Resumo de resultados


Datos Básicos. Administración pública

Orzamento consolidado da Administración xeral, dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas. Galicia. Ano 2022
Miles de euros

Fonte: Consellería de Facenda. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

A previsión inicial do orzamento consolidado diminuíu un 2,1%

A previsión inicial do orzamento consolidado da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 é de 13.118 millóns de euros, un 2,1% menos en comparación cos datos do orzamento de 2021.

A previsión de ingresos procedentes dos impostos directos e indirectos experimentou un diminución conxunta de 147,1 millóns de euros (un -2,4%). As transferencias correntes que supoñen o 28,5% do orzamento consolidado de ingresos, aumentaron preto de 35,3 millóns de euros (un 1%).

Orixe dos ingresos e destino dos gastos do orzamento consolidado da Administración xeral, dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas. Galicia. Ano 2022
Porcentaxes

Ingresos

Gastos

Fonte: Consellería de Facenda. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

No tocante á procedencia dos ingresos, aproximadamente o 46,6% da previsión inicial do orzamento ten orixe tributaria, o 14,2% son ingresos por activos e pasivos financeiros e o 38,9% son recursos transferidos.

No que respecta aos gastos, o 71,4% do orzamento consolidado vai destinado a gastos relacionados coa xestión directa, o 18,4% a transferencias ao sector privado (familias, empresas e entidades sen ánimo de lucro) e o 10,2% restante a transferencias ao sector público.

Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa
Miles de euros e porcentaxes

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Durante o ano 2021 a Xunta de Galicia, xunto cos seus organismos autónomos, recadaron 2.724,2 millóns de euros en impostos directos, 3.349 millóns en impostos indirectos e 196,9 en taxas e outros ingresos.

Respecto ao ano anterior a recadación pola tarifa autonómica sobre o IRPF diminuíu un 1% e a recadación polo imposto sobre o valor engadido (IVE) un 5,6%.

Recadación tributaria do Estado en Galicia. Criterio de caixa
Miles de euros e porcentaxes

Fonte: AEAT. Informes mensuales de recaudación tributaria
Nota: no total do Capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios

En 2020 diminuíu a recadación tributaria do Estado en Galicia

En 2020 o Estado recaudou na Comunidade Autónoma de Galicia case 4.075,9 millóns de euros en impostos directos, procedentes na súa maior parte do IRPF (77,4%) e do Imposto sobre sociedades (20,1%). Por impostos indirectos ingresou 3.153,3 millóns de euros (o 93% procedente do IVE) e por taxas e outros ingresos 45,7 millóns.

Respecto ao ano 2019 produciuse unha diminución do 11,9% da recadación de impostos directos por parte do Estado en Galicia e do 3,5% para os impostos indirectos.

Distribución funcional do orzamento consolidado de gastos da Administración xeral, dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas. Galicia. Ano 2022
Miles de euros e porcentaxes

Fonte: Consellería de Facenda. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia


Segundo a distribución funcional do orzamento consolidado de gastos de 2022, o 35% irá destinado a sanidade e o 20,6% a educación.

A débeda pública suporá un 10,1% do orzamento mentres que á protección e promoción social destinarase o 10,6%.Débeda pública das comunidades autónomas sobre o PIB
Porcentaxes

Fonte: Banco de España
Nota: datos provisionais


Ingresos tributarios das entidades locais (municipios + deputacións). Dereitos recoñecidos netos. Galicia.
Miles de euros

Fonte: Ministerio de Hacienda


No ano 2020 os concellos galegos recadaron arredor de 860 millóns de euros en impostos directos, un -0,5% menos que en 2019. A recadación de impostos indirectos diminuíu un 15,1% ata acadar os 52,3 millóns de euros e, finalmente, por taxas e outros ingresos a recadación diminuíu un 11,8% ata situarse nos 385,5 millóns de euros.

No tocante ás deputacións, en 2020 aumentou a recadación por impostos directos un 0,3%, diminuíu a recadación por impostos indirectos un 5,2% e os ingresos por taxas aumentaron un 7,5%.


Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo