Cursos e xornadas


Ano 2024
Curso: A web do IGE: presentación da información dispoñible e das maneiras de acceso. Introdución ao software libre R
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
Curso: Básico de análise de datos con Tableau
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
Curso: Introdución ás novas ferramentas de Big Data para a análise de datos
 • Datas: 14/05/2024 a 26/06/2024
 • Mixto (Presencial + Telepresenza)
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, das entidades locais, e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo). Preferencia: o persoal do IGE e dos órganos estatísticos sectoriais. É necesario ter coñecementos previos de software libre R
 • Horas: 30
 • Prazas: 20
Curso: Tratamento avanzado da información estatística empregando o software libre R
 • Datas: 02/05/2024 a 31/05/2024
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, das entidades locais, e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e Uvigo). Preferencia: persoas que superaran algún curso de Iniciación ao software libre R.
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
Ano 2023
Curso: Tratamento da información estatística e presentación de resultados empregando o software libre R
 • Datas: 02/10/2023 a 30/10/2023 (Matrícula: Do 26/08/2023 - 00:00h ao 03/09/2023 - 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Curso: Análise de datos estatísticos con novas ferramentas de Big Data
 • Datas: 29/03/2023 a 22/05/2023 (Matrícula: Do 11/03/2023 - 08:00h ao 20/03/2023 - 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración Institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 30
 • Máis información aquí
Ano 2022
Curso: Tratamento avanzado da información estatística empregando o software libre R
 • Datas: 20/10/2022 a 21/11/2022 (Matrícula: Do 24/06/2022 - 09:00h ao 08/07/2022 - 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Curso: Tratamento da información estatística e presentación de resultados empregando o software libre R
 • Datas: 25/04/2022 a 24/05/2022 (Matrícula: Do 16/02/2022 - 08:00h ao 01/03/2022 - 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Ano 2021
Curso: Introdución ás novas ferramentas de Big Data para análise de datos
 • Datas: 02/11/2021 a 02/12/2021 (Matrícula: Do 17/06/2021 - 08:00h ao 30/06/2021 - 23:55h)
 • Mixto: Teleformación e telepresenza
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. O alumnado debe ter coñecementos básicos de estatística
 • Horas: 30
 • Prazas: 25
 • Máis información aquí
Curso: Tratamento da información estatística e presentación de resultados empregando o software libre R
 • Datas: 13/10/2021 a 12/11/2021 (Matrícula: Do 17/06/2021 - 08:00h ao 30/06/2021 - 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Curso: Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao software libre R
 • Datas: 23/03/2021 a 23/04/2021 (Matrícula: Do 19/02/2021 - 08:00h ao 04/03/2021 - 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Ano 2019
Curso: Estatística avanzada co software libre R
 • Datas: 30.09.2019 a 04.11.2019 (Matrícula: 27/06/2019, 08:00h a 10/07/2019, 23:55h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Ano 2018
Curso: Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: introdución ao software libre R
 • Datas: 02.05.2018 a 04.06.2018
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Ano 2017
Curso: Estatística avanzada co software libre R
 • Datas: 02/10/2017 a 03/11/2017 (Matrícula: 06/06/2017, 08:00h a 15/06/2017, 14:00h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que consten na base de datos da Dirección Xeral de Función Pública.
 • Prazas 50
 • Horas 30
 • Máis información aquí
Curso: Estatística básica e interpretación de datos empregando software libre
 • Datas: 2.5.2017 ao 2.6.2017
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Horas 30
 • Prazas 50
 • Máis información aquí
Ano 2016
Curso: Interpretación de datos estatísticos
 • Datas: 07.06.2016 a 26.06.2016 (Matrícula: 13/02/2016, 08:00h a 22/02/2016, 14:00h)
 • Lugar: Escola Galega de Administración Pública
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Horas: 20
 • Prazas: 30
 • Máis información aquí
Curso: Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: introdución ao software libre R
 • Datas: 02.05.2016 a 03.06.2016 (Matrícula: 13/02/2016, 08:00h a 22/02/2016, 14:00h)
 • Teleformación
 • Destinatarios: persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que teña interese na estatística
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Ano 2015
Conferencia: A vella estatística económica nos tempos do big data: a renda dos fogares na Contabilidade Nacional e outras historias exemplares
 • Rafael Frutos Vivar. Subdirector Xeral de Presupostación e Seguimento dos ingresos Tributarios da Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT)
 • Data: 20 de outubro de 2015
 • Hora: 12:00 h
 • Lugar: salón de actos da Consellería de Sanidade
 • Máis información aquí
Conferencia: Redución da dimensión mediante compoñentes principais dinámicos e modelos factoriais para series temporais
 • Daniel Peña Sánchez de Rivera. Catedrático da Universidad Carlos III de Madrid
 • Data: 18 de xuño de 2015
 • Hora: 13:30 – 14:45 h
 • Lugar: salón de actos da Consellería de Sanidade
 • Destinatarios: persoal do IGE e outras administracións públicas, alumnos e profesores universitarios, e profesionais que traballen con series temporais.
 • Inscrición: é gratuíta pero é preciso mandar unha mensaxe a direccion@ige.eu co nome, apelidos e DNI.
 • Máis información aquí
Curso: Interpretación de datos estatísticos
 • Datas: 04/11/2015 a 25/11/2015
 • Lugar: Escola Galega de Administración Pública
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Horas: 20
 • Prazas: 30
 • Máis información aquí
Curso: Cálculos estatísticos básicos co software libre R
 • Datas: 04/05/2015 a 03/06/2015
 • Teleformación
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Ano 2014
Curso: Recursos didácticos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística
 • Datas: 2º trimestre, Curso académico 2014/2015 (Data límite de inscrición: 12/12/2014)
 • Lugar: Centro de formación e recursos: CAFI
 • Destinatarios: Profesores de Bacharelato e Educación secundaria obrigatoria
 • Horas: 30 (Non presenciais)
 • Máis información aquí
Curso: Interpretación de datos estatísticos
 • Datas: 13.10.2014 a 22.10.2014 (Matrícula ata as 14:00h do 13.06.2014)
 • Lugar: Escola Galega de Administración Pública
 • Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Horas: 20
 • Prazas: 30
 • Máis información aquí
Curso: Recursos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística para matemáticas
 • Datas: 13/01/2014 a 10/02/2014 (Inscrición ata o 12/12/2013)
 • Lugar: Centro de formación e recursos: A Coruña
 • Destinatarios: Profesores de ensino secundario. Matemáticas
 • Horas: 20
 • Máis información aquí
Curso: Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: introdución ao software libre R
 • Datas: 5 a 30 Maio de 2014 (Inscrición ata as 14:00 horas do 03/02/2014)
 • Lugar: Instituto Galego de Estatística
 • Destinatarios: persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que teña interese na estatística
 • Horas: 30
 • Prazas: 50
 • Máis información aquí
Xornada sobre a estatística oficial da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Data: (terceira quenda) 5 de febreiro de 2014 (9:00-14:30h)
 • Lugar: Sala de Xuntas do Instituto Galego de Estatística (Santiago de Compostela)
 • Máis información aquí
Ano 2013
Curso: Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: Introdución ao SPSS
 • Datas: 15 a 30 Abril de 2013 de 16.45 a 19.45 h. (Inscrición ata as 8:00 horas do 09/02/2013)
 • Lugar: Instituto Galego de Estatística
 • Destinatarios: persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que teña interese na estatística
 • Horas: 30
 • Máis información aquí
Xornada: Radiografía e perspectivas da cadea forestal-madeira en Galicia
 • Data: 3 de maio de 2013 (10:00-14:00h)
 • Lugar: Salón de actos do Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago de Compostela)
 • Máis información aquí
Curso: Recursos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística para matemáticas
 • Datas: 11/11/2013 a 02/12/2013 (Inscrición ata o 30/09/2013)
 • Lugar: Centro de formación e recursos: CAFI (Santiago de Compostela)
 • Destinatarios: Profesores de ensino secundario. Matemáticas
 • Horas: 20
 • Máis información aquí
Curso: Recursos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística para matemáticas
 • Datas: 14/11/2013 a 03/12/2013 (Inscrición ata o 07/10/2013)
 • Lugar: Centro de formación e recursos: Ourense
 • Destinatarios: Profesores de ensino secundario. Matemáticas
 • Horas: 20
 • Máis información aquí
Xornada sobre a estatística oficial da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Data: 12 (primeira quenda) e 17 (segunda quenda) de decembro de 2013 (9:00-14:30h)
 • Lugar: Sala de Xuntas do Instituto Galego de Estatística (Santiago de Compostela)
 • Máis información aquí

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo