1206-01-AE06 Indicadores ambientais


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático. Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos:

    Pór á disposición do público datos ambientais de Galicia baseados en indicadores para que sirva como instrumento de difusión e información da situación ambiental da nosa comunidade, dando así cumprimento ao indicado na Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, onde se indica que as autoridades públicas elaborarán e publicarán informes sobre o estado do medio ambiente e que deberán organizar e actualizar a información ambiental mediante as tecnoloxías da información e das telecomunicacións sempre que sexa posible

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: estado do medio ambiente en Galicia

Variables de estudo: indicadores sobre o aire, a auga, a natureza e a biodiversidade, os residuos, o cambio climático, a agricultura, a pesca, a enerxía, o medio urbano, a industria e o turismo

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Información propia da consellería e información elaborada a partir de datos do INE, información elaborada polo Instituto Enerxético de Galicia (Inega) a partir de distintas fontes, rexistro de buques da consellería de Pesca …

Obtención da información: 

  • información facilitada pola fonte
  • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos

  • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución0707009098100100
Calendario--------
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural--------
Oportunidade (TP2) conxuntural--------
Retraso (TP3)--------
Puntualidade (TP4)--------
Lonxitude da serie (CC2)--------
Relevancia (R1) 5444445
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo