenta 0,54 puntos ata situarse no 7,46%Fogares que tiveron algún retraso no pago de recibos de obrigado cumprimento nos últimos tres meses. Galicia
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
Nota: considéranse recibos de obrigado cumprimento o da hipoteca ou aluguer da vivenda principal, préstamos, gas, auga...


Segundo a enquisa conxuntural a fogares elaborada polo IGE, no cuarto trimestre de 2022, o 3,13% dos fogares galegos tivo algún retraso no pago de recibos de obrigado cumprimento nos últimos tres meses.Evolución do número de beneficiarios de prestacións por desemprego. Galicia

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario de estadísticas


No ano 2021 contabilizáronse en Galicia unha media de 96.584 beneficiarios e beneficiarias de prestacións por desemprego, un 32,6% menos que en 2020.Fogares segundo o número de persoas perceptoras de ingresos procedentes de prestacións. Ano 2021
Porcentaxe

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos refírense a 31 de decembro.Os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos


A finais de 2021, no 79,07% dos fogares galegos había polo menos unha persoa que percibía ingresos procedentes de prestacións.Condenados en Galicia segundo o sexo e a nacionalidade. Galicia. Ano 2021
Porcentaxe

Fonte: INE. Estadística de condenados


O 89,6% das persoas condenadas en Galicia no ano 2021 tiña nacionalidade española.Menores condenados en Galicia segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2021

Fonte: INE. Estadística de menores
Nota: idade á comisión da primeira infracción penal

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo