2506-03-OE06 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Política Social e Igualdade

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: entidades prestadoras de servizos sociais

Variables de estudo: número de entidades, centros e programas autorizados

Variables de clasificación: categoría da entidade, área de actuación

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Solicitude normalizada para a Inscrición, Modificación ou Cancelación de entidades. Autorización de Creación/construción, Inicio de actividades, Modificación substancial e Cesamento de actividades en centros e programas

Unidade estatística elemental: entidade

Outra unidade estatística: centro e programa

Unidade informante: entidade

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

  • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

  • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O ano 2023 difundirase na internet en marzo de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017201820192020202120222023
Grao de execución100100100100100100100100100
Calendario1001001001001005050100100
Oportunidade (TP1) estrutural---------
Oportunidade (TP1) conxuntural---------
Oportunidade (TP2) estrutural333334433
Oportunidade (TP2) conxuntural---------
Retraso (TP3)000001100
Puntualidade (TP4)10010010010010000100100
Lonxitude da serie (CC2)  -7 anos8 anos9 anos10 anos11 anos12 anos
Relevancia (R1) 12222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: 2.3.1 Directorio de centros de familia, formación, emprego, xuventude e muller
  • PGE 2002-2006: 2.3.10 Directorio de centros de servizos sociais
  • PGE 1998-2001: 72. Directorio de centros de infancia, de menores, da xuventude e da muller

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo