2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos: 

    Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza do consumidor e o índice de sentimento do consumidor, indicadores resumo cos que se obtén un rápido coñecemento dos cambios na percepción do consumidor respecto ás súas expectativas de gasto e aforro, así como da situación persoal e xeral da comunidade autónoma.

Obxectivos informativos:

 • 2.5.01. Ingresos e gastos dos fogares

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: fogares residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: situación financeira persoal, situación económica en Galicia, desemprego, capacidade futura de aforro e oportunidade de facer grandes compras

Variables de clasificación: tamaño de municipio, tipoloxía do fogar, ingresos do fogar, etc.

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: fogar

Outra unidade estatística: sección censual

Unidade informante: fogar

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: números índice

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 4 de xaneiro de 2022

 • O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 4 de abril de 2022

 • O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 4 de xullo de 2022

 • O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 4 de outubro de 2022

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execución100100100100100100100
Calendario100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural-------
Oportunidade (TP1) conxuntural-------
Oportunidade (TP2) estrutural-------
Oportunidade (TP2) conxuntural1111111
Retraso (TP3)0000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -35 trim.39 trim.43 trim.47 trim.
Relevancia (R1) 122222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2022-2026

 • 2022: 2501-01-OE06. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2021: 2501-01-OE05. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2020: 2501-01-OE05. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2019: 2501-01-OE05. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 2501-01-OE05. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2501-01-OE05. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 25-101. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 25-101. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 25-101. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 25-101. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 25-101. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 37106. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 37106. Enquisa conxuntural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 37106. Índice de confianza do consumidor: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 37106. Índice de confianza do consumidor: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 37106. Índice de confianza do consumidor: en curso. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.3.15 Índice de confianza do consumidor
 • PGE 1998-2001: non incluído
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: